Back

★ حقوق باروری

حقوق باروری
                                     

★ حقوق باروری

حقوق باروری و حقوق و آزادی های قانونی مرتبط با باروری و بهداشت باروری در افغانستان است. سازمان جهانی بهداشت نسبت به حقوق باروری را چنین تعریف شده است:

حقوق باروری بر مبنای به رسمیت شناختن حق اساسی تمام زوجین و افراد برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه دربارهٔ تعداد و اختلاف سنی فرزندانشان، و برای داشتن اطلاعات و وسایل کافی برای تحقق این موضوع، و داشتن حق برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشت جنسی و باروری تعریف می‌شود. این حقوق همچنین شامل حق تمامی افراد برای تصمیم‌گیری دربارهٔ باروری عاری از هرگونه تبعیض، اجبار و خشونت می‌گردد.

حقوق باروری ممکن است شامل برخی یا همه موارد زیر: حق سقط جنین قانونی است یا امن., حق کنترل بارداری, پیشگیری از بارداری ، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی بهره وری و کیفیت و حق آموزش و پرورش و دسترسی به منظور تصمیم گیری و انتخاب آزادانه و آگاهانه موارد باروری است.

حقوق باروری نیز ممکن است به این موارد اعمال می شود: حق دریافت آموزش در مورد پیشگیری و بیماریهایآمیزشی و آزادی از عقیم کردن و عمل است. سقط جنین و پیشگیری اجباری و محافظت در برابر ناقصسازی جنسی زنان و ختنه مردان است.

حقوق باروری برای اولین بار در سال ۱۹۶۸ در جریان کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان زیر مجموعهای از حقوق بشر را توسعه داده است. سند غیر قابل فسخ تعهد از بیانیه تهران ، اولین سند بین المللی یکی از حقوق زیر این جمله به رسمیت شناختن: "پدر و مادر یک حق اساسی در انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی بین فرزندان خود هستند." با این وجود کشورهای در ثبت نام از حقوق مطابق معاهدهها و اسناد و مدارک حقوقی و التزامآور بین المللی به کندی عمل کرده اند.

لارا نودسن ، از شرکت کنندگان حق انتخاب می گوید: موارد مربوط به حقوق باروری حقوقی بسیار بحث برانگیز در سراسر جهان بدون در نظر گرفتن سطح اجتماعی و اقتصادی دین و فرهنگ مردم منطقه است.

                                     

1.1. تاریخچه. اعلامیه تهران. (Declaration of Tehran)

در سال ۱۹۴۵., تعهد به "ترویج. احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه مردم بدون تبعیض نژاد و جنس و زبان یا مذهب" به منشور سازمان ملل متحد اضافه شد. اما تعریف این حقوق در منشور سازمان ملل متحد نیست. سه سال بعد سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اولین سند بین المللی در قانون برای تعیین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است; با این حال اعلامیه حقوق باروری مرجع نیست. حقوق باروری برای اولین بار در یک بیانیه تهران ۱۹۶۸ به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بشر ظاهر شد: "پدر و مادر باید این حق اساسی انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی بین فرزندان خود هستند و حق دارند در این زمینه آموزش و اطلاعات کافی را داشته باشد."

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه ای از رشد و توسعه اجتماعی ۱۹۷۴ در کلمات بیان این حق به رسمیت شناختن: "خانواده به عنوان پایه اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصا کودکان و جوانان ، باید تحت کمک و مراقبت استفاده می شود تا تمام مسئولیت های خود را برای جامعه انجام دهد. والدین به طور انحصاری حق دارند آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی فرزندان خود را انتخاب کنند." کنفرانس بین المللی زنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ در بیانیه تهران تاکید کرد مردم است.

                                     

2. حقوق بشر. (Human rights)

از آنجا که بیشتر معاهدههای بین المللی حقوق بشر به صراحت به حقوق باروری و جنسی نمیپردازند ، مجمعی متشکل از انجیاوها و غیره. فعالان مدنی و متخصصان سازمان های بین المللی در تلاش هستند تفسیر دوباره از این معاهدهها با یک منبع حقوق بشری در سطح بین المللی پذیرفته شده ترکیب کار و حقوق باروری را وارد کنید و مدارک خود را. یک مثال از ارتباط بین این دو مفهوم در این طرح اقدام ۱۹۹۴ در قاهره ارائه شده است:

"حقوق باروری از جمله حقوق بشر خاص است که در حال حاضر در قوانین ملی اسناد حقوق بشر بین المللی و دیگر اسناد مربوط به مجمع سازمان ملل متحد شناخته می شود. این حقوق بر به رسمیت شناختن حق اساسی تمام زوجین و افراد برای انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی فرزندان و بارداری داشتن اطلاعات و روش های انجام این تصمیمات و مناسب برای دستیابی به بالاترین استاندارد بهداشت جنسی و باروری مبتنی است. این حقوق همچنین شامل حق هر کس برای تصمیم گیری در مورد باروری و بدون تبعیض اعمال زور و خشونت به عنوان در اسناد حقوق بشر ابراز آن است. برای اجرای این حقوق پدر و مادر باید فرزندان فعلی و آینده و مسئولیت در برابر جامعه مد ذهن است."

بنابراین در سازمان عفو بین الملل معتقد است که تحقق حقوق باروری با تحقق یک سری از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده از جمله حق سلامت و حق آزادی از تبعیض حق حریم خصوصی و حق در معرض شکنجه یا بدرفتاری و عدم ارتباط است. با این حال برخی از کشورهای گنجاندن حقوق باروری در متن حقوق بشر در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده. در این کنفرانس در قاهره بسیاری از کشورها حق شرط مفهوم حقوق باروری و یا محتوای خاص آن قائل شد. برای مثال اکوادور در این کنفرانس اعلام کرد که:

"با توجه به برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه قاهره و مطابق با مفاد قانون اساسی و قوانین اکوادور و هنجارهای حقوق بین المللی و. هیئت اکوادور بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی اکوادور دوباره تاکید می کند: مصونیت از زندگی, حمایت از کودکان از مفهوم آزادی وجدان و دین و حفاظت از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و رفتار والدین مسئولانه حق پدر و مادر برای تربیت فرزندان خود و تدوین برنامه های جمعیت و توسعه توسط دولت مطابق با اصول احترام به حاکمیت. به این ترتیب هیئت اکوادور به قبول تمام شرایط مانند "باعث باروری" و "جلوگیری از بارداری" و "بهداشت باروری" و "حقوق باروری" و "ناخواسته کودکان" است که به هیچ وجه در چارچوب برنامه عمل است به احتمال زیاد شامل سقط جنین کوکی ها. شروطی به آن اعتقاد دارند."

کشورهای آرژانتین ، جمهوری دومینیکن ، ال سالوادور. هندوراس و. مالت و. نیکاراگوئه و. پاراگوئه و. پرو و سریر مقدس نیز مقررات مشابه به قبول حقوق باروری معتقد بودند. کشورهای اسلامی از جمله برونئی ، جیبوتی, ایران, اردن, کویت, لیبی, سوریه و امارات متحده عربی و یمن مفاد بسیار به طور گسترده ای استفاده می شود برای پذیرفتن هر گونه برنامه عمل قاهره که ممکن است در تعارض با قانون تفسیر مطرح کردند. گواتمالا حتی سوال مطرح است که آیا این کنفرانس بودند حقوقی قادر است, حقوق بشر, جدید معرفی می کند.

                                     

3. حقوق زنان. (Womens rights)

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر این اساس از حقوق زنان نسبت به حقوق باروری پشتیبانی می کند. در این زمینه سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در طیف وسیعی از موضوعات از دسترسی به خدمات تنظیم خانواده, آموزش, جنسی, یائسگی و کاهش خطر ابتلا به فیستول زنان گرفته تا رابطه بین بهداشت باروری و وضعیت اقتصادی تمرکز کار می کند. حقوق باروری زنان در زمینه حق آزادی از تبعیض و همچنین وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان نیز مورد توجه است. گروه روش های توسعه جایگزین برای زنان در عصر جدید در این رابطه چنین توضیح می دهد:

کنترل باروری یکی از نیازها و حقوق اساسی تمام زنان است. با این که این حق به بهداشت زنان و وضعیت اجتماعی آنان و نیز ساختارهای اجتماعی قدرتمند دین، کنترل دولت و اینرسی مدیریت و همچنین سود خصوصی وابسته‌است، از منظر زنان فقیر است که این حق بهتر فهمیده و تصریح می‌شود. زنان می‌دانند که بارداری نه فقط یک پدیده شخصی که پدیده‌ای اجتماعی است؛ و ما نیز کتمان نمی‌کنیم که روند تغییر در جمعیت زمین می‌تواند تا آخر این قرن فشار قابل توجهی به منابع و سازمان‌ها وارد کند؛ ولی بدن‌های ما به سربازهایی در جنگ میان دولتها، دین‌ها، سران مذکر خانوار، و شرکت‌های خصوصی تبدیل شده‌اند. برنامه‌هایی که منافع زنان را مد نظر قرار نمی‌دهند بعید است که موفقیت‌آمیز باشند…

تلاش برای بررسی شرایط اجتماعی و اقتصادی تحقق حقوق باروری برای زنان شکل انجام شده است. به اصطلاح عدالت باروری به مسائل گسترده تر اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد. مدافعان عدالت باروری که به رغم حق سقط جنین قانونی و پیشگیری از بارداری به همه مربوط است و تنها افرادی که دارای امکانات لازم هستند می تواند به عنوان چنین ساخت آنها دست خود را, و همچنین که شکاف در رشد بین دسترسی و قیمت قابل پرداخت وجود دارد.

                                     

4. حقوق مردان. (The rights of men)

سازمان های متعددی در بحث حقوق باروری مردان را از نظر بهداشت باروری و دیگر حقوق مربوط به باروری جنسی ذکر شده است. بیماریهایآمیزشی سرطان و قرار گرفتن در معرض مواد سمی بیولوژیکی بودن موضوع بین المللی بهداشت باروری از مردان است. حقوق باروری و مردان از نظر حق پدری به تازگی موضوع بحث در استقلال آمریکا. اولین بار ملانی McCauley وکیل مردم کارولینای جنوبی به اصطلاح "سقط جنین مردانه" در مقاله سال ۱۹۹۸ به کار می کنند. این نظریه با این فرض آغاز می شود که هنگامی که باردار است می توان آن را بین سه گزینه های سقط جنین و غیره. قبول فرزند دختر یا پدر و مادر از گزینه های. این نظریه مورد بحث که از نظر قانون برابری جنسیتی و غیره. در اولین مرحله از بارداری باید حق را به چشم پوشیدن از همه حقوق پدر و مادر و مسئولیت های آینده مالی و حق انتخاب همان سه گزینه به مادر که از قبل اطلاع بدهید. کرن دیکراو وکیل و یکی از روسای سابق سازمان ملی زنان یک سازمان فمینیستی از مفهوم حمایت دیگر. در سال ۲۰۰۶., مرکز ملی مردان یک فایل به نام "دبی در برابر ولز" در ایالات متحده مطرح شده. موضوع از این مورد بود که در صورت بارداری ناخواسته هنگامی که زن غیرمتاهل به انسان گزارش شده است که او درک و. مرد باید از این فرصت برای لذت بردن از تمام حقوق و مسئولیت های پدری صرف نظر می کند. حامیان مالی این موضوع بر این باورند که این کار به یک فرصت برای گرفتن تصمیم آگاهانه در مورد بارداری و مردان از حقوق باروری برابر با آن. دیوان عالی کشور این پرونده را کرد و در این زمینه اظهار داشت: "متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رفتار گروه های مختلف طبقات مختلف مردم را از ایران سلب می کند."

                                     
 • طلاق حق تحصیل حق پوشش و حجاب و حقوق سلامت مانند حقوق باروری تنظیم خانواده و سقط جنین حق رای و حقوق دیگر می باشد. براساس گزارش شکاف جنسیتی سال مجمع
 • حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که به طور کلی در رابطه بین دولت ها و بین ملت ها مورد پذیرش قرار می گیرند. این یک چارچوب برای انجام روابط بین المللی با
 • کنوانسیون زنان اوهایو در سالم در سال بود. حقوق باروری کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان احقاق حقوق زنان انقیاد زنان فمینیسم تاریخ فمینیسم موج اول
 • CDC - که نتیجه نرخ موفقیت کلینیکی باروری و قانون صدور گواهینامه در انتشار نرخ های سالیانه موفقیت ART در کلینیک های باروری ایالت متحده را از سال لازم
 • قانون بین المللی حقوق بشر انگلیسی: International human rights law یا IHRL بخشی از قانون بین الملل است که برای ارتقای حقوق بشر در زمینه های اجتماعی
 • حقوق ندارند و این حقوق قابل نقض نیستند. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین المللی موجودند می شود. متخصصین و فعالان حقوق بشر
 • بولیوی حقوق بشر در تیمور شرقی حقوق بشر در چين حقوق بشر در روسيه حقوق بشر در عراق حقوق بشر در برزيل حقوق باروری حقوق برون مرزی حقوق بشر در قطر حقوق بشر در
 • فهرست سازمان های حقوق بشر در سراسر دنیا در زیر آورده شده اند. این فهرست شامل احزاب سیاسی و نهادهای آکادمیک نیست. سازمان مذهبی و سکولار هر دو در فهرست موجودند
 • پشتیبانی از حقوق باروری دستمزد برابر حق رأی برابر و جلوگرفتن از خشونت خانگی جلوگیری از خشونت جنسی و آزار جنسی گفته می شود. پیگیری حقوق زنان در ایالات
 • حقوق دیجیتال انگلیسی: Digital rights حقوقی را شرح می دهد که اجازه دسترسی استفاده ایجاد و انتشار رسانه های دیجیتال یا استفاده و دسترسی به رایانه ها
 • وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر نویسندگان و سازمان های مردم نهاد بین المللی به انتقاد گرفته شده است
                                     
 • حقوق مدنی و سیاسی گونه ای از حقوق هستند که آزادی انسان را در برابر نقض غیر موجه توسط دولت ها و شرکت های سهامی خاص حفاظت کرده و توانایی فرد را برای مشارکت
 • حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر اقتصادی اجتماعی مانند حق آموزش حق مسکن حق استاندارد زندگی کافی حق بر سلامتی و حق علم و فرهنگ هستند. حقوق اقتصادی
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دسامبر در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه
 • برابری در سن رضایت برای آمیزش وجود داشته باشند. دسترسی برابر به فناوری کمک باروری وجود داشته باشد. دسترسی به جراحی تغییر جنسیت و درمان جایگزینی هورمونی وجود
 • حقوق جنین حقوق معنوی یا قانونی جنین انسان بر اساس قوانین طبیعی یا مدنی هستند. لفظ حقوق جنین پس از پرونده تاریخ ساز رو در برابر وید که سقط جنین را در سال
 • بولیوی حقوق بشر در تیمور شرقی حقوق بشر در چین حقوق بشر در روسیه حقوق بشر در عراق حقوق بشر در برزیل حقوق باروری حقوق برون مرزی حقوق بشر در قطر حقوق بشر در
 • در این نوشتار نقض حقوق اصناف و گروه ها توسط نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در اسفند آموزگاران و دبیران تظاهراتی در شهرهای
 • گفتاری و رفتاری افراد سازمان ها و دولت ها به نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و همچنین دیوان بین المللی
 • حقوق زنان اصطلاحی ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند
 • کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر انگلیسی: American Convention on Human Rights که همچنین به کنوانسیون سان خوزه کاستاریکا معروف است یک معاهده حقوق بشری بین المللی
 • عقیم سازی اجباری همچنین ادامه دارد. اخته سازی شیمیایی به نژادی حقوق پزشکی حقوق باروری به نژادی در ایالات متحده پیشگیری از بارداری ازدیاد جمعیت انسان Webster
                                     
 • از دستاوردهای مهم در زمینه روش های کمک باروری استفاده از رحم جایگزین است. این روش یکی از روش های کمک باروری در تولید مثل با روش IVF است. استفاده از
 • کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای جلوگیری از مجازات شکنجه انگلیسی: Inter - American Convention to Prevent and Punish Torture IACPPT یک ابزار حقوق بشر بین الملل
 • حقوق بشر در تیمور شرقی انگلیسی: Human rights in East Timor که قبلا یکی از استان های اندونزی بود و بعد از شورش استقلال طلبانه مردم سرانجام در روز
 • ژوئن میلادی یکی از پیشگامان حقوق باروری است. برخی از رسانه ها به او لقب پدر پیشگیری از بارداری و جنبش حقوق سقط جنین را داده اند.او هشت بار در
 • باروری دو سند بین المللی مهم از این حقوق محافظت می کنند: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. علاوه بر این کنوانسیون حقوق افراد
 • حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیر است مانند کار کودکان مجازات و اعدام کودکان پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران ازدواج قانونی کودکان استفاده
 • در این نوشتار نقض حقوق زنان و دختران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند
 • در این نوشتار نقض حقوق کودکان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی حقوق کودکان از راه هایی همچون: اعدام کار محرومیت

Users also searched:

حقوق باروری,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

كنگره ساليانه اخلاق و حقوق باروری فردا آغاز می‌شود IQNA.

سلامت باروری از منظر اخلاق و حقوق. Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next. Highlight all. Match case. Whole words. Presentation Mode Open. مروري بر مفهوم و ساختار حقوق باروري و جنسي در اسناد بين. Evaluating knowledge, attitude and behavior of women on. سلامت باروری از منظر اخلاق و حقوق SBMU journals.

حقوق باروری در نظام سلامت ایران: دستاوردها و چالش ها Magiran.

ﺟﻮاﻧﺎن در دو ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻲ آﻣﻮزﺷ ﻫﺎي ﻧﻴﺎز اي ﺑﺮر Razi Journal of.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →