Back

★ شرکت دانش‌بنیان

                                               

پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری خراسان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست رضا قنبری، در راستای تحقق آرمان توسعه فناوری کشور در سطح ملی و بین‌المللی در سال ۱۳۸۱ آغاز به کار کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰ واحد فناور و شرکت دانش بنیان را مورد حمایت قرار داده‌است. این پارک با مساحتی حدود ۷۵ هکتار در شهرستان مشهد و نیز در شهرستان‌های نیشابور، گناباد، تربت حیدریه و سبزوار قرار دارد و شامل ۱۱ پردیس و مرکز فناوری به شرح ذیل می‌باشد: پردیس فناوری انرژی، پردیس فناوری جامع، پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت، مرکز رشد فناوری نیشابور، مرکز رشد فناوری تربت حیدریه، مرکز رشد فنا ...

                                     

★ شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش بنیان و یا شرکت متمرکز بر دانش شرکت گفت که دانش و تکنولوژی جزئی جدایی ناپذیر از دارایی های آنها باشد. دانش مبتنی بر فعالیت در ایران شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور افزایش دانش و ثروت و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و. تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش نرم افزار, نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای مورد نظر قانون تایید شده است.

قانون ایران, شرکت های دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، مشمول حمایت از این قانون نیست.

در روسیه نیز این موسسه روستخ برای ایجاد توسعه و ادغام شرکت های فن آوری های پیشرفته و دانش بنیان فعالیت در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد.

                                     

1. قانون مبتنی بر دانش. (Rule-based knowledge)

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات متشکل از سیزده ماده و شش تبصره در تاریخ ۵ آبان ۱۳۸۹ برای رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانش را مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ برای اجرا به مجلس ابلاغ شد.

                                     

2. کالا و خدمات مبتنی بر دانش. (Goods and services based on knowledge)

۲ - مرحله تولید. (۲ - production stage)

محصولات ارائه شده شما باید در تولید شده است و یا حداقل در حد آزمایشگاهی با قابلیت بررسی فنی پلی استر آنها و همچنین خدمات شما باید اسناد و مدارک از فروش هستند.

                                     

2.1. کالا و خدمات مبتنی بر دانش. ۱ - سطح تکنولوژی. (۱ - level technology)

کالا و خدمات باید در این زمینه با تکنولوژی بالا و یا متوسط به بالا ممکن است به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یا دانش فنی فرایند تولید محصول به دلیل پیچیدگی Z - دشوار است به تکرار شده است و کسب آن از موانع اصلی برای ورود سایر شرکت ها به بازار است. ب - نیاز به تحقیقات و توسعه قابل توجه, توسط گروه فنی خبره برای به دست آوردن آن است. C - منجر به ایجاد خواص یا توابع پیچیده در محصول.

                                     

2.2. کالا و خدمات مبتنی بر دانش. ۳ - بر اساس طراحی و تحقیق و توسعه. (۳ - based design and research and development)

این شرکت باید طرح های اساسی و قابل توجهی بر فعالیت های تحقیق و توسعه انجام شده است: الف - طراحی زیرسیستمبخشی از محصول است که علاوه بر داشتن سطح فن آوری ۳۰ درصد از قیمت فروش مرتبط با اصلی است که کالا و خدمات. ب - طراحی یک پارچه سازی کالا و خدمات. C - طراحی فرایند تولید کالا و خدمات. مشروط به پیچیدگی این فرایند است. با توجه به سه معیار گفته شده محصولات یا خدمات مبتنی بر دانش شرکت پس از بررسی و تراز دلخواه برای محصولات در لیست محصولات و خدمات مبتنی بر دانش در سطح ۱ یا ۲ قرار می گیرد.

                                     

2.3. کالا و خدمات مبتنی بر دانش. کالا و خدمات مبتنی بر دانش در سطح ۱. (Goods and services based on the knowledge at the level of ۱)

یک لیست است که به عنوان محصولات در زمینه فناوریهای برتر و باارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا به تصویب کمیته می رسد.

                                     

2.4. کالا و خدمات مبتنی بر دانش. کالا و خدمات مبتنی بر دانش در سطح ۲. (Goods and services based on the knowledge at the level of ۲)

یک لیست است که به عنوان محصولات در زمینه فن آوری های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی های فنی کمتر از لیست محصولات و خدمات مبتنی بر دانش در سطح یک به تصویب کمیته می رسد. محصولات موجود در این لیست است. مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نخواهد بود.

                                     

3. طبقه بندی مبتنی بر دانش در شرکت. (The classification is based on the knowledge in the company)

شرکتهای دانشبنیان شامل چهار دسته بر اساس معیارهای قابل اجرا شده است گفت: در مورد تایید این جام است.

 • Toddler نوع. (Toddler type)
 • کودک نو پا یک نوع.
 • نوع تولید است. (Production type is)
 • تولید نوع. (Production type)
                                     

4. کودک نو پا یک نوع. (Toddler-a-kind)

شروع یو پی اس که باید اظهارنامه مالیاتی برای سال مالی گذشته خود را ندارد و یا عامل درآمد در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته هستند در صورتی که کالا یا خدمات یا فرآیند تولید و یا تولید تجهیزات موجود در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان در سطح حداقل در حد یک آزمایشگاه و موضوع را به داشتن تمام معیارهای کالا و خدمات دانش بر اساس ماده ۱ مقررات ارزیابی شرکتهای دانشبنیان ساخته شده و ارائه آنها را. به عنوان یک شرکت نوپا نوع تایید آن است.

                                     

5. Toddler نوع. (Toddler type)

شروع یو پی اس که باید اظهارنامه مالیاتی برای سال مالی گذشته خود را ندارد و یا عامل درآمد در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته هستند در صورتی که کالا یا خدمات یا فرآیند تولید و یا تولید تجهیزات موجود در فهرست کالا و خدمات مبتنی بر دانش در دو سطح حداقل در حد یک آزمایشگاه و موضوع را به داشتن تمام معیارهای کالا و خدمات دانش بر اساس ماده ۱ مقررات ارزیابی شرکتهای دانشبنیان ساخته شده و ارائه آنها را. به عنوان یک شرکت نوپا تصویب نوع است.

                                     

6. تولید نوع۱. (Production نوع۱)

حداقل ۲۵ درصد از درآمد عملیاتی سال مالی گذشته این شرکت در اظهارنامه مالیاتی شرکت اعلام کرده است که ناشی از فروش کالا یا خدمات و دانش مبتنی بر فعالیت های مندرج در فهرست کالا و خدمات مبتنی بر دانش در سطح ۲ و انجام تمام معیارهای کالا و خدمات مبتنی بر دانش مقاله ۱آیین نامه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان است.

                                     

7. تولید نوع۲ یا صنعتی. (Production نوع۲ or industrial)

با توجه به اهمیت رسوخ فن آوری های برتر در شرکت های صنعتی و شرکت های متقاضی که بازگشت آخرین سال مالی خود را درآمد عملیاتی با فعالیت در زمینه فناوری های برتر و. با داشتن یکی از شرایط بندهای ۱ و یا ۲ برای تولید نوع ۲ مورد تایید هستند. ۱: شرکت کالا یا خدمات یا فرآیند تولید و یا تولید تجهیزات موجود در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان در سطح ۱ یا ۲ حداقل در حد یک آزمایشگاه ساخته و ارائه شده است. ۲: شرکت مجری حداقل یک پروژه EPC مهندسی, پیمانکاری و ساخت و ساز در. مشروط به حداقل ۱۰ درصد از قیمت قرارداد برای پروژه ناشی از قطعات است که با همه معیارهای کالا و خدمات دانش بر اساس ماده ۱ بود.

شرکتهای دانشبنیان نوپا نوع ۲ و تولید نوع ۲ موضوع برای استفاده از معافیت های مالیاتی نمی شوند.

                                     

8. پشتیبانی مبتنی بر دانش. (Support knowledge-based)

تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت خط تولید از طریق معافیت های مالیاتی و گمرکی هدفمند موضوع را به فعالیت های دانش مبتنی بر فعالیت ، ارائه مجوز استقرار مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری و ارائه تخفیف استفاده از خدمات آزمایشگاه معافیت از پرداخت حق بیمه و داستان ، ممنوعیت خرید کالاهای خارجی ساخت و ساز از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی و این کار فقط بخشی از حمایت های انجام شده از شرکتهای دانشبنیان است.

                                     

9. سطح تکنولوژی. (The level of technology)

به عنوان دوستان و تحقیق و توسعه فولر است که سطح فناوری محصول بالاتر است. شایع ترین دستورالعمل برای تعریف تحقیق و توسعه, راهنمای فراسکاتی که دوستان تحقیق و توسعه راه مناسب معرفی شده است:

 • داشتن توانایی برای از نو خلق کردن یا انتقال.
 • جدید و بدیع بودن فعالیت های.
 • عدم قطعیت با توجه به ابهامات فراوان.
 • وجود خلاقیت در انجام فعالیت.
 • نظاممندی. (Present study aimed to systematically)

دستورالعمل پیشنهاد شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD برای ارزیابی از فعالیت های تحقیق و توسعه تجربی بر اساس عدم قطعیت سطح تکنولوژی به چهار دسته تقسیم کرد:

 • متوسط به بالا. (Medium to high)
 • سطح بالا با بیشترین میزان پژوهش و توسعه.
 • کم.
 • متوسط به پایین. (Medium to low)
                                     
 • دارد که اهداف خود را ایجاد و گسترش زیست بوم و زیرساخت های توسعه دانش و فعالیت های دانش بنیان در کشور بر اساس الگوهای اسلامی ایرانی و اشتغال زایی میان جوانان
 • اقتصاد دانش بنیان به انگلیسی: Knowledge - based economy به کارگیری دانش برای ایجاد کالاها و خدمات است. به طور ویژه به بخش بالایی از کارگران ماهر در اقتصاد
 • اقتصاد دانش بنیان برای گذار ایران از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت از طریق اجرائی کردن و عملی سازی بندهای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و
 • پیاس کی ایرکرفت به انگلیسی: Piasecki Aircraft یک شرکت دانش بنیان و پیشگام در صنعت عمودپرواز بود که توسط یک مهندس آمریکایی لهستانی تبار به نام فرانک
 • شرکت زرماکارون یک شرکت تولید کننده مواد غذایی بر پایه آرد است شرکت زر ماکارون را تأسیس نمود. در سال عملیات احداث کارخانه به پایان رسید و در پایان
 • کاربری در ترابری ریلی نیروگاه ها و صنایع را داشته باشند. با تلاش های شرکت دانش بنیان دسا و حمایت برخی نهادهای دیگر مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • یازدهم تعداد بسیار اندکی شرکت دانش بنیان وجود اما اکنون پنج هزار و شرکت دانش بنیان در حوزه های فناوری فعال است. همچنین این شرکت ها توانسته اند در سال
 • شرکت ملی نفت ایران به انگلیسی: National Iranian Oil Company مخفف انگلیسی: NIOC شرکت دولتی نفت ایران است که از طریق شرکت های زیرمجموعه و فرعی خود
 • می گذرد. اتوبوس های مرتبط شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد. دریافت شده در آذر امکانات ایستگاه دانش آموز شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد. دریافت شده
 • شرکت داروسازی زهراوی یک شرکت داروسازی ایرانی است. شرکت داروسازی زهراوی در سال بنیان گذاری گردید و در سال در زمینی به مساحت متر مربع و
 • بیرونی و ناصرخسرو و فارابی شرکت داشته و سخنرانی کرده است و در سمینارها و کنگره های کراچی و راولپندی شرکت نمود و مقاله و گفتار داشته است. برخی
                                     
 • تجارت و بازرگانی مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت ها فعالیت می کند. شرکت شستا در سال در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه میلیارد تومان
 • دوره حسن روحانی است. کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش بنیان است. کرمی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری
 • EPC فعالیت می کند. این شرکت در حال حاضر حدود نفر پرسنل دارد. شرکت فناپ با رشد سریع خود در پانزده سال گذشته به یکی از شرکت های بزرگ ICT کشور بدل شده
 • مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران بنیان گذاشته شد. این دانشکده در آغاز با نام آموزشگاه عالی حسابداری و با پذیرش دانشجو از کارکنان شرکت ملی نفت ایران
 • کار اصلی آنها توسعه و استفاده از دانش می باشد. عموما دانشمندان و مهندسان و مدیران فناوری در یک سامانه به عنوان دانش ورز شناخته می شوند. اصطلاح انگلیسی
 • اقتصاد ایجاد خلاقیت و شرکت دادن دیگر طبقات دیتاها به فرضیه های آزمون پذیر این مدل ها می باشد. علاوه براین تحقیقات اقتصاد عصب بنیان برای درک و توضیح ابعاد
 • ملی خواهد بود. همکاری پژوهشی با بیش از دانشگاه مرکز پژوهشی و شرکت دانش بنیان انجام پروژۀ پژوهشی کاربردی با سرمایه گذاری میلیارد ریال و
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به اختصار: NISOC بزرگترین شرکت نفت و گاز ایران است که به عنوان شرکت تابعه ای از شرکت ملی نفت ایران در زمینه اکتشاف توسعه
 • شرکت نفت ایران و انگلیس به انگلیسی: Anglo - Iranian Oil Company شرکت نفتی ایرانی - بریتانیایی بود که در پی اکتشاف میدان نفتی مسجدسلیمان در جنوب غربی ایران
 • شرکت دولتی شخصیت حقوقی ایجاد شده توسط دولت می باشد که با هدف انجام فعالیت های تجاری راه اندازی شده است. این شرکت یا موسسه می تواند به طور کامل یا جزئی
 • شرکت تراکتورسازی ایران یک شرکت ایرانی سازنده انواع تراکتور کامیونت موتور و قطعات ریخته گری در تبریز است. این شرکت در زمینی به مساحت هکتار قرار
 • و سطوح بین المللی روی مسائل دانش باز این سازمان توسط دبیر هیئت مدیره کنونی آن Rufus Pollock تأسیس شد. شرکت بنیاد دانش باز به صورت قانونی در می
                                     
 • این شرکت کناره گیری کرد و به جای آن تیم کوک ریاست این شرکت را بر عهده گرفته است. استیو جابز همراه با استیو وازنیک و رونالد وین این شرکت را بنیان گذاری
 • شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول به اختصار: IR - MCI یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران و نخستین و بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه و اینترنت
 • ماشین سازی اراک ابرشرکت دانش بنیان ایرانی و بزرگ ترین طراح و سازنده مجتمع های پتروشیمی پالایشگاه های گاز پالایشگاه های نفت سدها پل ها نیروگاه های
 • شرکت عقاب افشان یک شرکت خودروسازی ایرانی است که نمایندگی فروش موتورهای دیزلی و مونتاژاتوبوس های شرکت اسکانیا در ایران را دارا می باشد. کارخانۀ تولیدی
 • ابرشرکت بوئینگ در سال با خریداری شرکت مک دانل داگلاس به بزرگترین شرکت هوافضای جهان تبدیل شد. این ابرشرکت دومین شرکت صنایع دفاعی جهان پس از لاکهید مارتین
 • اینترنتی محسوب می شوند. شرکت سپنتا در سال با نام رسمی شرکت مهرگان دانش پژوه و نام تجاری سپنتا به عنوان یکی از از نخستین شرکت های ارائه کننده اینترنت
 • سازمانی غیر مستقل از دلایل جداسازی بخش خدمات شرکتی و سازمانی این شرکت در قالب تأسیس شرکت جدیدی که امروزه با نام HPE شناخته می شود در تاریخ نوامبر

Users also searched:

شرکت دانش‌بنیان, آگاهی و دانش. شرکت دانش‌بنیان,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →