Back

★ حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل
                                     

★ حقوق بین‌الملل

حقوق بین الملل مجموعه قوانین است که به طور کلی در روابط بین دولتها و بین ملتها در مورد معیارهای پذیرش. این یک چارچوب برای انجام روابط بین المللی با ثبات و سازمان صنعتی. از سیستم بین المللی از دولت قانونی متفاوت است چرا که در درجه اول برای کشور و نه برای خصوصی شهروندان قابل اجرا است. قوانین ملی ممکن است زمانی که معاهدات صلاحیت دادگاه های ملی و بین المللی از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین المللی واگذار شده در. قانون تبدیل به قانون بین المللی است. پیمانهایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی و احترام به این بخش از پیاده رو. بسیاری از قوانین بین المللی حکومت مبتنی بر رضایت است. این به این معنی است که یک دولت عضو موظف است به رعایت این نوع از قوانین بین المللی نیست مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافق است. این موضوع از حاکمیت دولت است. با این وجود جنبه های دیگر از قوانین بین المللی بر اساس رضایت نیست اما در ادامه در مورد بازیگران دولتی و غیر دولتی مانند حقوق بین الملل عرفی و هنجارهای قانونی واجب است.

                                     

1. موضوعات. (Topics)

حقوق بین الملل موضوعات به موضوع فعل که از مهم ترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • قانون دریا. (The law of the sea)
 • مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های بین المللی.
 • حقوق و سازمان های بین المللی.
 • حقوق کیفری بین المللی.
 • بین المللی و اقتصادی.
 • حقوق بشر بین المللی.
 • حل و فصل مسالمت آمیز حل تعارض بین المللی.
 • حقوق معاهدات. (Rights treaties)
                                     

2. انواع حقوق بین الملل. (Types of international law)

حقوق بین الملل عمومی. (Public international law)

قوانین بین المللی به مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط حقوقی بین کشورها و سازمان های بین المللی حاکم است گفت. قوانین بین المللی دارای دو دسته از منابع اصلی و فرعی میباشد. مطابق با ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی دادگاه از منابع مانند است که در حل و فصل اختلافات با توجه به منابع: حکم خواهد شد که منابع اصلی نام.

حقوق بین الملل خصوصی. (Private international law)

حقوق بین الملل خصوصی است که یک شاخه ای از علم است که به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی و بین المللی می پردازد. مقررات حقوق بین الملل خصوصی مشخص می کند که در صورت اختلاف قوانین در سیستم های حقوقی مختلف در یک رابطه, بین المللی است که قانون باید اجرا شود. همچنین مسائل مربوط به چگونگی دریافت تابعیت و حق اقامت بیگانگان در این شاخه از حقوق مورد بررسی قرار گرفت.

                                     
 • حقوق بین الملل خصوصی شاخه ای از علم حقوق است که به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین المللی می پردازد. مقررات حقوق بین الملل
 • حقوق تجارت بین الملل به قواعد اصول قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می کند. این روابط ممکن است واجد خصوصیت
 • حقوق بین الملل و زمینه های مرتبط را ارائه می دهد. مجله آمریکایی حقوق بین الملل مجله حقوق بین الملل آسیا مجله حقوق بین الملل برکلی مجله حقوق بین الملل
 • انستیتوی حقوق بین الملل انگلیسی: Institut de Droit International سازمانی است متعهد به مطالعه و توسعه حقوق بین الملل که اعضای آن از وکلای بین المللی
 • متحد در نوامبر به موجب قطعنامه شماره174 II با تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد موافقت و اساسنامه آن را به تصویب رسانید. از آن پس تاکنون
 • حقوق بین الملل ع رفی به آن دسته از ضوابط رفتاری تابعان حقوق بین الملل گفته می شود که از عرف نشأت گرفته اند و به منزله یک رویه عمومی به عنوان قانون پذیرفته
 • آکادمی حقوق بین الملل لاهه مرکزی برای آموزش سطح بالا در حقوق بین الملل عمومی و خصوصی است که در کاخ صلح در لاهه هلند مستقر است. دوره ها به زبان انگلیسی
 • حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشردوستانه بین المللی که به حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه نیز معروف است مجموعه ای از قوانینی است که به
 • برای حقوق بین الملل و روابط بین الملل EIIR یک مؤسسه سیاست گذاری مستقل است که یک مرکز اختصاص داده شده برای مطالعات و تحقیقات در زمینه حقوق بین الملل روابط
 • اساس حقوق بین الملل انگلیسی: Elements of International Law کتابی است نوشته شده توسط هنری ویتون در مورد حقوق بین الملل که اولین بار در سال منتشر
                                     
 • موسسه بریتانیایی حقوق بین الملل و تطبیقی منتشر می شود. این مجله به بررسی حقوق تطبیقی مانند حقوق بین الملل عمومی و خصوصی از جمله حقوق بشر جنایت جنگی و
 • انجمن حقوق بین الملل آمریکا ASIL به انگلیسی: American Society of International Law که در سال تأسیس شد توسط کنگره ایالات متحده آمریکا در سال
 • حقوق بین الملل یک مجله حقوقی سه ماهه است که حقوق بین الملل را با ترکیبی از رویکردهای نظری و عملی پوشش می دهد. همچنین روابط بین حقوق بین الملل و حقوق
 • ابزار حقوق بشر بین الملل انگلیسی: International human rights instruments ابزار حقوق بشر بین الملل معاهده ها و دیگر اسناد بین المللی مربوط به قانون بین المللی
 • روابط بین الملل تخطی محدود از حقوق بین الملل به جهت انتقام از کشوری صاحب حق حاکمیت است که قبلا خود از قوانین بین الملل تخطی کرده است. این اصطلاح مندرج
 • مجله حقوق بین الملل واشینگتن یک بررسی قانون سه ساله است که توسط دانشکده حقوق دانشگاه واشینگتن منتشر شده است. توسط چکیده علمی کمبریج خدمات اطلاعاتی ابسکو
 • مجله حقوق بین الملل آسیا یک بررسی قانونی است با محوریت حقوق بین الملل عمومی و خصوصی. این انتشارات رسمی از انجمن حقوق بین الملل آسیا است و توسط انتشارات
 • دلیل ماهیت مسافرت های هوایی این رشته معمولا بخشی از حقوق بین الملل به حساب آمده و حقوق بین الملل هوایی نیز نامیده می شود. علاوه بر این قواعد و مقررات
 • انجمن حقوق بین الملل آسیا انگلیسی: Asian Society of International Law یک انجمن منطقه ای برای تعامل بین محققان و دست اندرکاران حقوق بین الملل عمومی
 • حقوق بین الملل عمومی: این یک فهرست جامع از صفحات مربوط به حقوق بین الملل عمومی یعنی مباحثی از حقوق است که با نظام سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل کار
                                     
 • حقوق بین الملل یک سازمان ناسودبر در بریتانیا است. بر پایه اساس نامه سال میلادی آرمان این انجمن گسترش پژوهش شفاف سازی و توسعه حقوق بین الملل
 • مؤسسه حقوق بین الملل همچنین با عنوان ILI شناخته می شود در سال به عنوان بخشی از دانشگاه جرج تاون تأسیس شد. ILI برای مشکلات حقوقی اقتصادی و مالی
 • سازمان حقوق بین الملل توسعه به انگلیسی: IDLO یک سازمان دولتی بین المللی است که با تمرکز مشترک بر ارتقاء قانون و توسعه به ارتقاء حاکمیت قانون اختصاص دارد
 • قانون بین المللی حقوق بشر انگلیسی: International human rights law یا IHRL بخشی از قانون بین الملل است که برای ارتقای حقوق بشر در زمینه های اجتماعی
 • حقوق دریاها شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به موضوعات مربوط به دریاها می پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها
 • روابط بین الملل علمی میان رشته ای محسوب می شود. رشته روابط بین الملل همانند علوم سیاسی مواد فکری خود را از رشته های اقتصاد تاریخ و حقوق بین الملل فلسفه
 • حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت های دیپلماتیک را بیان می کند. حقوق دیپلماتیک از قدیمی ترین بخش های حقوق بین الملل
 • طاهره شفافیت بین الملل سازمان ملت ها و اقلیت های غیررسمی سازمان حقوق بشر رابرت اف. کندی اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا آوازدات ارگ کمپین حقوق بشر کانون
 • تحت عناوین اجاره رهن یا خریداری به دیگری انتقال می یابد. حقوق زمین توسط حقوق بین الملل همچنین نظام حقوقی مدنی به رسمیت شناخته شده است. مشارکت کنندگان
 • می شود. متخصصین و فعالان حقوق بشر در فعالیت های بین المللی خود در زمینه حقوق بین الملل نهادهای جهانی و منطقه ای سیاست های دولتی و در فعالیت های سازمان های

Users also searched:

ضعف های حقوق بین الملل, درس حقوق بین الملل عمومی, حقوق بین الملل عمومی pdf, حقوق بین الملل pdf, کامل ترین تعریف حقوق بین الملل عمومی, قواعد حقوق بین الملل, تحقیق درباره حقوق بین الملل, تحقیق حقوق بین الملل عمومی 2, pdf, حقوق بین‌الملل,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

تحقیق درباره حقوق بین الملل.

کارکرد حقوق بين الملل در فرآيند جهاني شدن حقوق. Показаны результаты по запросу. حقوق بین الملل عمومی pdf. حقوق بین الملل خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان Mehr News Agency. تحقیق حقوق بین الملل عمومی 2. متدولوژي حقوق بين الملل.

ضعف های حقوق بین الملل.

قواعد حقوق بین الملل. درس حقوق بین الملل عمومی. کامل ترین تعریف حقوق بین الملل عمومی. حقوق بین الملل pdf.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →