Back

★ اقتصاد

                                     

★ اقتصاد

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی و یا سیاسی خاص اشاره دارد و شامل تولید و توزیع و یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور است. یک اقتصاد است که مجموع کل ارزش معاملات را در میان فعالان اقتصادی از قبیل افراد ، گروه ها و سازمان ها و حتی ملتهاست.

اقتصاد برآیند تمام فرآیندهای است که فرهنگ و ارزش آموزش و پرورش, فن آوری, تکامل, تاریخ, سازمان اجتماعی ، ساختار سیاسی حقوقی, سیستم های, جغرافیا, و به عنوان مثل انسان به طور طبیعی شامل. این عوامل زمینه محتوا و شرایط تعیین کننده است که اقتصاد آن را در خدمت. برخی از فرهنگ های اقتصاد مولدتری را به وجود میآورند و در نتیجه ارزش یا تولید ناخالص داخلی بیشتر آنها تولید کند.

در واقع کلمه اقتصاد در جهان امروز بسیاری از معانی است که نشان می دهد روش های مختلف در بیان محتوای اصلی اقتصاد است.

در یک تعریف کامل اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته های نامحدود است.

                                     

1. تعاریف. (Definitions)

فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را به این ترتیب تعریف جهانی: اقتصاد رابطه بین تولید و تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص شده است. در یک تعریف دیگر اقتصاد ، مجموعه بزرگی از فعالیت های به هم پیوسته تولید و مصرف در نظر گرفته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک میرسانند. اقتصاد نیز برای "یک شبکه در سراسر جهان از تولید کنندگان و غیره. توزیعکنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات در یک محل و منطقه و یا کشور" تعریف شده در این شهر است.

                                     

2. دانشهای مرتبط. (Ledges related)

امروزه طیفی طیف وسیعی از زمینه های مختلف علوم اجتماعی از جامعه شناسی, جامعه شناسی و تاریخ اقتصادی تاریخچه اقتصادی اعم, انسان شناسی, انسان شناسی و اقتصادی, جغرافیا, جغرافیای اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل از جنبه های مختلف اقتصادی زندگی جمعی در زندگی انسان است.

                                     

3. اقتصاد واقعی. (The real economy)

با توجه به اهمیت رو به رشد بخش مالی اقتصاد در عصر حاضر., تحلیلگران اصطلاح واقعی اقتصاد به کار گرفته اند تا به بخش واقعی اقتصاد که واقعا تولید کالا و خدمات مرتبط با آن از بخش مالی و اقتصادی و یا کاغذ شکست که مربوط به خرید و فروش در بازارهای مالی است.

                                     

4. معیار برای اندازه گیری اقتصاد. (The criteria for measuring the economy)

با استفاده از آن می توان در معیار و شاخص برای شناسایی و اندازه گیری اقتصاد به دست آورد:

 • GNP.
 • نرخ ارز. (Exchange rate)
 • تراز تجاری. (Trade balance)
 • نرخ بهره. (Interest rates)
 • بدهی های ملی. (National debt)
 • بازار سهام. (The stock market)
 • بیکاری. (Unemployment)
 • تولید ناخالص داخلی.
 • نرخ تورم. (Inflation rate)
 • تولید ناخالص داخلی سرانه.
 • مخارج مصرفی. (Consumption expenditures)
                                     

5. ارزش های واقعی و اسمی. (The value of the real and nominal)

از آنجا که قیمت ها در حال تغییر است که نگاه واقع بینانه به اقتصاد. اقتصاددانان و ما برخی از معیارها برای اندازه گیری اقتصاد بر میزان تورم تنظیم و مقادیراسمی به ارزش های واقعی تبدیل شود. برای مثال تولید ناخالص داخلی اسمی است که معمولا به تولید ناخالص داخلی واقعی تبدیل شده است نرخ رشد اقتصادی محاسبه شده است.

                                     

6. جایگاه اقتصاد ایران در جهان و منطقه. (The position of the Iranian economy in the world and the region)

نوشتار اصلی: اقتصاد ایران

در حال حاضر ایران است و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول با توجه به تولید ناخالص داخلی اسمی بیست و یکم و بر اساس تولید ناخالص داخلی-تنظیم شاخص برابری قدرت خرید هفدهم بزرگترین اقتصاد در جهان است. در این رتبه بندی و بر اساس معیارهای اولی به ترتیب کشورهای ترکیه و عربستان سعودی و بر اساس معیار دوم ترکیه بالاتر از ایران هستند.

                                     

7. اقتصاد غیررسمی. (Informal economy)

نوشتار اصلی: اقتصاد غیر رسمی

اقتصاد غیر رسمی فعالیت های اقتصادی از جمله کسانی که بر خلاف اقتصاد رسمی, مالیات نیست) و نه تحت نظارت دولت انجام شده است; از این اقتصاد غیر رسمی در محاسبه تولید ناخالص ملی آمده است. اگر چه غالبا غیررسمی اقتصاد با مسائل مربوط به کشورهای در حال توسعه ارتباط و هند و تمام سیستم های اقتصادی برخی از درجه ای از اقتصاد غیر رسمی را شامل می شوند.

                                     
 • دنیای اقتصاد روزنامه اقتصادی ایرانی است که در سال توسط علیرضا بختیاری راه اندازی شد. در رتبه بندی روزنامه های ایران بر پایه عملکردشان در بازه نیمه
 • اقتصاد دستوری اقتصاد کنترل شده یا اقتصاد با برنامه به انگلیسی: Planned economy در برابر اقتصاد آزاد تعریف می شود و به یک نظام اقتصادی گفته می شود
 • اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار توسط سید علی خامنه ای در شهریور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به کار برده شد. خامنه ای اقتصاد مقاومتی را روشی
 • اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که با کارایی ساختار رفتار و تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد که این شامل اقتصاد ملی منطقه ای و جهانی
 • اقتصاد سیاسی عبارت است از علم قوانین تولید و توزیع نعمت های مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینه
 • اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری و اقتصاد جریان اصلی یا متداول به انگلیسی: mainstream economics اقتصاد ارتدوکس
 • زیرشاخه های اقتصاد نفوس می توان به سنجش ارزش اقتصادی زندگی اقتصاد سالمندان اقتصاد معلولان اقتصاد جنسیت اقتصاد نژاد اقتصاد اقلیت ها و اقتصاد تبعیض اشاره
 • فلسفه اقتصاد به انگلیسی: Philosophy and economics که امروزه از زیر شاخه های اساسی دانش فلسفه است به بررسی موضوعات ادراکی روش شناختی و اخلاقی ای می پردازد
 • تعریف اقتصاد کلاسیک خصوصا دوره و ارتباط با اقتصاد نئوکلاسیک محل بحث است. لفظ اقتصاد کلاسیک را کارل مارکس در اشاره به اقتصاد ریکاردی - اقتصاد دیوید
 • اقتصاد بازار همچنین اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد بنگاه آزاد انگلیسی: Market economy یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با
                                     
 • اقتصاد جریان اصلی یا اقتصاد متعارف انگلیسی: Mainstream economics به بدنه اصلی دانش نظریهها و مدلهای علم اقتصاد گفته می شود که به طور گسترده و آکادمیک
 • اقتصاد دگراندیشانه به انگلیسی Heterodox economics نوعی از نگرش در علم اقتصاد است که اساس آن بر تحلیل و واکاوی اصول و مفاهیم بنیادین علم اقتصاد جدا از
 • اقتصاد بخش عمومی زیر شاخه ای از علم اقتصاد است که به بررسی سیاست دولت از طریق تمرکز بر شیوه های اقتصادی مؤثر و عادلانه می پردازد. از زمان آدام اسمیت نظریه
 • امروزه علم اقتصاد با گسترش و رشد قابل توجه به صورت یک موضوع ریاضی تبدیل شده است. ریاضیات موجود در نوشته های اقتصادی سال گذشته که به عنوان ریاضیات پیشرفته
 • شده است. اقتصاد دیجیتال نیز گاهی اوقات به نام اینترنت اقتصاد اقتصاد جدید یا اقتصاد وب شناخته می شود. به طور فزاینده اقتصاد دیجیتال با اقتصاد سنتی درهم
 • اقتصاد دانش بنیان به انگلیسی: Knowledge - based economy به کارگیری دانش برای ایجاد کالاها و خدمات است. به طور ویژه به بخش بالایی از کارگران ماهر در اقتصاد
 • اقتصاد سیاسی بین المللی به انگلیسی: International political economy که تحت عنوان اقتصاد سیاسی جهانی به انگلیسی: Global political economy نیز شناخته می شود
 • اقتصاد تجربی به انگلیسی: Experimental economics روشی برای پاسخ دادن به پرسش های اقتصادی به وسیله آزمایش است منظور نوعی از اقتصاد است که جز بر تئوری
 • اقتصاد کشاورزی بخشی کاربردی از علم اقتصاد است که به بکارگیری نظریه های مختلف اقتصادی برای بهینه کردن تولید و توزیع غذا و مواد خوراکی میپردازد. در ابتدا
 • اقتصاد نئوکلاسیک به انگلیسی: Neoclassical economics یکی از شاخه های علم اقتصاد است که برای اشاره به روش هایی از اقتصاد اطلاق می شود که بر تعیین قیمت
                                     
 • اقتصاد مالی شاخه ای از اقتصاد است که مشخصا بر فعالیت های پولی تمرکز دارد. که در آن به احتمال زیاد از یک نوع پول یا بیشتر در هر دو طرف معامله دیده می شود
 • اقتصاد عصب بنیان اقتصاد عصبی یا اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی به انگلیسی: Neuroeconimcs اقتصاد عصب بنیان یک رشته میان رشته ای است که به دنبال توضیح تصمیم گیری
 • اقتصاد نهادگرایی یا انستیتوسیونالیسم شاخه ای از اقتصاد است که نقش نهادها و روند تکامل فرهنگی - اجتماعی جوامع را در شکل گیری رفتار اقتصادی مورد تأکید قرار
 • اقتصاد محاسباتی یک زمینه پژوهشی مشترک بین علوم کامپیوتر اقتصاد و علم مدیریت است. البته می توان آن را به علوم شناختی هم مرتبط دانست. این موضوع دربرگیرنده
 • اقتصاد اسلامی عبارتی است که برای اشاره به فقه معاملات استفاده می شود. طرفداران اقتصاد اسلامی به طور کلی آن را به صورت نه سوسیالیستی و نه سرمایه داری
 • ناخالص داخلی کشورهای جهان بالغ بر تریلیون دلار می باشد. بزرگ ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد. تولید ناخالص
 • اقتصاد پولی به شاخه ای از علم اقتصاد اطلاق می شود که در آن به تجزیه و تحلیل پول و عملکردهای مربوط به آن می پردازد. سه عملکرد واسطه ی تبادل ذخیره ارزش
 • جمعیت شناسی اقتصادی اقتصاد کار اقتصاد کسب و کار اقتصاد کشاورزی و سازمان های صنعتی اقتصاد توسعه اقتصاد آموزش اقتصاد سلامت اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی
 • اقتصاد کینزی نو انگلیسی: New Keynesian economics یک مکتب معاصر اقتصاد کلان است که برای اقتصاد کینزی بنیان های اقتصاد کلانی فراهم می کند. این نظریه
                                     
 • اقتصاد رفتاری به انگلیسی: Behavioral economics و فاینانس رفتاری رشته ای است که با روش علمی در فضای روان شناسی شناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع

Users also searched:

اقتصاد,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →