Back

★ دولت موقت ایران

دولت موقت ایران
                                     

★ دولت موقت ایران

دولت موقت انقلاب اسلامی در ایران است که به طور خلاصه به عنوان دولت موقت ایران, شناخته شده به عنوان. دولت در ایران بود که پس از انقلاب از سال ۱۳۵۷ و به منظور رسیدگی به اوضاع به فرمان سید روحالله خمینی تشکیل شد و تا ۱۳۵۸، پیش از اعلام استعفای مهدی بازرگان به مدت ۹ ماه در کار است.

با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ سید روحالله خمینی فرمان بود دولت موقت مهدی بازرگان صادر شده است. او مدت ۹ ماه شد دقیق ۲۷۵ روز, نخست وزیر موقت را به عهده دارند. پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان در ۱۳ آبان به او و دولت او کامل بودند استعفا داد. بازرگان پس از استعفا از نخست وزیری در دوره اول مجلس به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد.

                                     

1. تشکیل دولت موقت

پس از ورود سید روحالله خمینی در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ایران. او در سخنرانی خود در بهشت زهرا وعده تشکیل دولت انقلابی داد. او را مقصر می داند تاریخی گفت:

من در دهان این دولت, من دولت تعیین میکنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم من به واسطه اینکه ملت مرا هستند.

در شب ۱۴ بهمن در این جلسه که با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه خمینی در دبستان علوی شماره ۲ برگزار شد مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین شد. حکم نخست وزیری بازرگان در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ همزمان با ۶ ربیعالاول ۱۳۹۹ اعلام شد و در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ در آمفیتئاتر مدرسه علوی در خیابان ایران خیابان عین الدوله سابق به او اعطا شد. در حکم نخست وزیری بازرگان بود:

با توجه به پیشنهاد شورای انقلاب با توجه به قوانین حق و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت در مجمع عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شهر و به علت اعتماد به ایمان راسخ شما به مکتب اسلام است که سوابق شما در ملی اسلامی ، شما بدون در نظر گرفتن روابط و پارتی بستگی به زمان خاص است. او با تشکیل دولت موقت و فرهنگ به ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.

خمینی در مراسم اعطای حکم به تاجر در سخنرانی خود., بازرگان را پیشنهاد شورای خواندن و بختیار ایران و دولت شاهنشاهی اطلاع از دولت موقت مخالفان نیست.

                                     

2. استعفای دولت موقت

پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و موافقت خود را با این اقدام كرد. بازرگان و اعضای دولت او بودند جمعی استعفا او. خمینی نیز قبول استعفای خدا. اداره امور کشور را تا زمان برگزاری انتخابات به شورای انقلاب روند.

                                     

3. انتقادات و پیشنهادات به دولت موقت. (Feedback to the interim government of)

در گفتگو با محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب با یک راهپیمایی در مارس 97 از این انتقاد مطرح شد که چرا اکثر اعضای دولت موقت و از اعضای نهضت آزادی هستند انتخاب توسلی گفت:

شما ببینید کسانی که انتخاب شدند چه کسانی بودند. آقای معینفر در سازمان برنامه انتخاب شده است. مهندس معینفر از سال 41 رئیس دفتر فنی سازمان برنامه و پدر زلزله در ایران.وزارت انرژی آقای تاج انتخاب شدند. مهندس تاج یکی از مدیران قدیمی و موفق وزارت انرژی بود از پایهگذاران انجمن اسلامی مهندسین در سال 1336 بود. آقای کتیرایی از مهندسین بود که سوابقش مشخص است. در وزارت مسکن و شهرداری سابقه بود.

او در ادامه گفت:

مجموعه کسانی که در تغییرات متعدد که انجام شد در دولت موقت بودند. مجموعشان 30 نفر که 11 نفر از اعضای جنبش آزادی هستند که 36 درصد از کابینه. از جبهه ملی و منفردین جبهه ملی 11 نفر هستند که این نیز 36 درصد و از انجمن مهندسین با 4 نفر است که 13 درصد و از روحانیون شورای 4 نفر هستند که 18 درصد است. برای مثال از روحانیت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش وزارت کشور شد.

                                     
 • توجه ترین دولت موقت نیز دولت موقت روسیه بوده که پس از انقلاب روسیه در سال شکل گرفته است. در ایران نیز پس از انقلاب سال برای مدتی دولت موقت انقلاب
 • جمهوری اسلامی ایران بود. در پی بمب گذاری در دفتر نخست وزیری در شهریور و کشته شدن محمدجواد باهنر نخست وزیر و محمدعلی رجایی رئیس جمهور شورای موقت ریاست جمهوری
 • هیئت دولت موقت شورای انقلاب از استعفای دولت موقت بازرگان در آبان تا آغاز کار دولت اول در مرداد نقش قوه مجریه حاکم بر ایران را ایفا می کرد. شورای
 • دولت موقت اسرائیل به عبری: ה מ מ ש ל ה ה ז מ נ ית نویسه گردانی HaMemshela HaZmanit کابینه موقت حاکم بر جامعه یهودیان در فلسطین و بعد از آن دولت تازه
 • دولت موقت سلطانعلی وزیر افخم نام سومین دولت مشروطه و نخستین کابینه قانونی بود که توسط مجلس شورای ملی تأیید صلاحیت شد. این دولت پس از یک سلسله کشاکش ها
 • می گیرد. از پیروزی انقلاب ایران تا کنون کابینه های زیر تشکیل شده اند: دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان بهمن - آبان دولت شورای انقلاب به ریاست
 • سخنگویی دولت در ایران س متی دولتی است که با استقرار هر دولت پس از مراسم تحلیف از جانب رئیس جمهور منصوب می شود. سخنگوی دولت به عنوان اصلی ترین مرجع اطلاع رسانی
 • دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به دولت حسن روحانی معروف به دولت تدبیر و امید گفته می شود که در نتیجه پیروزی در انتخابات خرداد در روز مرداد
 • م تع ه یا نکاح م نق ط ع یا ازدواج موقت که به صیغه یا ازدواج انقطاعی نیز معروف است نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و
 • شورای موقت ریاست جمهوری ایران شورایی است که مطابق اصول و ویرایش اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب در صورتی که رئیس جمهور ایران به دلیل
                                     
 • می شود که در یکی از شرایط زیر در یک سمت یا جایگاه قرار می گیرد: فرد به طور موقت و برای ادامه کار نهاد وظایف را بر عهده گرفته و اختیارات کامل ریاست را ندارد
 • استانداران استان های ایران در دولت یازدهم به دولت حسن روحانی معروف به دولت تدبیر و امید که در نتیجه پیروزی در انتخابات خرداد در روز مرداد
 • توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته ای ایران به انگلیسی: Geneva interim agreement on Iranian nuclear program که به توافق هسته ای ژنو نیز معروف است توافق نامه ای
 • کار بود دولت موقت را با نظر شورای انقلاب که نقش مجلس موقت را داشت تشکیل داد. پس از استعفای دولت بازرگان شورای انقلاب مستقیم تشکیل دولت را عهده دار
 • می کرد. پس از پیروزی انقلاب شورا نهاد قانون گذار در ایران به شمار می آمد. شورا در تیرماه در دولت موقت ادغام شد و پس از استعفای مهدی بازرگان که با پیشنهاد
 • این فهرست دولت های جمهوری اسلامی ایران از انقلاب تا امروز را در بر دارد. فهرست رئیس جمهورهای ایران فهرست نخست وزیران ایران آژند یعقوب آغاجری هاشم حسنی
 • میلادی ه خ. از مهر سفیر ایران در هند علی اصغر حکمت به عنوان سفیر اکردیته ایران به دولت معرفی شد. بعدها روابط دو کشور تا حد اعزام
 • استانداران استان های ایران در دولت دوازدهم به دولت حسن روحانی معروف به دولت تدبیر و امید که در نتیجه پیروزی در انتخابات اردیبهشت در روز مرداد
 • از مهرماه روابط سیاسی بین ایران و دولت جمهوری فیلیپین برقرار و سفرای ایران در ژاپن در مانیل وزیرمختار اکردیته شدند. عباس نجم آذر - اسفند
 • تشکیل شد و احمد شاه را بر کنار کرد و رضاخان را به ریاست حکومت موقت گمارد در تکیه دولت بر پا گردید. در سال های خورشیدی با بازسازی برخی از بخش های
                                     
 • استعفا داد تا به لهستان بازگردد و مسئولیت خود را در دولت موقت وحدت ملی  en آغاز نماید. این دولت زیر سایه مقامات شوروی که اکنون خاک لهستان را در اشغال
 • دوم آبان اکتبر به رهبر - خمینی - عرضه کردند و نخست وزیر دولت موقت - مهدی بازرگان - آن را به تأیید رسانید. قانون اساسی سال میلادی
 • تشکیل شده است. دولت موقت سوریه که از چندین جریان اپوزسیون دولت مرکزی سوریه تشکیل شده است در اوایل ژوئن توافق نامه ای را با دولت ترکیه منعقد کرد
 • رسمیت افتاد. چند روز بعد دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی قوه مجریه را به عهده گرفت و تا آبان که دولت سوم جمهوری اسلامی ایران زمام امور را در دست گرفت
 • نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهمن و یک سال پس از پیروزی انقلاب در حالی برگزار شد که با استعفای دولت موقت مهدی بازرگان اداره امور اجرایی
 • رئیس جمهور محمدرضا مهدوی کنی به ریاست دولت موقت سرکار بود و از آبان رسما میرحسین موسوی به نخست وزیری ایران دست یافت. در این دوران که با بخش عمده
 • وزیر کار ایران احمد آرامش کابینه قوام السلطنه عبدالمجید مجیدی کابینه امیرعباس هویدا منوچهر آزمون کابینه امیرعباس هویدا داریوش فروهر دولت موقت علی اسپهبدی
 • کاردار موقت اردیبهشت - مهر هوشنگ باتمانقلیچ مهر - انقلاب پرویز منصور مؤید کاردار موقت اول انقلاب تیر رضا وزیری کاردار موقت تیر
 • دولت اول جمهوری اسلامی ایران نخستین دولت در ایران بعد از انقلاب می باشد که با آراء مستقیم مردم ایران انتخاب شده است. در پی انتخابات ریاست جمهوری
 • خوانده می شود. بسته شدن سفارت ایران در لندن و آغاز جنگ ایران و بریتانیا در پی فتح هرات در حالی که به شکل تشریفاتی ریاست شورای دولت را بر عهده داشت به عنوان

Users also searched:

دولت موقت ایران,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →