Back

★ رشته‌های دانشگاهی

                                               

فهرست رشته‌های دانشگاهی

رشته های دانشگاهی شاخههایی از دانش هستند که در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش عالی تدریس هستند و مورد مطالعه هستند. تفاوت های فراوانی در شیوه ارائه رشته های علمی در دانشگاه های مختلف در سراسر جهان وجود دارد. تعریف و شناخت رشته های دانشگاهی توسط مجلات آکادمیکی که چاپ پژوهش و مسئول و انجمن های علمی گروههای آموزشی و یا هیئت های علمی دانشگاه ها انجام شده است. هیچ معیار وجود ندارد و دولت است که با توجه به آن ما می توانید حدس بزنید که یک برنامه آموزشی یا مجله مبتنی بر دانش میان رشته ای دانشگاهی شود. تفاوت مبالغ هنگفتی از بین رشته های دانشگاهی که سابقه طولانی تدریس در تمام دانشگاههای جهان و ژورناله ...

                                               

رشته علوم تربیتی

علم تربیتیاز رشته های اصلی علوم انسانی است که به جنبههای آموزش و پرورش آدمی و دانشهای مربوط به آن میپردازد. در مورد مفهوم "آموزش و پرورش" باید در نظر داشت که "آموزش و پرورش" منحصر به فرد به افراد و زمان و مکان خاصی نیست. یعنی مشخص شدند "آموزش و پرورش" منحصر به فرد مدرسه دانشگاه یا دوره های آموزشی خاصی نیست اما "آموزش و پرورش" برای همه و در هر زمان و هر مکان. آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی و آموزش کارکنان سواد آموزی بزرگسالان ، self-learning آموزش الکترونیکی و مجازی انواع آموزش در نظر گرفته است. تعاریف آموزش و پرورش ژان ژاک روسو: آموزش و پرورش هنر یا فنی است که برای راهنمایی و یا حمایت از ...

                                               

رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی از رشتههای تحصیلی آموزش عالی در دانشگاهها است. مواد درسی آن با بررسی کلمات. سخنسنجی., متون نظم و نثر کهن و جدید فارسی سبکی و. معانی و غیره. بیان و مقدمات زبان شناسی در ارتباط است.

                                               

رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علم اطلاعات و دانششناسی نام یک دانشگاه در ایران که ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ از عنوان زمینه کتابخانه و اطلاعات به عنوان نام جدید تغییر یافت. دروس دوره لیسانس در این رشته علاوه بر دروس مربوط به کتابخانه و. درسهایی از قبیل فن آوری اطلاعات, مدیریت دانش, مدیریت آرشیو و برنامه نویسی اضافه شد. این رشته در خارج از ایران به نام علم اطلاعات و دانش مدیریت است در برخی از عناوین برنامه درسی, برنامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانششناسی می توان به "مبانی و فلسفه علم" اما "فناوری اطلاعات و ارتباطات". "من سیبرنتیک". "من ترسیم نقشه دانش" اما "ممیزی دانش" اما "طبقه بندی علوم از قرآن است. "نظریه های علم اطلاعات و دانش ...

                                               

نشریه دانشگاهی

مجله علمی کاغذ نامیده می شود که در آن نتایج تحقیقات علمی و دانشگاهی در یک رشته خاص منتشر شده است و معمولا آن مقالات قبل از انتشار توسط استادان این زمینه خوانده است. این انتشارات در حال راه را برای تحقیقات جدید باز کردن آنها در تحقیقات قبلی مورد بررسی در نظر گرفتن. این نشریات معمولا دارای سه بخش اصلی, مقالات, انتقاد از مقاله و نقد و بررسی و معرفی کتاب.

                                               

میان‌رشته‌ای

میانرشتهای و یا بینارشتهای یا اندررشتهای اشاره به مناطق نوین در دانش دارد که بیش از یک رشته به عنوان یک علم مورد مطالعه منطقه است. روش برخورد میانرشتهای فرصت برای عبور از مرزهای سنتی رشته های گوناگون دانش و با هدف رسیدن به یک نتیجه مطلوب در یک رشته را فراهم می کند. به عبارت دیگر یک حوزه میانرشتهای ، عبارتند از: "یکپارچه سازی دانش و روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی برای شناخت و حل یک مسئله پیچیده و یا معضل اجتماعی تحقیقات". در یک فعالیت علمی میانرشتهای ، متخصصان از دو یا چند رشته و تخصص علمی در ارتباط با به رسمیت شناختن حل یا تحلیل یک پدیده موضوع یا مسئله است که معمولا پیچیده و واقعی ...

                                               

جهاد دانشگاهی کرمانشاه

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه نهادی غیر انتفاعی در شهر کرمانشاه است که از طریق آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها دانشجو جذب می کند و تابع قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. این موسسه که سازمان Sid تعلق دارد در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد و در حال حاضر بیش از ۴٬۰۰۰ دانشجو در ۲۱ رشته در آن مشغول به تحصیل هستند. ایجاد رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان برای اولین بار در کشور توسط موسسه به وزارت علوم پیشنهاد شد که تهیه سرفصل و تصویب این رشته در سال ۱۳۸۵ در مرکز دانشگاه شرکت کننده در این نشست است. همچنین در زمینه آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی پیوسته برای اولین بار در غرب کشور ...

                                               

پیش‌دانشگاهی

در نظام آموزشی ایران سال گذشته از تحصیل قبل از دانشگاه پیشدانشگاهی او نامیده می شود. گروه متوسطه نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش در این سطح نظارت بود. بر اساس قانون از سال ۱۳۹۰ دانش آموزان در این مرحله باید در کلاس های خود به فرد برای شرکت.

                                               

کتابخانه‌های دانشگاهی

هنگامی که کتابخانه دانشگاه تنها به عنوان یک مخزن برای نگهداری مجموعه ای از کتاب ها تلقی می شده اند در فرایند آموزش نقش حاشیه ای شد و امروز با پیشرفت های چشمگیری که در دیدگاه مقامات محققان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه به وجود آمده است در حال حاضر دانشگاهیان کتابخانه های دانشگاهی به عنوان یک نیروی فعال در آموزش و پژوهش جامعه است. کتابخانه بخشی جدایی ناپذیر از دانشگاه و یک عامل مهم در ساختار دانشگاه و همچنین تعدادی از کتابداران نیز از اعضای این اصل علمی جامعه در نظر گرفته است.

                                               

رشته تحصیلی ریاضی فیزیک

رشته تحصیلی ریاضی و فیزیک و یا ریاضی فیزیک. از شاخه متوسطه نظری در ایران است. همانطور که از نام این رشته پیداست دروس اصلی و مهم در این زمینه درس ریاضی و فیزیک. دانش ریاضی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این زمینه در نظر گرفته شده است تا دانش آموزانی که وارد رشته ریاضی و فیزیک هستند که باید به درس ریاضی علاقه مندان به توانایی لازم را برای یادگیری مطالب مربوط به این درس را داشته باشد. قدرت تجزیه و تحلیل – تجزیه و تحلیل و تجسم اشیاء در فضا از دیگر مهارت های لازم برای موفقیت در این زمینه است. نام رشته های ریاضی فیزیک و رشتههای فنی و مهندسی شرق شهر; و یا پس اکثر مشاغل مهندسی ، از طریق تحصیل ...

                                               

الگوریتم‌ها و محاسبات

الگوریتم و محاسبات جدیدترین گرایش رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد است که از چند سال گذشته به فهرست گرایشهای رشته مهندسی کامپیوتر اضافه شده است. برای اولین بار دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۵ اقدام به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در این زمینه است.

                                               

تاریخ حقوق

تاریخ حقوق عبارت از مطالعه, چگونه تکامل از حقوق و دلیلی برای تغییر و تحول در آن است. این تاریخ با توسعه تمدن هستند از نزدیک مرتبط و در بافت گسترده تر از تاریخ اجتماعی این منطقه است. در میان وکلا و مورخان مراحل قانونی ، از این شاخه به عنوان ثبتکننده تکامل قوانین و توضیحدهنده فنی چگونه قوانین و مقررات در پرتو درک بهتر از مبانی مفاهیم مختلف حقوقی ، تکامل وجود دارد. دیده می شود این شهر; و یا به عنوان برخی آن را زیرشاخهای از تاریخ فکری بشر بهحساب آوردهاند. مورخان از قرن بیستم, تاریخ حقوق در راه متنیتر و بیشتر در خط فکری مورخان اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. آنها را به نهادهای حقوقی به عنوان سیست ...

                                               

تئوری تولید

تئوری تولید یک مطالعه در زمینه تولید و یا روند اقتصادی تبدیل ورودی به خروجی است. تولید و یا محصول به طور متوسط از یک مجموعه متغیر مقدار محصول تولید شده برای هر واحد آن وضع در سطح محصول. در واقع تئوری تولید این بخش از کل تولید مطمئن شوید که تعداد ورودی ها به مقدار متغیرهای ورودی استفاده شد میآید. به عبارت دیگر برای محاسبه میزان تولید متوسط یک مجموعه متغیر باید میزان کل تولید مربوط به نقطه مورد نظر تابع توليد بر اساس تعداد واحد ورودی متغیر به شرح زیر است.

                                               

توسعه پایدار

توسعه پایدار به مفهوم این است که به واسطه پیامدهای منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی پس از انقلاب صنعتیو تغییر نگرش انسان به مفهوم رشد و پیشرفت از دلایل ارائه شده است. مفهوم تلاش است که یک توسعه جدید اشتباهات گذشته انسان نه به تکرار و توسعه همهجانبه و متوازن شکل است. توسعه پایدار فرآیند یک آینده مطلوب برای جوامع بشری این واقعیت است که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع و. بدون آسیب رساندن به یکپارچگی ، زیبایی و ثبات سیستم های حیاتی ، نیازهای انسان با خود را نیاز دارد. توسعه راه حل های پایدار برای الگوهای انسانی ساختاری توسعه اقتصادی و اجتماعی ارائه سفارش ...

                                               

حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی فعالیت علمی است که موضوع آن حقوق و روند آن مقایسه و تطبیق است. به مقایسه و انطباق با حقوق خارجی مورد نیاز است به حقوق ملی با آن در مقایسه با تطبیق داد. این مقایسه ممکن است نسبت به بخشی از حقوق و انجام مسئولیت مطلق در ایران و انگلستان است. در حقوق تطبیقی مشابهاتها و تفاوت تحلیل در نظر میگیرد و دلایل آن و نقاط قوت و ضعف قوانین در مورد مقایسه و ارزیابی است.

                                               

خلاقیت‌شناسی

خلاقیتشناسی نام علمی زمینه ماهیت میانرشتهای است. علم خلاقیتشناسی مطالعه فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری از جنبه های مختلف است. در این علم فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری در همه زمینه ها با روش ها و روششناسیهای مختلف مورد پژوهش قرار میگیرند.

                                               

دین‌شناسی

دین شناسی ، دینپژوهی و یا مطالعات مذهبی یک رشته دانشگاهی است که به مطالعه اعتقادات ادیان و آداب و رسوم و تاریخچه پیدایش و رشد زندگی خود را. این رشته از ادیان مختلف از گذشته است که یک دین هستند و توصیف و تفسیر و مقایسه آن. قضاوت در مورد درستی یا اشتباه و ستایش خدا در این زمینه این زمینه است و حتی اگر آن را ممکن است برخی از نویسندگان این نظرات تحلیلی خود را نیز بیان کنند. تفاوت رشته الهیات آن است که در کلام از تلاش های بودجه ماورائی و متعالی ادیان مطالعه اما در این زمینه اعتقادات و آداب و رسوم از دین به عنوان یک پدیده خارجی و بدون نگاه از منظر یک دین خاص مورد مطالعه قرار گرفت. برخی نیز بر ای ...

                                               

روش اصلاح یکپارچه

اصلاح روش یکپارچه و یا IMM یک روش طراحی و مدل سازی بر اساس فرایند خاص به اصلی بهبود عملکرد انرژی شهری از طریق میان سانسازی وجرح وتعدیل عناصرسازا وبخشهای لازم وبهینهسازی ساختار لیگاندهای آنها. از این منظر شهر به عنوان یک سیستم مطابق ممکن است مرکبCAS خطاب است که به طور انحصاری یک برافزوده صرف از مصرف کنندگان انرژی ناپیوسته وناهمبند نیست ومیزان مصرف کلی انرژی شهری از کل مقدار مصرفی درساختمانها متفاوت است. این شکاف قابل توجه میان مصرف کلی انرژی شهری و مجموع تمام مصرف کنندگان از چشم ساختارشناسی شهری وقالب شهری شهر های پنهان در خلیج فارس. آی ام امIMM روند ترجیعی وچندگامه استفاده می شود که دراجزا ...

                                               

طراحی به نفع عموم

طراحی شده به نفع عمومی در پروژه های مشترک و انسان محور است که تاکید در "چارچوب حسابداری در سه بخش" طراحی پایدار است که شامل مسائل اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی در صنعت و همچنین در طراحی محصولات سازه و سیستم های که در برخورد با مسائل از جمله توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست خطاب میدهند. شروع در اواخر دهه ۱۹۹۰، چندین کتاب رویدادها و نمایشگاه ها و. حرکت جدید ایجاد شده و طراحی شده به نفع سرمایه گذاری عمومی و مردم است. که معمولا در مورد حرکت و یا رزین تشخیص عمومی است بدست در سال های اخیر است.

                                               

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی به منظور برقراری ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و برای این کار وجود آن که به خدمت بشر درآمده است; و یا به استفاده از ارتباطات و اطلاعات گسترده و پیچیده ای مانند رادیو و تلویزیون و مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فن آوری در خدمات و اطلاعات و ارتباطات بین انسان ها. موضوع این زمینه به بررسی ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و همچنین مطالعه و تحقیق در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات و تلاش برای بهبود سیستم های ارتباطی و اطلاعات در دسترس است. فارغ التحصیلان این رشته باید توانایی بررسی و تحلیل و پژوهش در زمینه ارتباطات عمومی و ارتباطات جمعی مواد خاص داشته باشد. این رشته یکی از شا ...

                                               

علوم محیطی

علوم محیط زیست, دانش میان رشتهای است و مشتق از شاخههایی مانند فیزیک زیست شناسی و. دانش, اطلاعات, زیست, شیمی, جانورشناسی و غیره. کانی شناسی و غیره. اقیانوسنگاری ، لیمنولوژی, علوم خاک, زمین شناسی و غیره. علوم جوی و ژئودوزی. هدف از ایجاد این زمینه است. مطالعه زیست محیطی و پیدا کردن راه حل برای مشکلات زیست محیطی است. تاریخچه شکل گیری علوم محیط زیست به عصر روشنگری و اختلاط دو شاخه از تاریخ طبیعی و پزشکی می رود. به هر روی امروزه دامنه خریداری در این زمینه بسیار وسعت یافته و شامل تمام تحقیقات کمی بیشتر است. بینرشتهای جامع و مرتبط با سیستم های زیست محیطی میباشد. مطالعات زیست محیطی و. علوم اجتماعی ...

                                               

غرب‌شناسی

باخترشناسی یا غرب از نظم و انضباط و گفته میشود که در مورد اراضی غرب مکالمه کار می کند و در مورد غرب و قضاوت و واقعیت های آن را بررسی و تفسیر آن است. ادوارد سعید در مقدمه کتاب معروف خود ، شرقشناسی می گوید: "خاورشناسی عبارت از نوعی سبک فکری است که بر اساس تمایز بین شناختی و شناختشناختی است که در میان "شرق" و در غالب موارد "غرب" قرار دارد." غرب باستان از دو مرکز تمدن یونان و رم باستان مهم است. بررسی فرهنگ و تمدن یونان باستان, از این جهت مهم است که فرهنگ و تمدن غرب در ارتباط بنیادهایش هر دو فرهنگ و تمدن یونان باستان است. سیر تحولات فکری غرب را بر اساس پنج دوره کاملا متمایز از یکدیگر می که مورد ...

                                               

فهرست رشته‌های تحصیلی

در این صفحه یک لیست از رشته های دانشگاهی آمده ریاضیات کاربردی. (Applied mathematics) ریاضیات و مدیریت کسب و کار. مدیریت بانکداری. رفتار سازمانی. بانکداری. حسابرسی. دبیر محاسبات بیمه. (The secretary of the calculations, insurance) ریاضی مالی. (Mathematical Finance) محاسبات نرم افزار. (Computing software) ریاضیات. (Mathematics) آموزش ریاضی. (Education math) محاسبات علمی. (Scientific calculations) نظریه محاسبه. (Theory calculation) هوش مصنوعی. (Artificial intelligence) علوم کامپیوتر. (Computer science) لایه های نازک. (Thin layers) اتمی و مولکولی. (Atomic and molecular) فیزیک بنیادی. (Fundamen ...

                                               

فهرست رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی

در لیست زیر رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی به ارمغان آورد و شهر: اورژانس پزشکی. (Medical emergency) تکنولوژی در اتاق عمل. پرتودرمانی. (Radiotherapy) ارتوپدی. (Orthopedic) مهندسی بهداشت محیط. (Engineering Environmental Health) پزشکی اطفال. (Pediatric medical) بیماری های ریوی. (Lung disease) فیزیولوژی پزشکی. (Physiology, medical) انکولوژی. (Oncology) بیناییسنجی. بیماری های اعصاب. (Diseases of the nerves) بهداشت عمومی. (Public health) فیزیوتراپی. (Physiotherapy) ایمونولوژی و آلرژی. (Immunology and allergy) آسیب شناسی. (Pathology) پزشکی بیهوشی. (Medical anesthesia) انفورماتیک پزشکی. (Medi ...

                                               

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی نام یک رشته کاربردی در علوم پایه پزشکی است که مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک را در تشخیص و درمان پزشکی بررسی میکند. این شاخه از دانش, علم, رادیوتراپی و. محافظت از تابش ، پرتوشناسی تشخیصی و دایرکتوری های آن مانند CT scan, MRI و. و پزشکی هسته ای در انبارها. اما از جهت حرفه و پیشه از مهندسی پزشکی و بیوفیزیک مستقل است. افراد تحصیل کرده و فارغ التحصیلان این شاخه از خدمات بالینی در مراکز درمانی ، کنترل کیفیت و محافظت از تابش تحقیق و توسعه و فعالیت های علمی مانند آموزش رزیدنتهای پزشکی به کار مشغول هستند. رشد فیزیک پزشکی و دایرکتوری های آن در سال های اخیر با سیر صعودی ، رو به امپرات ...

                                               

لغت‌شناسی

فقهاللغه ، لغتشناسی ، فیلولوژی یا متنشناسی دانش مطالعه و کلمات و نوشته در منابع تاریخی با توجه به ترکیب جنبه های ادبی, تاریخی و زبانشناختی آن است. فیلولوژی کلاسیک به دانش فیلولوژی یونانی, لاتین و سانسکریت است گفت. فیلولوژی کلاسیک قبل از فیلولوژی و در زمان انسانگرایی عصر نوزایش اروپا تشکیل شد اما بعد از آن با فیلولوژی زبان های اروپایی, آلمانی, فرانسوی, سلتیک, و غیره. اسلاوی و دیگرها و زبان نااروپایی زبان سانسکریت و فارسی و عربی و چینی و دیگرها ادغام شد. مطالعات هند و اروپایی فیلولوژی زبان های هند و اروپایی و مطالعات تطبیقی گفت.

                                               

متالورژی صنعتی

متالورژی و صنعت است, روشهای تولید مصنوعات فلزی و. مهم ترین این روش متالورژی پودر و. شکل و. جوشکاری و ماشین کاری. همچنین در متالورژی صنعتی خواص و مشخصات فیزیکی و ساختاری و مکانیکی مواد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متالورژی و صنعت یکی از گرایش های رشته مهندسی مواد است که در مقطع کارشناسی به طور متوسط در هشت ترم در دانشگاه آموزش داده خواهد شد. ازکاربرد این رشته را می توان در کارخانه های ماشین سازی و غیره. ذوب آهن, قطعات خودرو, صنعت حمل و نقل هوایی ، تولید آزمایشگاهی و حفاظت و خوردگی به صنایع مربوط به نام اسلام.

                                               

مددکاری اجتماعی

اجتماعی خانه و غیره. بر اساس علم و هنر و مهارت و هدف تعریف شده است که در آن مددکار اجتماعی کمک می کند تا بیمار مشکل خود را شناخته شده است و توانایی های خود را خواهد کرد که با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر روی آن. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای از اقدامات و روانشناسی, مشاوره و فعالیت های حرفه ای است که در قالب نهادها و سازمانها و موسسات بهزیستی, توانبخشی, اجتماعی, فرهنگی و آموزشی عرضه شده برای ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرها جامعه زمینه رفاه و آسایش و رشد و تعالی آنها فراهم می کند. افرادی که در مقطع کارشناسی مددکاری اجتماع ...

                                               

مدیریت ارشد کسب‌وکار

مدیریت ارشد کسب و کار مخفف M aster B usiness یک dministration) مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و اوج علمی و حرفه ای در رشته بازرگانی. از اوایل قرن بیستم سازمانها اندازه گیری بین المللی به ارزیابی ارزش این دوره وجود دارد. این دوره برای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم در امریکا برنامه ریزی شده بود مطمئن شوید که صنعتی شدن این کشور و رویکرد علمی به مدیریت است. دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA, پس از برنامه ریزی دانش آموزان با جنبه های مختلف مدیریت یک کسب و کار مانند حسابداری و بازاریابی و منابع انسانی, مدیریت عملیات, مدیریت تبلیغات و برنامه ریزی استراتژیک آشنا سازند. در آمریکا است که بر ...

                                               

مطالعات ارتباطی

مطالعات ارتباطات و یا علوم ارتباطات یک رشته علمی است که به مطالعه ارتباطات می پردازد. بخشی از مطالعات انجام شده در ارتباط با فرآیندهای ارتباطات انسانی در ارتباط است. سه نوع ارتباط وجود دارد: کلامی از جمله گوش دادن به یک فرد به درک معنای پیام و نوشتن است که در آن یک پیام خوانده و ارتباطات غیر کلامی است که شامل توجه به یک فرد یا موضوع است که از طریق آن به معنی استنباط. این رشته شامل طیف گسترده ای از موضوعات است که از بحث های چهره به چهره و یا گفتگو با رسانه های خبری از جمله تلویزیون و رادیو و تلویزیون است. مطالعات ارتباطی و همچنین بررسی کنید که چگونه به تفسیر پیام از طریق زمینه های سیاسی, فر ...

                                               

مطالعات تاریخ هنر

مطالعات تاریخ هنر یکی از رشته های علوم انسانی است که به پژوهش در فرهنگ بصری زمینه است. تاریخ هنر بیش از آن است که نقش فرهنگ بصری در جوامع مختلف به طور کلی و از این راه از یک بررسی جامع از هنر خود بیشتر آگاهی مردم و در واقع که هنر آفریدهاند به دست آورد. گستره فرهنگ بصری نه تنها ساختههای نقاشان ، مجسمهسازان ، چاپگران و معماران اما بسیاری دیگر از محصولات از جمله. تاریخ هنر با مطالعه و تجزیه و تحلیل این آثار به ما گفت که چگونه آنها شکل گرفته و در زمان و مکان با توجه به گروه های مختلف مردم چه معنای خاص بصری چرخه. مطالعات تاریخ هنر, تاریخ, گروه های از مردم و صرفه جویی در فرهنگ خود است که در آثار ...

رشته (دانشگاهی)
                                               

رشته (دانشگاهی)

رشته دانشگاهی است که بخشی از دانش هستند که در دانشگاه و سایر مراکز آموزش عالی تدریس هستند; و مورد مطالعه هستند. رشته های دانشگاهی معمولا به طور قابل توجهی زیر رشته ها و گرایش های شمع. افرادی که در رشته های خاص آموزش و پرورش در این زمینه به تخصص در به عنوان یک متخصص شناخته شده است.

دانش نظری حقوق
                                               

دانش نظری حقوق

دانش نظری حقوق یا نظریهپردازی حقوق مطالعه دانش حقوق به نظری و نظری میباشد. مشارکت و یا حقوق دانشمندان نظری علم حقوق در این دانش امیدوارند با مطالعه بیشتر بر دانش و درک عمیق تر از ماهیت و طبیعت از قانون به دست آورند.

هندسه تحلیلی
                                               

هندسه تحلیلی

هندسه تحلیلی شاخه ای از ریاضیات است که ترکیبی از هندسه و جبر مقدماتی وجود دارد ارائه شده است. در این زمینه از اشکال هندسی و روابط بین آنها را با مقادیر و معادلات عددی و جبری استدلال. بنیانگذاران این استعاره. دکارت و فرما در قرن ۱۷ میلادی داشته باشد. در هندسه تحلیلی شروع با تعریف صفحه ۱-بعدی و ۲ بعدی R 2 {\displaystyle \mathbb {R} ^{2}} آشنا هستیم و امتیاز به استفاده از مختصات عددی نمایش ما. این زمینه مورد اندازه فاصله و زاویه و غیره. فرمول های مربوط به خود را دارد.

Users also searched:

رشته‌های دانشگاهی,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →