Back

★ طبیعت

                                               

طبیعت

طبیعت به معنای یک اصطلاح گسترده ای در برابر جهان یا جهان های طبیعی و فیزیکی و مادی است. طبیعت به طور کلی به پدیده های فیزیکی جهان و همچنین زندگی اشاره دارد; و نیز قلمرو آن از ذرات زیراتمی تا خود را در جهان گستردهاست. اگرچه واژه طبیعت امروزه در معانی مختلف به کار میرود ، اغلب به مفهوم شناسی و حیات وحش اشاره دارد. طبیعت به حوزه کلی انواع متنوع گیاهان و حیوانات زنده و گاهی اوقات نیز به فرآیندهای مرتبط با اشیاء بیجان مهم است. تغییرات طبیعی مانند تغییرات آبوهوا و زمین شناسی و همچنین ماده و انرژی است که همه چیز و پدیده به شکل فعل. این اغلب به معنای محیط زیست یا طبیعت وحش و حیوانات و غیره. صخرهها ...

                                               

طبیعت‌گرایی (فلسفه)

طبیعتگرایی یا نچرالیسم معمولا در اشاره به این باور فلسفی استفاده شده است که تنها قوانین و نیروهای طبیعت در جهان فعال است و چیزی فراتر از جهان طبیعی نیست. پیروان این اندیشه نچرالیست یا طبیعتگرا می گویند. آنها بر اساس آگاهی از قوانین طبیعی که بر ساختار و رفتار جهان طبیعی حاکم و جهان مخلوق صرف همان قوانین است که آماج کشف دانش و انتشار بسامان قوانین طبیعی است. توجه داشته باشید که طبیعتگرا و در عین حال به کسانی که در این مطالعات علمی طبیعت و جهان طبیعی هستند گفت: از کسانی که دارای مشرب فلسفی خاصی هستند متمایز بود. در این مفهوم "طبیعتگرا" و "محیط زیست گرا" مترادف یکدیگر هستند. فیلسوف پاول کورتز ...

                                               

پل طبیعت

پل طبیعت تهران پل دو طبقه پیاده رو است که در عباس آباد تهران ، این پل که از نمادهای شهر تهران است که از عرض بزرگراه مدرس می گذرد و پارک های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب آن متصل می شود. معمار و طراح این پل گروه "سازههای پارچهای دیبا" است. ساخت این پارک از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود اما با توجه به وجود تحریم ها و مشکلات اقتصادی. سال ۱۳۹۳ به طول انجامید.

                                               

طبیعت‌گرایی متافیزیکی

طبیعتگرایی متافیزیکی قوی اعتقاد به روح و روان از متون دینی است ؛ یک جهان بینی با جنبه های فلسفی که معتقد است هیچ چیز اما عناصر طبیعی و روابط است که در علوم طبیعی مطالعه میشوند. وجود ندارد; به عنوان مثال, استفاده از مدلسازی ریاضی برای درک محیط فیزیکی اطراف ما. بر خلاف روح از متون دینی روشمندانه., روح از متون دینی به عنوان روش علم فرض موقعیت. که در آن روح از متون دینی روشمندانه تنها یکی از پایه های هستی شناسی امکان پذیر است. طبیعتگرایی متافیزیکی آن است که تمام خواص مربوط به آگاهی و ذهن قابل اعتماد کمرنگ یا فرارویداد به طبیعت است. به طور کلی چشم انداز تطبیق در دیدگاه کلامی ، طبیعتگرایی دینی ی ...

                                               

طبیعت‌گرایی انسان‌گرایانه

طبیعتگرایی انسانگرا., شاخه ای از طبیعتگرایی فلسفی است که در آن باور در انسان با استفاده از روش علمی ، قادر به کنترل و درک بهتر جهان است. مفاهیم مانند معنویت شاهدان و متافیزیک و. دنبال نمی کند; و یا به دلیل ابطالناپذیر هستند و در نتیجه هرگز فراتر از نظر شخصی و نه پیشرفت. مرز بین طبیعت و "سرخ" طبیعت کشیده شد. چرا که همه چیز را ناشی از فرآیندهای توضیحپذیر طبیعت در نظر گرفته شده است. طبیعتگرایی انسانگرایانه بر این است که همه موجودات زنده ضمیمههای پیچیده طبیعت هستند و در نتیجه سزاوار درجه ای از احترام متقابل از انسان است. طبیعتگرایان نیاز برای سازگاری تطبیق تغییرات به زمان آگاهند اما این باور ا ...

                                               

عکاسی طبیعت

عکاسی از طبیعت عکاسی از مناظر زندگی, وحشی و. گیاهان و تصاویری از بافت خانواده است. عکس ها در این سبک به طور معمول خالی از حضور انسان یا عناصر انسانی - مانند ساختمان ها و حتی حیوانات دستآموز و اهلی است. تصاویر طبیعت شامل موضوعات بسیاری از گیاهان و پرندگان و حشرات کوچک به گله حیوانات وحشی. این تصاویر بیشتر برای ارائه اطلاعات دقیق جهت واقعی, انتشارات آموزشی, کتاب و مجلات تخصصی ، نمایشگاه مانند تصاویر, فیلم ها مورد نیاز است. در نتیجه این مورد حیطه های جدید برای ایجاد یک بایگانی تخصصی است. راز موفقیت در عکاسی طبیعت مشاهده دقیق از موضوع و محیط زیست آن است.

                                               

طبیعت بی‌جان و باسمه ژاپنی

طبیعت بی جان و مهر ژاپنی, نقاشی رنگ روغن, نقاشی از پل گوگن در سبک نقاشی ژاپنی است که در سال ۱۸۸۹ میلادی کشیده شد. این نقاشی در حال حاضر در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. قیمت آن در حدود ۴۵ تا ۵۵ میلیون دلار برآورد شده است.

                                               

فوق طبیعت (کتاب)

فوق العاده طبیعت به عنوان یک کتاب نوشته شده لیال واتسون و. منتشر شده در سال ۱۹۷۳ و ترجمه شده در ایران به سال ۱۳۶۶. لیال واتسون در این کتاب در مورد مسائل فوق طبیعت که در جهان اتفاق افتاده و میافتد ، از دیدگاه علمی مطالعه از جنگ. واتسون تلاش برای توضیح یک مقدار معقول از پدیده های مافوق طبیعی ارائه و برخی از آنها نیز از نظر علم تجربی فاقد راه حل او گفت. تاثیر آفتاب و ماه و سیارات در انسان, امواج مغز, و غیره. تلهپاتی ، دورجابهجایی ، هاله رو به افزایش است. ارواح جنجالگر و. از جمله موضوعاتی است که نویسنده در این کتاب که پرداختهاست. نویسنده در مقدمه کتاب می نویسد: پنجاه سال پیش طبیعی دانان تا هما ...

                                               

ارگانیک

ریشه این کلمه در زبان انگلیسی میانه مهم است. کلمه یونانی به لاتین: organikos در دهه ۱۵۱۰ بود به عضو یا ابزار مورد استفاده است. معنای آن را به عنوان "موجوات زنده ارگانیزه" اولین بار در سال ۱۷۷۸ ثبت شد به این شهر است. معنای آن را به عنوان "گوی از کود و سموم شیمیایی در سال ۱۸۳۱ شد به رکورد ساخت.

                                               

اقیانوس

اقیانوس های سیاره ما است. به پیکرههای بزرگی از آبهای شور گفته میشود که جزوی از مجموعه ای از آبهای زمین و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ زمین می گذارد. این کلمه گاهی به قطعات بزرگ از آنچه اقیانوس است به نام جهان ، گفته شده است. واژه دریا و اقیانوس گاهی به جای یکدیگر به کار وجود دارد اما دریایی جهان از آبهای شور است که اغلب بخشی از اقیانوس جهانی که به زمین نزدیک است. زمین را اقیانوس بزرگترین اقیانوس سطح تایید سیارات قابل مشاهده است. تقریبا ۷۱ درصد از سطح زمین است که مساحت حدود ۳۶۱ میلیون کیلومتر مربع شامل آبهای شور پوشاندهاند که به طور کلی به چند اقیانوس و تعدادی از دریا تقسیم میشوند. حجم کلی اق ...

                                               

باد

باد یکی از جنبه های انرژی خورشید و همان هوایی متحرک است. شد کلیتر ، به حرکت گاز در اتمسفر باد گفت. بادجریان هوایی است که از مراکز فشار زیاد به طرف مراکز کم فشار به حرکت آن است. هر چه شیب فشار اختلاف فشار بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه گرادیان فشار آنها می گویند. گرم شدن زمین جو بودند نابرابر و منبع آمدن اختلاف فشار از عوامل اصلی تولید جریان باد هستند. انرژی تابشی خورشید که به سطح زمین برسد و تبدیل به انرژی حرارتی است. این انرژی باعث شکل گیری محدود و کم فشار است که حرارت ناشی از سر و صدا. سرعت باد نسبت به ارتفاع از سطح دریا تغییر میکند. ویژگیهای ...

                                               

پارک جنگلی بی‌بی یانلو

پارک جنگلی بیبی یانلو که یکی از مناطق نمونه گردشگری شهرستان آستارا واقع در روستای نوزاد یانلو به وسعت ۱۵۱۲ هکتار است. جزء جنگلهای هیرکانی غربی و جنگل هلیکوپتر بین این بند در نظر گرفته شده است که در ضلع جنوب غربی و در فاصله ۵ کیلومتری آستارا واقع شده است. پارک ذکر شده دارای جاذبه های طبیعی زیبا و خاصی است که در علاوه بر این به انواع زیادی از رویشگاههای جنگلی و حیوانات از آن است. چندین دره با دامنه های پوشیده از جنگل و چندین قله به عنوان یک تلویزیون خاص و بدیع و چشم انداز منحصر به فرد و جالب معنی دار ایجاد شده در هر زمان از سال مشتاقان زیادی را به خود جلب مینماید. ۴۰ هزار هکتار از مساحت شهرس ...

                                               

جو زمین

جو زمین یا جو زمین بالاترین بخش جدایی ناپذیر از سیاره زمین است که مخلوطی از گازهای گوناگون شامل نیتروژن و اکسیژن و. آرگون و دیاکسید کربن است. جو زمین از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع ۳۰۰۰ کیلومتر ادامه مییابد و پنج لایه اصلی تروپوسفر., استراتوسفر ، مزوسفر ، ترموسفر و اگزوسفر را. مولکول ازن لایه ازن را در استراتوسفر و از ورود پرتوهای UV نور خورشید آنها را مسدود و باعث ادامه زندگی در سطح زمین هستند. سردترین بخشی از جو زمین با دمای ۹۰ - درجه سلسیوس در بالای مزوسفر قرار گرفته است. یونوسفر ، مگنتوسفر و کمربند ون آلن بخش جداگانه در جو به علت خواص الکترومغناطیس هستند. اول جو زمین در حدود ۴٫۵۷ میل ...

                                               

چگالی در بلندا

تراکم در ارتفاع (به چگالی هوا در فضای بین المللی استاندارد گفته شده است که چگالی هوا در منطقه بالاتر از سطح دریا تعریف می کند که ویژه ایمنی در صنعت حمل و نقل هوایی است. به عبارت دیگر یک جدول از ایمنی پرواز است که چگالی هوا در ارتفاع (از سطح زمین تعریف شده است به خلبانان و یا چتربازان از ایمنی کافی در کار خود را باید. بسیاری از عوامل در تغییر تراکم هوا اثر دارند. هر دو عامل افزایش دما و کاهش فشار اتمسفر اثر بسیار زیادی در چگالی هوا در. همچنین در مقیاس بسیار کمتر از افزایش رطوبت و همچنین افزایش تراکم در ارتفاع (در. در شرایط گرم و مرطوب ممکن است چگالی هوا بسیار بالاتر از تراکم عادی در آن ارتف ...

                                               

غار گلجیک

این غار در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زنجان در ارتفاعات مشرف به روستاهای "گلجیک", a "آقبلاغ زنجان" و &lt, &gt ، از توابع شهرستان زنجان واقع در شهر و در حال حاضر راه سوارهرو نه راه آن باید راه رفتن او.

                                               

فضا

فضایی است که طیف وسیعی از سه بعدی و نامتناهی است که اجسامدر آن وجود دارد و حوادث در آن رخ می دهد و فاصله و جهت نسبی اند. فضای فیزیکی است که اغلب در سه ابعاد خطی آن را تصور کنید اما فیزیکدانان دنباله معمولا آن را در زمان آینده به عنوان یک زنجیره نامحدود ۴ بعدی به نام زمان توصیف میکنند. مفهوم فضا فکر اساسی در فهم جهان فیزیکی است. اما بین فیلسوفان همچنان بر سر اینکه آیا فضایی خود را یک نهاد و یا اینکه آیا رابطه بین موجودیتها یا بخشی از یک چارچوب مفهومی است اختلاف نظر وجود دارد. بحث در مورد ماهیت و نحوه وجود فضا به دوران باستان مسائل برای مثال در رسالههایی چون تیمائوس افلاطون یا سقراط در بازتا ...

                                               

مادر مروارید

مروارید مواد چندسازه آلی و غیرآلی که توسط برخی از نرمتنان به عنوان یک لایه از پوسته داخلی تولید کند. همچنین این مواد است که مروارید آن تشکیل شده است. قوی و انعطاف پذیر و رنگینتاب است. مروارید در برخی از اولین دودمانها از دوکفهایها ، شکمپایان و سرپایان است که در بر داشت. اما لایه داخلی در اکثر صدف نرمتنان ، پرسلانی نیست مادرمرواریدی این معمولا منجر به درخشش غیررنگینتابی است و یا به ندرت رنگینتابی غیرمادرمرواریدی مانند ساختار شعله به عنوان در کشت مروارید کانچ صدف حلزونی دیده می شود. لایه بیرونی کشت مروارید و لایه داخلی از صدف و مروارید و پوسته دوکفهایهای مروارید آبشیرین از مروارید ساخته شده ...

                                               

منابع طبیعی

منابع طبیعی هستند افرادی که در انجام آنها وجود دارد را ندارد. این منابع شامل تمام خواص ارزشمند مانند خواص مغناطیسی و غیره. گرانشی ، برق نیروها و. در آن است. منابع روی زمین شامل, نور, خورشید, جو, آب, خشکسالی و تمام پوشش گیاهی و غیره. محصولات کشاورزی و حیوانات زنده در صورت طبیعی در آن وجود دارد و یا وجود دارد. آن است. می توانید منابع طبیعی به راه های دیگر طبقه بندی ایجاد کرد. منابع طبیعی مواد و ترکیبات هستند که آنها را می توان در طبیعت یافت می شود. هر محصول ساخت بشر از منابع طبیعی ساخته شده است. یک منبع طبیعی را می توان به طور جداگانه وجود داشته باشد مانند هوا و آب تازه و یا هر موجود زنده ما ...

طبیعت بی‌جان
                                               

طبیعت بی‌جان

طبیعت بیجان و یا نقاشی از اشیاء بی جان اشیاء به اثری هنری است که معمولا اجسام غیرمتحرک را تصویر میکند. این اشیاء اغلب اشیاء معمولی که می تواند طبیعی مانند گل و میوه, مواد غذایی, سنگ ها و صدف ها و یا ساخته دست بشر مانند کوزه ، گلدان, لیوان, کتاب, طلا و جواهر و زیور آلات, سکه و پیپ که با هم برای به تصویر کشیدن مفهوم, فرهنگی, مذهبی, تاریخی, و به همین ترتیب هستند.

طبیعت‌گرایی دینی
                                               

طبیعت‌گرایی دینی

روح از متون مذهبی و. رویکرد به معنویت که عاری از فراطبیعیگرایی است. تمرکز بر روی ویژگی های, مذهبی, جهان/طبیعت آن را درک کنند و به آن پاسخ دهند. این تحریک رشد اخلاق زیستی آن است. هر چند این نظر در میراث کهن ترین فرهنگ های فلسفی وجود دارد. جنبش مدرن آن را به خوبی نمی., تعریف نشدهاست. به گفته برخی از منابع طبیعتگرایی خداباور یا ناخداباور دیدگاه اسلام, دین, اومانیسم لیبرال مذهبی است.

به‌سوی طبیعت وحشی
                                               

به‌سوی طبیعت وحشی

به سوی طبیعت وحشی فیلم در ژانر درام زندگینامهای به کارگردانی شان پن در سال ۲۰۰۷ میباشد. این فیلم با اقتباس از کتابی به همین نام از جان کراکائر در سال ۱۹۹۶ بر اساس سفر از کریستوفر مککندلس در شمال امریکا و زندگی خود را در طبیعت وحشی آلاسکا در اوایل دهه ۹۰ میلادی ساخته شده است. این فیلم در هشتادمین دوره جوایز اسکار نامزد دریافت جایزه برای بهترین نقش مکمل و ترکیب شده است.

انسان در برابر طبیعت
                                               

انسان در برابر طبیعت

انسان در برابر طبیعت یک برنامه تلویزیونی است که در شبکه تلویزیونی دیسکاوری با مجری گری در گریلس است توسعه یافته در اطراف امداد و نجات در شرایط بحرانی در طبیعت در قالب.

پارک جنگلی
                                               

پارک جنگلی

پارک جنگلی منطقه ای وسیع است که چشم انداز دست نخورده است و مهار نشده هستند. معمولا برای حفاظت از محیط زیست این مناطق را محافظت می کند, که, پارک محافظت شده است که به نام. اولین بار, پارک ملی یلواستون در ایالات متحده در سال ۱۸۷۲ به پارک جنگلی تبدیل شد.

دارکشت‌ورزی
                                               

دارکشت‌ورزی

آگروفارستری یا دارکشتورزی برخی از نوع استفاده از زمین است و در صورتی که تلفیقی از درختان و گونه از محصولات کشاورزی و دام در اشکال مختلف. دارکشتورزی کلمات یکپارچه سازی استفاده از درختان. درختچهها ، از محصولات کشاورزی و دام است. با ادغام کشاورزی و جنگلداری به تنوع تولیدات من# و. سلامت و پایداری بیشتر در محیط و چرا. در دارکشتورزی از درختان. درختچهها و گیاهان در سیستم های کشاورزی تثبیت علاقه و یا اینکه آیا در جنگلهایی که هدف از تولید فراوان چوب به کشاورزی و باغبانی در کلاس درس.

هوا
                                               

هوا

هوا یا وای یا نوده به مجموعه ای از گازها در محیط زیست ما گفت. هوایی که ما تنفس میکنیم مخلوطی از گازهایی از جمله نیتروژن ۷۸ درصد اکسیژن ۲۱ درصد آرگون ۰٫۹ درصد و کربن دیاکسید ۰٫۰۳ ٪ است. به حرکت هوا, نسیم یا باد گفت. وجود هوا برای زیست جانداران هوازی از حیوانات گیاهان و میکروب ها ضروری است.

Users also searched:

طبیعت,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →