Back

★ تاریخ تمدن

                                               

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار

ج. ۱. روزگار محمدشاه و ناصرالدین‌شاه ج. ۲. روزگار مظفرالدین شاه ج. ۳. روزگار محمدعلی‌شاه ج. ۴ روزگار احمدشاه روزنامه‌های حبل‌المتین، چهره‌نما، تمدن، عصر جدید، مجلس ج. ۵. روزگار احمدشاه روزنامه‌های شمس، تنبیه درخشان، ایران نو، رعد ج. ۶. روزگار احمدشاه روزنامه‌های رعد، ایران، خراسان، کاشف اسرار ج. ۷. روزگار احمدشاه روزنامه‌های طوس، عصر جدید، بلد الامین، رعد، ایران ج. ۸. روزگار احمدشاه روزنامه‌های نوبهار، تازه بهار و ایران ج. ۹. روزگار احمدشاه روزنامه‌های چمن، اطلاعات یومیه، شرق ایران و فکر آزاد ج۱۰. روزگار احمدشاه روزنامه‌های فکرآزاد، مهر منیر و وطن ج. ۱۱. روزگار احمدشاه روزنامه‌های شوری، تا ...

تاریخ تمدن
                                     

★ تاریخ تمدن

تاریخ تمدن نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی در ۱۳ حجم است که دورانت و) و همسرش آریل دورانت درباره تاریخ زندگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا پایان قرن هجدهم نوشت.

این مجموعه ناتمام است. دورنت و همسرش در حال برنامه ریزی برای نوشتن آن را تا تاریخ معاصر غرب در سال ۱۹۳۳ ادامه دهند اما با مرگ تقریبا همزمان با او. مجموعه تاریخ تمدن تا جلد ۱۱ که اختصاص به دوران ناپلئون دارد. رفت.

در ۶ جلد نخست این مجموعه نام ویل دورانت به عنوان نویسنده ارائه شده است و آریل دورانت ویرایشگر است اما در جلد بعدی هر دو نویسنده هستند.

                                     

1. سبک تاریخ نگاری در کتاب. (The style of historiography in book)

ویل دورانت در این اثر به جای پرداختن به جنبه ای خاص از تاریخ, نگاهی تحلیلی به جنبه های مختلف تاریخ بشریت وجود دارد. او در پیشگفتار جلد نخست از این مجموعه در این زمینه چنین بیان کرده بود: ". یک بار که من استفاده می شود به این باور در این نکته که چگونه به نوشتن تاریخ به شکل جدا از یکدیگر است که من ترتیب طولی نام, من, مانند, تاریخ, اقتصاد, تاریخ, سیاسی, مذهبی, تاریخ فلسفه, تاریخ ادبیات, تاریخ علم, تاریخ, موسیقی و هنر, تاریخچه مناسب از وحدت زندگی انسان را ادا نمی کند و تاریخ در همان زمان که طولی نوشته شده باید متفرعاتی نیز داشتهباشد و جنبه ترکیبی تحلیلی و هر دو بايد رعايت شود; تاریخ زمانی که برای مطلوب نزدیک خواهد شد که مورخ ، برای هر دوره تاریخی ، برای یک میزبان کامل از سازمان ها و حوادث و راه زندگی است که از مجموع آنها این است که فرهنگ یک ملت است که با رسم کند.".

                                     

2. حجم یازدهگانه., فصول و عناوین کتاب. (Size یازدهگانه., The seasons and the book titles)

جلد هفتم: آغاز عصر خرد ۱۹۶۱. (Volume VII: the beginning age of wisdom, ۱۹۶۱)

از آغاز سلطنت الیزابت اول به آغاز انقلاب فرانسه

                                     

2.1. حجم یازدهگانه., فصول و عناوین کتاب. جلد اول: مشرق زمین ، گاهواره تمدن ۱۹۳۵. (Volume I: Orient, etc. گاهواره civilization ۱۹۳۵)

 • شکلگیری تمدن. (Morphing civilization)
 • پیش از تاریخ و آغاز تمدن.
 • عوامل روحی و معنوی تمدن.
 • به طور کلی عوامل تمدن.
 • عوامل سیاسی تمدن. (Political factors civilization)
 • عوامل اخلاقی تمدن. (Factors of moral civilization)
 • مردم یهودی. (The Jewish people)
 • مصر. (Egypt)
 • شرق نزدیک. (The Near East)
 • اختلاط نژادها. (Mixing the races)
 • بابل. (Babylon)
 • آشور. (Assyria)
 • پارس. (Pars)
 • سومر. (Sumaré)
 • انقلاب و تجدید حیات.
 • شرق دور. (Far East)
 • سن فیلسوفان. (The age of the philosophers)
 • سن شاعران. (The age of the poets)
 • مردم و دولت. (The people and government of)
 • دوران هنرمندان. (Era of artists)
 • اندیشه و هنر در ژاپن باستان.
 • بنیادگذاران ژاپن. (بنیادگذاران Japan)
 • اصول سیاسی و اخلاقی.
 • ژاپن نوجوان. (Japan teen)
 • ژاپن. (Japan)
                                     

2.2. حجم یازدهگانه., فصول و عناوین کتاب. جلد هفتم: آغاز عصر خرد ۱۹۶۱. (Volume VII: the beginning age of wisdom, ۱۹۶۱)

از آغاز سلطنت الیزابت اول به آغاز انقلاب فرانسه

                                     

3. منابع. (Resources)

 • Wikipedia contributors, "داستان تمدن," Wikipedia, The Free Encyclopedia.
 • تاریخ تمدن انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.
                                     
 • تاریخ تمدن اسلامی کتابی از جرجی زیدان با ترجمه علی جواهر کلام است که در سال منتشر و برنده جایزه کتاب سال سلطنتی شد. بررسی روند ارائه جایزه کتاب
 • موزه تاریخ تمدن کانادا فرانسوی: Musée canadien de l histoire یک موزه ملی در کانادا است که راجع به تاریخ انسان و تمدن به ویژه تاریخ کانادا می باشد. این
 • تاریخ و تمدن بین النهرین کتابی از یوسف مجیدزاده است که در سال منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب برگزیده معرفی شد. آیینه
 • تاریخ تمدن کتابی از نظام الدین مجیر شیبانی است که در سال منتشر و برنده جایزه کتاب سال سلطنتی شد. بررسی روند ارائه جایزه کتاب از آغاز تا کنون در ایران
 • در آن محل در مقیاس کوچک در دوران ماقبل تاریخ حضور داشته اند موجود است. پیدایش تمدن بابل در مقایسه با پیدایش تمدن در ناحیه میان رودان با تأخیر صورت پذیرفت
 • گهواره تمدن انگلیسی: Cradle of civilization به مناطق گفته می شود که بر اساس شواهد باستانشناسی محل ظهور و رشد نخستین تمدنها بوده اند. تمدن که از واژه
 • امپراتوری تاریخ می داند. هنگامی که سخن از تاریخ ایران می رود باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون
 • تمدن نورته چیکو یک تمدن بسیار بزرگ و باستانی در حدود امروزی کشور پرو و قدیمی ترین تمدن شناخته شده در قاره آمریکا بوده است که یکی از شش حوزه اصلی تمدن های
 • تاریخ تمدن به انگلیسی: A Short History of Civilization کتابی از هنری لوکاس با ترجمه عبدالحسین آذرنگ است که در سال منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری
 • تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری کتابی از آدام متز با ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو است که در سال منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
 • مربوط می شود و دوره پایانی که به سال های تا مربوط است. تاریخ پرو چیمو تمدن واری Cavallero, Raffael and Izumi Shimada. Some Thoughts on Sican
                                     
 • به سوی تمدن بزرگ عنوانی است که محمدرضا شاه پهلوی در نوروز سال از آن برای اشاره به پیشرفت های جاری و برنامه های آینده ایران استفاده کرد و برنامه ها
 • برخورد تمدن ها در سال چاپ شد که واکنشی به کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان فرانسیس فوکویاما منتشر شده در سال بود. نظریه برخورد تمدن ها از هانتینگتون
 • تمدن آمودریا به انگلیسی: Oxus Civilization یا مجموعه باستان شناسی باختر - مرو به انگلیسی: Bactria Margiana Archaeological Complex یا بطور اختصار BMAC
 • شمالی شرقی شمالی شرقی 28.800 57.767 تمدن جیرفت به مجموعه محوطه های باستانی و یافته های باستان شناختی کشف شده در استان
 • تمدن دره س ند به انگلیسی: Indus Civilization دوران اوج: پیش از میلاد تمدنی باستانی بوده است که از بستر رود سند برخاست. از اواخر قرن نوزدهم
 • بهره گیری از تمدن های گذشته خود نظیر اولمک توانستند در خلال سال های تا پس از میلاد تمدنی عظیم را در آمریکای مرکزی پایه گذاری نمایند. تاریخ مایاها به
 • دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان یک پروژه گروهی است که به بررسی تاریخ تمدن فرهنگ و هنر گیلان می پردازد و همه جنبه های تاریخ و فرهنگ این حوزه تمدنی را
 • دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سیستان و بلوچستان یک مجموعه کتاب هفت جلدی است که در قالب یک پروژه گروهی به بررسی تاریخ تمدن فرهنگ و هنر استان سیستان و بلوچستان
 • پیکربندی می شود رهبری یکی از تمدنهای بشری را از دوران ماقبل تاریخ به دست می گیرد و با دیگر تمدن ها به رقابت می پردازد و در نهایت با کسب یکی از موارد پیروزی
 • ایده گفتگوی تمدن ها در دو معنا بکار رفته است: یک ایده در معنای عام آن و یک نظریه در روابط بین الملل در معنای خاص بکار رفته است. در معنای عام به عنوان
 • عبارتند از: تمدن کرتی که به پیرو از نام پادشاه معروفش مینوس تمدن مینوسی خوانده شده است و تمدن جزایر کوچک واقع در شمال کرت یا تمدن سیکلادی و تمدن اصلی سرزمین
 • چاچاپویا نام تمدن کوچکی در حدود امروزی کشور پرو بود که مدتی پیش از ورود مهاجمان اسپانیایی توسط امپراتوران اینکا برچیده شد. این حوزه فرهنگی در شمال کوه های
                                     
 • تمدن می سی سی پی تمدنی متعلق به سرخپوستان آمریکا در دوران پیش از کشف آن توسط کریستف کلمب می باشد.حوزه این تمدن به مرکز و شرق ایالات متحده امروزی تعلق داشت
 • مبانی تمدن غرب نام کتابی است از سید مرتضی آوینی. این کتاب دارای فصل بوده و موضوع اصلی آن بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر مبانی معرفتی و تاریخی تمدن غرب است
 • تمدن ایران ساسانی اثر ایرانشناس روسی ولادیمیر گریگورویچ لوکونین است. این کتاب در مورد تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران ساسانی در فاصله سده های سوم تا پنجم میلادی
 • تمدن چین می تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: تاریخ چین فرهنگ چینی
 • پژوهشگر سرشناس تاریخ و فرهنگ ایران رادیو فردا. بایگانی شده از اصلی در ژوئیه دریافت شده در مه محمد حضرتی آریاییها و تمدن آریایی ترجمه
 • تمدن واری از پایه ها و پیشینه های تمدن اینکا می باشد که در تا میلادی در مرکز رشته کوه های آند فعال بوده است. تمدن واری حکومتی مستقل به همین نام
 • گانگا - یامونا کوچ کردند. تمدن آزتک تمدن آمودریا تمدن اتروسک تمدن املش تمدن اورارتو تمدن مایا تمدن مصر تمدن مصر باستان تمدن مولو واژه نامه پارسی سره
هارتویگ درنبورگ
                                               

هارتویگ درنبورگ

هارتویگ در زمینه فرهنگ ایران و اسلام علاقه و مطالعه داشت و از این رهگذر تعدادی از کتاب‌های تمدن اسلامی را تصحیح و چاپ نمود. مانند: "الفخری فی الآداب السلطانیة" ابن طقطقی، ۱۸۹۵. کتاب "المواعظ و الاعتبار" اسامه بن منقذ که در ۱۸۸۶م در لیدن آن را چاپ کرد و در روی جلدش نوشت: "و قد اعتنی بتصحیحه العبد الفقیر إلی ربه هرتویغ درنبرغ". دیوان نابغه ذبیانی؛ ۱۸۶۹م. "الکتاب" سیبویه؛ ۱۸۸۳م. "مختارات من قصائد أسامة بن منقذ" ۱۸۸۹–۱۸۹۳.

Users also searched:

دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم, خرید کتاب تاریخ تمدن, نرم افزار تاریخ تمدن ویل دورانت, سی دی تاریخ تمدن, تاریخ تمدن ویل دورانت اسکن شده, تاریخ تمدن ویل دورانت چاپ قدیم, تاریخ تمدن ویل دورانت دانلود, تاریخ تمدن ویل دورانت جلد اول pdf, pdf, تاریخ تمدن,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

سی دی تاریخ تمدن.

فصلنامه فقه و تاریخ تمدن Magiran. تاریخ تمدن The Story of Civilization. تاریخ تمدن ویل دورانت دانلود. فیش‌های تاریخ تمدن اسلامی. تاریخ تمدن ویل دورانت چاپ قدیم. تاریخ تمدن خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان Mehr News Agency.

نرم افزار تاریخ تمدن ویل دورانت.

فقه و تاريخ تمدن. خرید کتاب تاریخ تمدن. تاریخ تمدن ویل دورانت جلد اول pdf. تاریخ تمدن ویل دورانت اسکن شده. دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →