Back

★ تبعیض بین افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز

                                               

فهرست موضوعات مربوط به ال‌جی‌بی‌تی

تنوع جنسی. گرایش‌های جنسی زنانه. گرایش‌های جنسی مردانه. میل جنسی در انسان. میل جنسی. کشش جنسی. همجنس‌گرایی. گرایش جنسی. دگرجنس‌گرایی. انواع. تک‌جنس‌گرایی. بی‌جنس‌گرایی. همه‌جنس‌گرایی. دوجنس‌گرایی. چندجنس‌گرایی. موضوعات جانبی. گرایش جنسی آن‌من‌ناپذیر. گرایش جنسی و محیط. جمعیت‌شناسی گرایش جنسی. گرایش جنسی و زیست‌شناسی. کنجکاو-دوگانه. سیالیت جنسی.

                                     

★ تبعیض بین افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز

در سراسر جهان ننگ در راه های مختلف در مورد ایدز وجود دارد مانند محرومیت از حقوق اجتماعی عدم پذیرش از جامعه و تبعیض و دور ماندن از افراد مبتلا به HIV ، نیاز به انجام آزمایش HIV بدون رضایت قبلی یا مخفی نگه داشتن این راز خشونت علیه افراد مبتلا به HIV که بیمار بودن آنها فاش شده است و قرنطینه افراد مبتلا به HIV. خشونت مربوط به داغ ننگ یا ترس از خشونت مانع از آن است که بسیاری از مردم به دنبال تست HIV گرفتن جواب آزمایش و یا انجام درمان آن ، مسائل است که می تواند مانند یک بیماری مزمن مدیریت انعطاف پذیری لازم برای تبدیل به یک حکم اعدام در آنها گسترش آن را.

انگ ایدز را می توان به سه دسته تقسیم می شوند:

 • ننگ نمادین ایدز - استفاده از HIV / AIDS به بیان نگرش مربوط به گروه های اجتماعی یا سبک زندگی در ارتباط با این بیماری است.
 • انگ بی کلام ایدز - بازتابی از ترس و هراسی است که ممکن است در ارتباط با هر گونه بیماری کشنده و قابل انتقال دیگری نیز همراه بود.
 • ننگ احترام به ایدز - انگزنی به مردم با مسائل مربوط به ایدز درگیر هستند و یا افرادی که با اچ آی وی.

غالبا و. انگ ایدز و در ارتباط با دیگر داغهای ننگ بیان است به خصوص داغهای مربوط به همجنسگرایی و. BI, و غیره. بیبند و باری جنسی. فحشا و ترزریق داروهای داخل وریدی.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته., ارتباط بین ایدز و همجنسگرایی یا دوجنسگرایی وجود دارد و این ممکن است در ارتباط با سطوح بالاتر از نگرش موجود در مورد قضاوت مانند ترس از همجنسگرایی/دوجنسی, در یک رابطه است. همچنین بین ایدز و رفتارهای جنسی انسان با انسان مانند رابطه جنسی بین افراد غیرآلوده رابطه وجود دارد. البته حالت غالب در گسترش HIV در تمام دنیا انتقال از طریق دوجنسگرایان است.

                                     
 • ممکن است که به دستگیری یا کشتار افراد مورد تبعیض واقع شده بینجامد. سازمان ملل از ابتدای آغاز به کار خود به این امر مشغول بوده است. موضوع تبعیض دینی در بیشتر
 • همجنس گرایی یهودیت و همجنس گرایی لواط مساحقه تبعیض بین افراد مبتلا به اچ آی وی ایدز شعارهای ضد دگرباشی خشونت علیه افراد دگرباش جنسی گرایش جنسی آن من ناپذیر دگرجنس گراهنجاری
 • عواملی که به رشد تبعیض در جامعه کمک می کند جدایی گزینی مکانی افراد جامعه است. تبعیض نژادی تبعیض جنسیتی تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند
 • تزریقی به دلیل ترس از تحقیر و تبعیض در نخستین سالی که اچ آی وی در آن ها تشخیص داده می شود دست به خودکشی می زنند. مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران ایدز نام
 • تبعیض تحصیلی گونه ای از تبعیض است که در آن گروه های خاصی از افراد از حقوق تحصیلی مساوی با دیگر بخش های جامعه برخوردار نیستند. تبعیض تحصیلی می تواند
 • تبعیض مثبت تخصیص سهمیه یا تبعیض جبرانی به انگلیسی: positive discrimination - به انگلیسی آمریکایی: Affirmative Action به معنی در پیش گرفتن سیاست
 • ارزش هایی است که برای توجیه تبعیض بر اساس سن فرد به کار می رود. جوان گرایی نوعی گرایش به ترجیح دادن افراد جوان به افراد مسن تر است. این شامل نامزدهای
 • گرایی تبعیض به خاطر قد یا تبعیض قدی انگلیسی: Height discrimination به معنی نوع نگرشی است که به کلیشه سازی و تبعیض علیه یک فرد یا گروه به دلیل کوتاه تر
 • داشته است. تصورهای نادرست بسیاری در رابطه با ایدز وجود دارد برای مثال انتقال ایدز از طریق زندگی روزمره با افراد مبتلا به HIV. این بیماری همچنین موضوع مجادله ادیان
 • تبعیض معکوس تبعیض علیه اعضای یک گروه مسلط یا در اکثریت به نفع اعضای یک گروه در اقلیت یا به طور تاریخی محروم است. این گروه ها را می توان بر حسب نژاد
 • تبعیض طبقاتی نگرش و ک نش از روی پیش داوری تعصب و تبعیض فرد و بر پایه طبقه اجتماعی بالاتر فرد است. پیامد این رویکرد شامل نگرش رفتار کنش ها
                                     
 • از تبعیض جنسی علیه زنان است که با همجنسگراستیزی ارتباط تنگاتنگ یافته است. در حالی که بسیاری افراد معمولا واژه متداول تر همجنسگراستیزی را برای تبعیض و
 • تبعیض بر پایه رنگ پوست یا کال ریسم گونه ای پیش داوری یا تبعیض است که در آن با انسان بر پایه برخی معانی اجتماعی مرتبط با رنگ پوست وی برخورد و پیش داوری
 • تبعیض نسبت به معتادان مواد مخدر نوعی تبعیض نسبت به افرادی است که از اعتیاد به مواد مخدر رنج می برند. در اذهان عمومی معتادان به عنوان افرادی که ویژگی های
 • تبعیض جنسیتی جنسیت نگری جنسیت زدگی یا سکسیزم به انگلیسی: Sexism به معنی هرگونه پیش داوری یا تبعیض بر اساس جنسیت یا جنس فرد است. پیامد این امر تبعیض
 • قانون ضد تبعیض انگلیسی: Anti - discrimination law به حق مردم برای برخورداری از برابری در برابر قانون اشاره دارد. برخی کشورها حکم می کنند که در استخدام
 • تبعیض قانونی بر ضد بی خدایان نادر است ولی بعضی از بی خدایان و گروه های بی خدا به ویژه در ایالات متحده به برخی از قوانین و نهادهایی که آن را تبعیض آمیز
 • تحمل شیوه افراد یا اعتقاد دیگران به دلایل مذهبی نیستند. ضد دین ضدخدایی بنیادگرایی هوموفوبیا مناقشه های دینی تبعیض دینی آزادی ادیان بردباری آزار دینی
 • نژادپرستی انگلیسی: Racism یا تبعیض نژادی انگلیسی: Racial discrimination نوعی پیش داوری و تبعیض که متمرکز بر تفاوت های نژادی حاصل از تفاوت های ظاهری
 • دگرجنس گراسالاری به انگلیسی: Heterosexism به مجموعه ای از اعتقادها رفتارها جهت گیری و تبعیض به نفع گرایش و روابط جنسی دگرجنس گرایانه گفته می شود
 • نامطلوب یا طلاق نخواهد داشت. تبعیض ننگ و تحقیری که در جوامع نسبت به اقلیت های جنسی وجود دارد سبب می شود که این افراد در معرض آسیب های جسمی و رواحی
 • مورد استثمار قرار دهند. زن ستیزی همجنس گراهراسی دوجنس گراهراسی پدرسالاری تبعیض جنسی شوونیسم قوم مداری گونه پرستی ارنست ماخ انسان محوری تکثرگرایی فلسفه
                                     
 • روزی همه افراد جوان پیر می شوند و به مرگ نزدیک می شوند مرتبط است. این عدم تمایل به پذیرش مرگ به شکل احساس خصومت و رفتار تبعیض آمیز با افراد مسن بروز
 • یا گونه پرستی به انگلیسی: Speciesism به تبعیض بر مبنای گونه در اکثر کاربردها به تبعیض علیه گونه های غیرانسان گفته می شود. این تبعیض و تمایز می تواند
 • ترنس اذعان کردند صاحبکاران بین آن ها و دیگران تبعیض قائل می شود. در بعضی از کشورها و ایالت ها قوانینی برای جلوگیری از تبعیض علیه تراجنسیتی ها نوشته شده است
 • بیاوریم. جداسازی ممکن است از طریق اعمال تبعیض در استخدام یا در اجازه دادن یا فروش مسکن صورت گیرد که با تبعیض نژادی و خشونت حفظ می شود مانند لینچ کردن
 • دیدگاه خود یا به نمایش گذاشتن هنر خود سعی می کند تا اقلیت های آسیب پذیر و افراد به حاشیه رانده شده جامعه یا افرادی را که به نوعی به آن ها تبعیض اجتماعی روا
 • اصلاح جنسی بدون رضایت بیمار با موفقیت به پایان برد. در سال شورای اروپا برای نخستین بار قایل به حقوق افراد میان جنسی که قصد درمان اصلاح جنسی ندارند
 • سه گانه مرتبط است. این تئوری بیان می کند که بین انواع مختلف تبعیض به طور خاص تبعیض طبقاتی تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی ارتباط وجود دارد. درهم تنیدگی روابط
 • هرزگوین هنوز هم برای دگرباش ها بسیار خطرناک هستند. زیرا تبعیض علیه همجنسگراها که هم قوانین تبعیض آمیز داشته و هم خشونت فیزیکی در آن ها صورت پذیر است. در

Users also searched:

تبعیض بین افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →