Back

★ تاریخ اقتصادی

تاریخ اقتصادی
                                     

★ تاریخ اقتصادی

تاریخ اقتصادی از مطالعه اقتصاد و پدیده های اقتصادی در گذشته است. بررسی تاریخ اقتصاد با استفاده از ترکیبی از روش های تاریخی ، آماری و اعمال اقتصاد در رویدادهای تاریخی و اجتماعی موسسات انجام شده است. این موضوع نشان دهنده تاریخچه کسب و کار و تاریخچه مالی است که در موضوع تاریخ اجتماعی و جمعیتی فنی تاریخی و تاریخ نیروی کار با هم همپوشانی دارند.

                                     

1. گسترش به عنوان رشتهای از هم جدا. (Expanded as a discipline apart)

رو به تاریخ اقتصادی به عنوان یک رشته دانشگاهی گسسته برای سال های بسیاری از موضوع های بحث برانگیز برنامه. در سال های بین دو جنگ جهانی., مدرسه اقتصاد لندن LSE و دانشگاه کمبریج اختلافات بسیاری بر سر جدا کردن دو رشته اقتصاد و تاریخ اقتصادی بود. اقتصاددانان کمبریج معتقد است که بخش واقعی اقتصاد, تاریخ اقتصاد را پوشش می دهد دو رشته نباید از یکدیگر جدا هستند. این در حالی بود که اقتصاددانان دانشکده اقتصاد لندن در این عقیده بودند که تاریخ اقتصاد از دوره های آموزش و دستور تحقیقات منحصربهفردی از عمده اقتصاد و در نتیجه باید این باشد که زمینه منحصربهفردی بود.

در اولین نظریه, مدرسه اقتصاد لندن LSE پیروز شد و بسیاری از دانشگاههای انگلستان به تقلید از مدل آموزش, تاریخچه, اقتصاد, مدرسه آموزش و پرورش. جامعه, تاریخ اقتصاد در سال ۱۹۲۶ تاسیس دانشگاه کمبریج نیز به ناچار مدل تاریخ اقتصاد خود را طراحی و گسترش یافته است. اما در بیست سال شاهد متوقف شدن یک دانشجو در این دو رشته به عنوان رشته مجزا و ترکیبی از هر یک از آنها در حوزه اقتصاد و یا تاریخ وجود دارد که در حال حاضر تنها دو دانشگاه الاسئی و گلاسکو باید برنامه های آموزشی از تاریخ اقتصادی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

                                     

1.1. گسترش به عنوان رشتهای از هم جدا. تاریخ سرمایه داری. (Date capitalism)

از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد رابطه تحت عنوان تاریخ سرمایهداری و برای یک درس در تاریخ وجود دارد. این موضوع تاثیر از جمله ابعاد و بیمه و بانکداری و. مقررات., ابعاد سیاسی تاثیر بر طبقه متوسط و ضعیف و زنان و اقلیت ها خواهد بود.

                                     
 • قائل می شود که در اولی هدف از فعالیت های اقتصادی رفع نیاز و در دومی هدف کسب پول است. اقتباس شده از نظام های اقتصادی حسین نمازی.ناشر: شرکت سهامی انتشار فیلسوفان
 • تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا به انگلیسی: An Economic and Social History of Europe کتابی دوجلدی از رابرت آلدریچ و فرانک تایپتون است که در سال منتشر
 • نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می کند. پدیده هایی مثل فقر و ثروت عدالت
 • تاریخ اقتصادی انگلیس روتلج کامرون روندو.فرانسه و توسعه اقتصادی اروپا فتوحات صلح و دانه های جنگ تاریخ اقتصادی و
 • سازمان همکاری اقتصادی به انگلیسی: Economic Cooperation Organization اکو مخفف نام یک سازمان اقتصادی منطقه ای است. سه کشور ایران پاکستان و ترکیه در
 • بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سال های قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود. کاتوزیان درباره توسعه اقتصادی این زمان می گوید:
 • توسعه اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی انسانی و اجتماعی. در توسعه
 • مسئله محاسبه اقتصادی نقدی بر استقاده از برنامه ریزی اقتصادی به عنوان جایگزینی برای تخصیص بازار بنیان عوامل تولید است. این مسئله نخستین بار توسط لودویگ
 • موارد ملی گرایی اقتصادی در برابر جهانی سازی قرار می گیرد یا دست کم سودآوری تجارت آزاد و بی قید را زیر سؤال می برد. گاهی ملی گرایی اقتصادی مفاهیمی چون صنعتی سازی
 • بهره وری اقتصادی برای اشاره به استفاده از منابع به گونه ای که تولید کالا و خدمات بیشینه شود به کار می رود. یک سیستم اقتصادی از دیگر سیستم های اقتصادی موثرتر
 • نماگر اقتصادی به انگلیسی: Economic indicator آماره هایی درباره فعالیت های اقتصادی هستند. نماگرهای اقتصادی واکاوی و تحلیل عملکرد گذشته و کنونی اقتصاد
                                     
 • آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه
 • مداخله دولت در امور اقتصادی ویا مداخله گری اقتصادی یا گاهی مداخله گری دولتی یک دیدگاه در خصوص سیاستگذاری اقتصادی است که حامی مداخله حکومت در فرایند
 • بین المللی تصمیم گیرنده اقتصادی است. مقر اصلی این سازمان در شهر پاریس است. این سازمان در سال میلادی تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تأسیس شد. این
 • منطقه ویژه اقتصادی سهند مراغه منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس شهرستان های جلفا کلیبر و خداآفرین سال1382 منطقه ویژه اقتصادی سهلان شهرستان تبریز منطقه ویژه
 • سیاسی اقتصادی در گذر زمان تغییرات زیادی داشته است. این نشریه که از ادغام دو ضمیمه روزنامه اطلاعات به نام های اطلاعات سیاسی دیپلماتیک و ضمیمه اقتصادی اطلاعات
 • جغرافیای اقتصادی انگلیسی: Economic geography علم مطالعه مکان پراکندگی و سازمان فضایی فعالیت های اقتصادی در جهان است. جغرافیای اقتصادی به طور سنتی شاخه ای
 • وضعیت ناظر را در این شورا دارد. شورای اجتماعی و اقتصادی به عنوان مرکزی برای گفتگو درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی بین المللی و فرموله کردن سیاست های پیشنهادی
 • جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و تاریخ تاریخ اقتصادی گرفته تا انسان شناسی انسان شناسی اقتصادی و جغرافیا جغرافیای اقتصادی به برر سی و تجزیه و تحلیل
 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا نام کوتاه: EAEU یک اتحادیه اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس قزاقستان روسیه قرقیزستان و ارمنستان است که دبیرکلی آن را میخائیل
 • نابرابری اقتصادی تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در میان افراد یک گروه در میان گروه های موجود در یک جمعیت یا در میان مردمان کشورها
 • جامعه شناسی اقتصادی انگلیسی: Economic sociology به مطالعه علل و اثرات اجتماعی پدیده های گوناگون اقتصادی می پردازد. مطالعات این حوزه به دو دسته دوره
                                     
 • معجزه اقتصادی ایتالیا یا انفجار اقتصادی ایتالیا اصطلاحی است که مورخان اقتصاددانان و رسانه های جمعی برای معرفی دوره رشد مداوم اقتصادی در ایتالیا پس از
 • تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی دوره ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می گیرد و کوچک می شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره
 • کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه نوشته عباسقلی غفاری فرد و عبدالحسین نوایی است. این کتاب نخستین بار در سال
 • حیات آدمی مؤثر است نظیر امور اقتصادی مذهبی سیاسی هنری حقوقی نظامی و علمی. پژوهشگرانی که درباره تاریخ می نویسند تاریخ نگار نامیده می شوند. هرچند غالبا
 • تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است. فیزیوکراسی
 • دلیل انبساط و انقباض اقتصادی شدید که در هنگام وقوع حباب اقتصادی رخ می دهد یک سیستم بازخورد مثبت است که در تضاد با تعادل اقتصادی که در آن بازخورد منفی
 • سازمان همکاری های اقتصادی آسیا - پاسفیک APEC یک گروه اقتصادی از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام هستند که به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر دیدار
 • جامعه اقتصادی اروپا EEC یا بازار مشترک یک سازمان بین المللی ایجاد شده در توافقنامه رم در سال بود. هدف این اتحادیه یکپارچگی اقتصادی و بازار مشترک

Users also searched:

تاریخ اقتصادی,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →