Back

★ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
                                     

★ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هر دو از ایرانیان و همچنین از حقوق بشر نویسندگان و سازمان های غیر دولتی بین المللی انتقاد گرفته شده است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جز دو سال تمام از این گروه است. قطعنامه نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ، صادر شده جهان است. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به شماره A / RES / ۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد, مجلس ایران, در بسیاری از موارد محکوم کرد. از جمله در دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. دولت جمهوری اسلامی ایران برای سختگیرانهای آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات و. جوامع و آزادیهای شخصی در برگ و در مسیر آزادی مذهبی نیز مانع از ایجاد جهان است.

                                     

1. انتخابات. (Election)

ایران به عنوان یک عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ گونه محدودیت بیدلیلی به شهروندان این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت های برابر برای رقابت در انتخابات را باید. این کنوانسیون کشورهای عضو موظف به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان کار می کند. در نظام انتخاباتی در ایران, صلاحیت نامزدها باید ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه علی خامنه ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه که او رهبر انتخاب شده است که منصوب رهبر به مجلس معرفی شوند ، استفاده می شود. این شورا باید صلاحیت نامزدها از جهت تعهد عملی به اسلام احراز هویت می کند.

                                     

2.1. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران. وضعیت حقوق اقلیتهای قومی و زبانی و عقیدتی و مذهبی فرادینی. (The status of the rights of ethnic and linguistic minorities and of conscience and religious فرادینی)

بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیت های قومی تشکیل. قانون اساسی همه اقلیت های قومی از حقوق برابر داده ها و اجازه می دهد تا اقلیت های زبانی در رسانه ها و برنامه های هفتگی رادیو, تلویزیون, و تدریس ادبیات آنها در مدارس و همچنین, اما گروه از مردم پرتاب در برخی از مناطق ایران به نام برای تدریس زبان های قومی به جای زبان رسمی و تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت کرده است. رادیو و تلویزیون دولتی برنامه های کاربردی به زبان های مختلف قومی ،

اهل سنت در ایران بیش از ۱۵ هزار مسجد است که در حال حاضر در تهران ۱۸ نمازخانه به صورت یک سنت وجود دارد.علی مطهری در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ خورشیدی مهمان یکی از این نمازخانهها بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای ۱۸ عضو و "محمدقسیم عثمانی" عضو هیئت رئیسه مجلس ایران ، اهل سنت در ایران دارای چندین نشریه در تهران, کردستان, فارس و خراسان رضوی هستند.

زمانی که مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ، بحث در مورد چگونه "آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی آن را باید به ذکر است که?" به نفع اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت اصل ۱۲ قانون اساسی ایران "اسلام و مذهب جعفری باید توجه داشته باشید که" به عنوان دین رسمی کشور معرفی و به دیگر چند مانند حنفی ، al., از شافعی و غیره. حنبلی و زیدی را می توان مطابق فقه خود عمل بسنده شد.

روحانیت دارای نفوذ در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ و درخواست نمایندگان از گروه های اجتماعی در مخالفت با یهودیان. بهائی و زرتشتی. بر اساس شناخت دینهایشان به عنوان ادیان رسمی کشور مخالفت و بر این اصرار داشت که نامسلمانان باید موضوع را به "S" بهشمار روند. در نهایت اصل ۱۳ قانون اساسی تنها با ۶ رای مخالف از چهار نماینده مدارس و دانشگاه ها دو نماینده دیگر به تصویب رسید. با توجه به این اصل ،

ایران زرتشتی., یهودی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در امر و تعلیمات دینی بر طبق قانون.

به آن اعتقاد دارند. ذکر این قید "تنها اقلیت های مذهبی" در این اصل در نهایت منجر به دیگر جوامع مذهبی از جمله بهائیان به عنوان بزرگترین جامعه مذهبی در ایران پس از اسلام از داشتن حقوق شناخته شده محروم کرد.

                                     
 • دولت ها به نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و همچنین دیوان بین المللی دادگستری در لاهه و شمار چشمگیری
 • متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشخاص و نهادهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در رده سران سیاسی امنیتی نظامی انتظامی و قضایی
 • در این نوشتار به شیوه ها و نیز ابزارهای سرکوبگری و نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق
 • نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران که در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با عبارت جنایات جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود مجموعه اقداماتی
 • شده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران افزون بر اشاره به وعده های حسن روحانی ریاست جمهوری ایران در جریان رقابت های ریاست جمهوری این کشور به بخش هایی
 • در این نوشتار نقض حقوق اصناف و گروه ها توسط نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در اسفند آموزگاران و دبیران تظاهراتی در شهرهای
 • ستاد حقوق بشر یکی از زیرمجموعه های شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که ساختار اداری آن ذیل قوه قضائیه ایران تعریف شده است. این ستاد در سال
 • درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران حمایت کنند. در سال میلادی
 • شامل نام ها و مشخصات ایرانیانی است که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم های بین المللی ایالات متحده آمریکا و کشور عضو
 • اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام اعلامیه ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در مرداد
                                     
 • نقض حقوق اقلیت های عقیدتی دینی و فرادینی قومی و زبانی و نیز جنسیتی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی از سوی سازمان های پشتیبان حقوق بشر گزارش
 • در این نوشتار نقض حقوق زندانیان عقیدتی سیاسی مدنی و معمولی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در دوره کروناویروس مورد بررسی قرار گرفته است. عفو بین الملل
 • .. ی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران نقض شده است که از سوی برخی از رسانه های خبری و سازمان های پشتیبان حقوق بشر گزارش شده است و در این مقاله بخش هایی
 • مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مجموعه فعالان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران HRA HRAI سازمانی مدافع حقوق بشر در ایران است. کیوان رفیعی این سازمان
 • در این نوشتار نقض حقوق زنان و دختران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند
 • می شود. نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران زندانیان کشته شده در زندان های ایران جمهوری اسلامی ایران و پرونده های
 • تاریخ جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر توسط
 • ایران فهرست مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی
 • در این نوشتار نقض حقوق کودکان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی حقوق کودکان از راه هایی همچون: اعدام کار
 • در این نوشتار نقض حقوق ورزشکاران و قهرمانان ایران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اعدام افکاری نخستین اعدام یک ورزشکار در
                                     
 • اعدام کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران به بررسی موارد اعدام کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را
 • نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران روش ها و ابزارهای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران اعتراف اجباری در جمهوری اسلامی
 • مخالفان جمهوری اسلامی ایران یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به گروه ها و افرادی گفته می شود که به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی عقیدتی دینی با نظام جمهوری اسلامی
 • گروگانگیری ایران و حمله به ایران توسط صدام حسین در عراق و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر بود. نظام جمهوری اسلامی ایران تاریخ جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر توسط
 • به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تنبیه جمعی حقوق بین الملل کنوانسیون ژنو Sepúlveda
 • اقتصادی و عدم رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از ایرانیان آزادی خواه و مستقل
 • تاریخ جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر توسط
 • استفاده کردند به طوری که سال سازمان عفو بین الملل ایران را یکی از بدترین کشور ها در زمینه حقوق بشر معرفی کرد. سلسله پهلوی را گاهی یک دیکتاتوری سلطنتی
 • نظام جمهوری اسلامی ایران از حکومت سوریه پشتیبانی نظامی و غیرنظامی انجام می دهد. پشتیبانی از دولت بشار اسد در سرکوب معترضان سوری جزو نقض های حقوق بشر نظام
                                     
 • اسناد حقوق بشر ایران یک سازمان غیرانتفاعی قابل استناد در نیوهیتون کنتیکت است. این سازمان توسط گروهی از متخصصان کنشگران و تاریخدانان در زمینه حقوق بشر ایجاد

Users also searched:

حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →