Back

★ حقوق

                                               

حقوق

حقوق مجموعه ای از قوانین است که از طریق نهادهای اجتماعی و یا دولتی و. برای تنظیم رفتار و ایجاد و اعمال می شود. علم حقوق, دانش تحلیل و تکامل قوانین حقوقی مجموعه. امتیازی که فرد برای جامعه معین وجود دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می شود. حقوق در نظامهای حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد آن است. از طریق وضع یا لغو قانون توسط قوه مقننه از طریق صدور آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در شاخه های اجرایی و قضایی تصمیم گیری اجباری در قوه قضائیه است که این روش در گذشته در سیستم کامنلا مهم تر است. نهادهای خصوصی می تواند قراردادهای الزامآور قانونی را میان خود ایجاد و در برخی از مواقع با توافق از ...

                                               

حقوق بین‌الملل

حقوق بین الملل مجموعه قوانین است که به طور کلی در روابط بین دولتها و بین ملتها در مورد معیارهای پذیرش. این یک چارچوب برای انجام روابط بین المللی با ثبات و سازمان صنعتی. از سیستم بین المللی از دولت قانونی متفاوت است چرا که در درجه اول برای کشور و نه برای خصوصی شهروندان قابل اجرا است. قوانین ملی ممکن است زمانی که معاهدات صلاحیت دادگاه های ملی و بین المللی از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین المللی واگذار شده در. قانون تبدیل به قانون بین المللی است. پیمانهایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی و احترام به این بخش از پیاده رو. بسیاری از قوانین بین المللی حکومت مبتنی بر رضایت ...

                                               

حقوق بشر

حقوق بشر و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد بودند ذاتی و. اگر چه به صرف انسان بودن از آن بهره مند است. این تعریف ساده عواقب و. بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومتها به دنبال دارد. ویژگی های حقوق بشر: مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق از ویژگی های این در حال است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به مواردی همچون برابری. (Parity) تبعیضناپذیری. نه سلب بودن. (Not a disclaimer of being) جهانشمولی. (Universality) و همچنین انتقالناپذیری ، تفکیکناپذیری ، برابریطلبی و بههمپیوستگی و لحظه ها از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد ...

                                               

دیدبان حقوق بشر

حقوق بشر در نام یک سازمان غیر دولتی بین المللی واقع در شهر نیویورک در ایالات متحده است که با تمرکز بر پژوهش و حمایت از حقوق بشر, مدیریت کار می کند. دیده بان حقوق بشر دفترهایی همچنین در بروکسل و لندن و مسکو هنگ کنگ, لس آنجلس, کالیفرنیا, سان فرانسیسکو ، تاشکند ، تورنتو و واشنگتن هستند.

                                               

حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخهای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه میپردازد. اساسا قوانین کیفری خالق از حقوق مردم و. اما تنها افراد حقوق و ارزش های آن است. دلیل آن این است که حقوق کیفری است. "ارزش های حقوق" همچنین ، مشخصه بارز از قانون جنایی ضمانت اجرای شدید آن است. این چیزی است که قانون کیفری به نظم و انضباط سرکوبگر در مقابل دیگر روند تبدیل دیگر. از آنجا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است که قانون کیفری شاخهای از حقوق عمومی شکل.

                                               

حقوق باروری

حقوق باروری و حقوق و آزادی های قانونی مرتبط با باروری و بهداشت باروری در افغانستان است. سازمان جهانی بهداشت نسبت به حقوق باروری را چنین تعریف شده است: حقوق باروری بر مبنای به رسمیت شناختن حق اساسی تمام زوجین و افراد برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه دربارهٔ تعداد و اختلاف سنی فرزندانشان، و برای داشتن اطلاعات و وسایل کافی برای تحقق این موضوع، و داشتن حق برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشت جنسی و باروری تعریف می‌شود. این حقوق همچنین شامل حق تمامی افراد برای تصمیم‌گیری دربارهٔ باروری عاری از هرگونه تبعیض، اجبار و خشونت می‌گردد. حقوق باروری ممکن است شامل برخی یا همه موارد زیر: حق سقط ...

                                               

حقوق کودکان

حقوق کودک و یا کودک مجموعهای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز بر کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 یک کودک به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیدهاست تعریف شده است. حقوق کودکان شامل حق عدم تبعیض و حق زندگی است. حق بقا, راست, رشد, راست کلیک کنید ثبت نام. برقراری ارتباط با هر دو پدر و مادر و هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی مواد غذایی, آموزش های عمومی, مکان عمومی دولت مراقبت های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک حفاظت در برابر حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد و جنسیت و گرایش جنسی ، هویت جنسی ، منشاء ملی دین ...

                                               

حقوق بین‌الملل بشردوستانه

"حقوق بشردوستانه بین المللی" یا "حقوق بشردوستانه بین المللی" که "حقوق جنگ" یا "حقوق مخاصمات مسلحانه" نیز معروف است که مجموعهای از قوانین است که به دنبال روش های بشردوستانه ، برای محدود کردن اثرات ناشی از مخاصمات مسلحانه میباشد. این شاخه از حقوق افرادی که در اختلاف مشارکت ندارند و یا در حال حاضر در حال مبارزه با بازنشسته سیاست. محافظت از و روش, و روش اختلاف محدود. به عبارت دیگر قوانین بین المللی بشردوستانه اشاره کرد که با وضع مقررات خشونت بیاندازه در جنگ جلوگیری کرد. برای رسیدن به این هدف حقوق بشر دوستانه در حق دولت ها در استفاده از سلاح ها و روش های قربانیان درگیری های مسلحانه پشتیبانی می ...

                                               

جامعه‌شناسی حقوق

جامعه شناسی حقوق به زیررشتهای علم جامعه شناسی و یا یک رویکرد میانرشتهای به بررسی قواعد حقوقی اشاره دارد. در جامعه شناسی حقوق, حقوقی, قوانین و همچنین به عنوان دیگر برنامه های اجتماعی مانند زبان هنر و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و نیازهای جامعه فرض آنها هستند. در جامعه شناسی حقوق به خصوص به منابع رسمی و نامحسوس حقوق توجه بر این نکته تاکید کرد که چنین تئوری حقوقی به عنوان آن را نمی تواند نشان دهنده نقش از واقعیت های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی است. این وضعیت به خصوص در جوامع که در آن برجسته است که قوانین و نهادهای رسمی و قانونی نقش جزئی و ناچیز در زندگی اجتماعی و مجموعه ای از روابط اجتماعی ...

                                               

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب فرودگاه. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود که برای اولین بار این حقوق است که تمام انسان ها مستحق آن هستند جهانی بیان میدارد ، و در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته شده است که هر کس در همه زمان ها و همه مکان ها یکسان است. متن کامل این بیانیه بر روی سایت سازمان ملل متحد منتشر شده است. اعلامیه مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. مفاد این اعلامیه از حقوق اساسی مدنی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی-اقتصادی است که همه ...

                                               

حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هر دو از ایرانیان و همچنین از حقوق بشر نویسندگان و سازمان های غیر دولتی بین المللی انتقاد گرفته شده است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جز دو سال تمام از این گروه است. قطعنامه نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ، صادر شده جهان است. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به شماره A / RES / ۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد, مجلس ایران, در بسیاری از موارد محکوم کرد. از جمله در دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. دولت جمهوری اسلامی ایران برای سختگیرانهای آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان و مطبوعات و اجت ...

                                               

حقوق طبیعی و قانونی

حقوق طبیعی و حق قانونی نوع است. حقوق طبیعی هستند که قوانین و آداب و رسوم خاص فرهنگ یا دولت وابسته هستند و نه جهانی و غیر قابل انکار هستند. حقوق قانونی کسانی هستند که توسط یک سیستم حقوقی به فرد اعطا می شود. آن را منوط به موافقت دیگران وجود نهادهای سیاسی و قضایی و یا قوانین و سنت های. بنابراین حقوق طبیعی هر انسان در هر زمان و هر مکان تعلق دارد. مفهوم قانون طبیعی ، مربوط به مفهوم حقوق طبیعی است. قانون طبیعی برای اولین بار در فلسفه یونان باستان به نظر می رسد و فیلسوف رومی سیسرو اشاره کرد.سپس در کتاب عهدین به اشاره کرد. بعدها در قرون وسطی توسط فیلسوفان کاتولیک مانند آلبرت بزرگ و شاگرد او توماس ...

                                               

ترک تابعیت ایران

ترک تابعیت به این معنی است که یک فرد رابطه سیاسی و معنوی خود را با دولت داعش قطع کند و به درخواست خودش از شوهرش شهروندی برای رئیس جمهور.مطابق اصل چهل و اولین قانون اساسی ایران هر فرد می توانید درخواست خود را به تابعیت خود را از دست بدهد. در گذشته از سلب تابعیت به عنوان مجازات نسبت به مردم اجرا شد و در بسیاری از کشورها مجازات وجود دارد اما امروزه به جهت جلوگیری از چگونه آنها افراد مجازات کیفری کشورها کنار گذاشته شد.در قانون مدنی ایران نیز بر اساس ماده ۹۸۱ افرادی که علیه امنیت ایران بود و تابعیت ایرانی شان به عنوان مجازات سلب می شود اما در سال ۱۳۷۰ از این مقاله حذف شد و امروزه چنین مجازات در ...

                                               

حقوق عمومی

حقوق عمومی عبارت است از تدبیرها و تأملات حقوقی درباره چیستی و. به عنوان خوانده شده نحوه و مقدار اموال و حکومت. و قواعد مربوط به سازمان دولت و نحوه عمل آن و مقررات مربوط به سازمانهای دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می کند. روابط دولت و سازمانهای وابسته به آن و عوامل آنها با جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق میگنجند. وظیفه حقوق عمومی به ویژه در تنظیم روابط بین حاکمان و فرمانبرداران و البته به تنظیم ساختار سلولی قدرت سیاسی و تضمین حقوق مطیع و تحت حکومت حاکمان. مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شدهاست. حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی ...

                                               

صلاحیت سازمان‌های بین‌المللی

صلاحیت بین المللی سازمان در عبارت از اختیاری که به موجب تصویب این اساسنامه برای اعضای این سازمان داده شده است در چارچوب آن برای رسیدن به اهداف خود را ساده تر زمانی که آن را می آید. اگر چه صلاحیت سازمان در اساسنامه تعیین می شود اما در عمل در بسیاری از موارد مراجعه به صلاحیت صریح و یا استفاده از موارد مندرج در اساسنامه برای پیشبرد فعالیت های این سازمان کافی نیست و یا صریح و روشن بينی نه شهر تا سوال بنابراین در اینجا مطرح می شود که آیا صلاحیت اعضای این سازمان تنها محدود به موارد مندرج در اساسنامه و یا خارج از آن صالح است. در پاسخ به این سوال از آنچه ارائه شده است: الف) نظریه "صلاحیت مندرج". ب ...

                                               

غایب مفقود الاثر

غایب از دست رفته در فضا مطابق به ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ایران شخصی است که از غیبت او مدت زیادی گذشته بود و از او هیچ خبری وجود ندارد. برای غایب مفقود فضا بودن یک غیبت طولانی و عدم وجود اخبار بر اساس زنده ماندن و یا مرگ فرد ملاک است. بحث کامل وجود ندارد-فضای از دست رفته در کتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی ایران از ماده ۱۰۱۱ تا ماده ۱۰۳۰ گفته شده است که این بحث برگرفته از فقه امامیه است.

                                               

مالکیت فکری

مالکیت/حقوق معنوی/معنوی حقوقی است که به صاحبان آن حق بهرهوری از فعالیتهای فکری و ابتکاری توسعه انسانی و ارزش اقتصادی و قابلیت تجاری ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق سازندگان ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری شناخته شده به عنوان حق مؤلف یا کپی رایت ، حقوق ثبت اختراع از مشتری مانند حسن نیت حق بازرگانان و صنعتگران نسبت به نام و علائم تجاری و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیتهای فکری است. مالکیت فکری, اموال, املاک و مستغلات هستند که حاکی از خلاقیت و ابتکار و تخیل هستند و معمولا به عنوان "آفریدههای معنوی" شناخته شده است. کپی رایت, کپی رایت, و غیره. علائم ت ...

                                               

دسترسی آزاد به نهضت قانون

دسترسی رایگان به حرکت قانون حرکت و سازمان های بین المللی است که ارائه رایگان دسترسی آنلاین به اطلاعات حقوقی از جمله شنوایی و غیره. مقررات معاهدات ، طرح اصلاح قانون و بورسیه قانونی اختصاص داده شده است. این جنبش در سال ۱۹۹۲ با ایجاد موسسه اطلاعات حقوقی توسط Thomas R. Bruce and Peter W. Martin در دانشکده حقوق کرنل آغاز شد.

                                               

مجله حقوقی

مجله حقوقی نشریه علمی یا غیر علمی است که در مسائل حقوقی با تمرکز مجله حقوقی به طور کلی به تمام شاخه های حقوقی می پردازد که به خصوص در سال های اخیر مجلاتی به برخی از شاخه های اختصاص داده شده تنها به پرداخت نویسندگان این مجله ممکن است اساتید و یا دانشجویان حقوق یک مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مجله حقوقی دادگستری از جمله بهترین مجله حقوقی داخلی و مجله حقوقی دانشگاه هاروارد در ایالات متحده و مجله حقوقی دالوز در فرانسه از جمله مجلات معتبر خارج از کشور هستند

Users also searched:

حقوق,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

حقوق

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →