Back

★ علوم انسانی

                                               

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سازمانی دولتی و وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران. سازمان مرکزی پژوهشی است که به مطالعه و پژوهش در زمینه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می پردازد. این پژوهش متشکل از سیزده مرکز تحقیقات تخصصی در زمینه های اقتصاد, مدیریت, روانشناسی, علوم سیاسی, تاریخ, ادبیات, فلسفه, زبان شناسی, جامعه شناسی و. اخلاق و ارتباطات و غیره. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از قدیمی ترین و بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی در کشور ایران است. در حال حاضر این مرکز به بررسی تاریخ شفاهی مسئول است.

                                               

فرهنگ علوم انسانی

این اولین کتاب با نام واژگان فلسفه و علوم اجتماعی در سال ۱۳۵۵ منتشر شد. ویراست دیگری از این کتاب نیز تحتعنوان برنامه های انگلیسی-فارسی برای علوم انسانی از مرکز اسناد و پژوهش های ایرانی, پاریس, فرانسه. ۱۹۹۵ منتشر شده است.

                                               

پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, مقاله علمی در ایران است که با هدف نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی به خصوص متون و کمکدرسی دانشگاه شناخت نقاط قوت و ضعف این متون و کمک به ارتقای نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و اشکالات احتمالی موجود و در نهایت ایجاد شرایط عمومی لازم برای بهبود کمی و کیفی علمی و آموزشی منابع درسی منتشر شده است. این نشریه از شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر شده است. متن مقالات در این مجله مجوز عوام است.

                                               

علوم انسانی دیجیتال

دیجیتال علوم انسانی رشته تحصیلی در زمینه های مشترک از رایانه یا فناوری اطلاعات و زمینه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. در این زمینه می توان مورد استفاده برای تنظیم فعالیت های علمی و پژوهشی به توان گفت که نرم افزار پردازش اطلاعات کامپیوتر یا فن آوری های دیجیتال در علوم انسانی نشان میدهد آنها. به عنوان دراکر در مقدمه به دیجیتال علوم انسانی گفت: این فعالیت ها باید شامل استفاده از سیستم ها و منابع دیجیتال در علوم انسانی به منظور بهبود استفاده از آن است.دیجیتال علوم انسانی به عنوان یک راه برای انجام این پروژه ها بر اساس کمک هزینه از دانشگاه است که مفاهیم همکاری بین رشتهای و محاسباتی شرکت در پژ ...

                                               

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۲۶ خورشیدی تأسیس شدهاست. این مدرسه در ابتدای تأسیس دو رشته تحصیلی "تاریخ و جغرافیا" و "زبان و ادبیات" تشکیل شد که در طول زمان تعدادی از رشته های دانشگاهی به آن اضافه شد. پیش از سال ۱۳۴۶ خورشیدی ، مدتزمان تخصیل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی سهسال بود که پس از این سال به چهارسال افزایش یافت. کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۴۷ خورشیدی و مقطع دکترای این رشته نیز در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در دانشکده ایجاد و راه اندازی شد. در سال ۱۳۶۷ خورشیدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز دو دانشکده مستقل علوم انسانی و علوم اجتماعی و اد ...

                                               

علوم انسانی در ایران

از اول انقلاب در رشته های مهندسی که جزئینگر و بخشینگر برای علوم انسانی در ایران, تصمیم گیری تابع. این باعث مسلط شدن افراد در سطح سطوح تصمیم گیری برای مدیریت کشور است. این امر تبدیل به یک ساختمان برای نظام آموزش عالی در کشور ایران شده است که دانش آموزان مستعد به گروه های فنی و مهندسی گسیل هستند اما دانشگاه ها و دانشکده های علوم انسانی دانشجویان و نخبگان آنها ندارد. نگرش مهندسی به علوم انسانی باعث حواس پرتی به ارزش اشخاص متفکر در ارزیابی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در کشور ایران است, یک شهر و. بنابراین از ظرفیت فعلی تفکر و اندیشه در حوزه علوم انسانی نیز مناسب هستند بهره گرفته نشدهاست. در ایران ...

                                               

نمایه استنادی علوم انسانی و هنر

نمایه استنادی علوم انسانی و هنر و یا A & HCI ، و همچنین به عنوان جستجو در علوم انسانی و هنر شناخته شده است. که یک نمایه استنادی و چکیده و نمایه سازی بیش از ۱،۳۰۰ مجلات علوم انسانی و هنر است. و در زمینه های است که عبارتند از: مجله علوم اجتماعی و یک پوشش است. بخشی از پایگاه داده از محتوای فعلی پرونده مشتق شدهاست. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: هنر و علوم انسانی, زبان و از جمله زبان شناسی, شعر, موسیقی, کلاسیک, تاریخ و غیره. مطالعات شرقی, فلسفه, باستان شناسی, معماری, تاریخ, دین, تلویزیون, تئاتر و رادیو است. منابع یا استنادهایی است که قادر به پوشش شامل مقالات و نامه ها و. سرمقاله و غیره. خلاصه ای ...

                                               

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

تاریخچه دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال ۱۲۹۶ یعنی سال تأسیس دارالمعلمین مرکزی آغاز می شود و در سال ۱۳۰۷ شمسی که دارالمعلمین عالی به دارالمعلمین مرکزی شد و افزود: با توجه به اساسنامهای که ۲۱ دسامبر ۱۳۰۸ به تصویب شورای ملی رسیده دارالمعلمین به دو شاخه ادبی و علمی تقسیم ۹ اسفند ۱۳۱۲ به موسسه عالی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۱۳ بر اساس تصویب شورای عالی فرهنگ, دو, دانشکده, یک, ادبیات و دیگر علوم تاسیس شد که به دلیل برنامه تحصیلی آنها با موسسه عالی بازی یافت می شود این دو دانشگاه با دانشسرای عالی در سال ۱۳۲۱ با هم به همکاری خود ادامه داد و در همان سال دانشکده ادبیات از دانشکده علوم جدا شد اما د ...

                                               

دانشگاه آمریکایی علوم انسانی تفلیس

دانشگاه علوم انسانی پردیزه تفلیس دانشگاه آمریکایی فر هیومنیتیز تبیلیسی کامپوس تیچینگ دانشگاه تفلیس پردیس آموزشی دانشگاه - دانشگاه علوم انسانی است که یکی از دانشگاه های معتبر گرجستان است که از وزارت علوم و آموزش و پرورش این کشور اجازه یافته است, همه دروس به زبان انگلیسی تدریس می کند. مدرک از دانشگاه, گیاه, کشور توسط وزارت علوم گرجستان و آمریکا. کودکان در درجه آمریکایی ها همه تحصیل کرده و دوره های لیسانس و فوق لیسانس از پردیزه تفلیس معتبر مورد تایید وزارت علوم و آموزش و پرورش از گرجستان را نیز دریافت خواهد کرد و یا به گفته دیگر تحصیل کرده و این پردیزه به طور همزمان ۲ معتبر دریافت خواهید کرد.

                                               

ادبیات

ادبیات یا ادبیات در هر کار نوشته شده است از ادبیات آنها می گویند. این اصطلاح برای یک کلمه که بیش از حد سخنان عادی برتر و والاتر بود و مردم است. این سخنان در میان خود. ضبط و قرآن و خواندن و شنیدن آنها تبدیل آنها و احساس غم و شادی یا لذت نیز استفاده می شود. این باور در سازمان ملل. ادبیات یک تیره یا ملت برای نمونه مجموعه متنهایی است که آثار ماندگار و برجسته پیشینیان آن تیره و ملت شکل. یکی از طبقهبندیهای معروف و به طور گسترده ای مورد استفاده در متن ادبی ، طبقه بندی دوگانهایست که بر اساس آن سناریو به دو گونه اصلی شعر و نثر تقسیم میشوند. این طبقه بندی از سنت و سابقه ای طولانی در سخنشناسی., زبان ...

                                               

تراژدی

تراژدی يا غمنامه یا سوگرنجنامه یا سوگنامه یا سوگنوشت یا سوگ سرود یکی از شکلهای نمایش است که ریشه در مناسک مذهبی یونان باستان دارد. این فاجعه است که توسط تسپیس ایکاریایی معرفی شد و نام خود را "تروگوس" یعنی بز و "اویدیا" یعنی سرود ، تراژدی برخلاف کمدی کشمکش میان خدا و یا پادشاهان و شاهزادگان است. تم غالب در این دراماتیک و ناتوانی انسان در مقابل اراده خدایان است. پایان تراژدی کلاسیک به مرگ قهرمان یا پایان ناخوشایند دیگر به پایان می رسد. از دیدگاه ارسطو هدف تراژدی ایجاد ترس و ترحم و یا به عبارت دیگر کاتارسیس در تماشاگر است و از دیدگاه شوپنهاور تراژدی نشان شوربختی بزرگ است. تراژدی تقلیدی است از ...

                                               

جامعه جهانی

جامعه جهانی اصطلاحی است که در درجه اول در موضوعات سیاسی و بشردوستانه برای توصیف مجموعه ای از کشورهای بین المللی با تفاوت های عمده ای به کار می رود. این اصطلاح اغلب برای انتقال معانی مربوط به اجماع یا دربر گرفتن همه مردم در تمام سرزمین و حکومتهایشان استفاده می شود.

                                               

خوش‌روانی

خوشروانی یا یودیمونیا در فلسفه به معنی داشتن یک روانی شاد و. سالم و شاد و غنی است. در فلسفه اخلاق ، خوشروانی برای درمان به درستی اشاره دارد که رفاه و آسایش روحی و روانی فرد داشته باشد.

                                               

دانش کتابداری

دانش کتابخانه یک دانش میانرشتهای و یا بیشتر از آن نظم و انضباط است. دانش از کتابخانه به روش, و غیره. روش ها و ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات آموزش و علوم دیگر در کتابخانه ها به قدرت. اولین مدرسه آمریکایی دانش کتابخانه در سال ۱۸۸۷ و Melvil دیویی در دانشگاه کلمبیا ساخته شده است. از گذشته, دانش, کتابخانه, دانش, بایگانی نیز میگرفتهاست. بنابراین به این مسائل می پردازد از جمله به عنوان منابع اطلاعات چگونه باید سازماندهی شده برای دیدار با نیازهای خاص گروه باید برای غلبه بر آنها. چگونه می توانید از سیستم های طبقه بندی نامزدی, ایجاد, چگونه اطلاعات از کتابخانه توسط مردم کسب آن است. ارزیابی استفاده خ ...

                                               

سخن‌شناسی

سخنشناسی دانش صور و دسته بندی های ادبیات. کلمه یونانی "پوئه تیکا" لغت نامه دهخدا, نام بازی گاه به گاه تئوری شعر است با اشاره به. آن را نیز بسیار جامع است که دانستن تئوری است در انسانیات.

                                               

سقوط جمهوری روم

سقوط جمهوری روم و یا بحران جمهوری روم به دوره ای از بی ثباتی و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی سردرگمی بین ۱۳۴ تا ۴۴ C. م اشاره کرد که منجر به فروپاشی جمهوری روم و بوجودآمدن امپراتوری روم است. سقوط جمهوری روم را نباید با سقوط امپراتوری روم اشتباه بود. تاریخ دقیق این بحران مشخص نشده است چرا که می روم برای چندین دهه در میان یک وضعیت بحرانی و آرام در نوسان بود. از این رو علل و ویژگی های این بحران از جمله انواع شکنجه و غیره. راهزنی و سرقت., این جنگ های داخلی و خارجی و اصلاحات ارضی و نوآوری در شدت دادگاه توسعه از شهروندان رومی و حتی ترکیب متغیر ارتش روم ، در این مدت به کلی دگرگون شد. محققان دنباله ...

                                               

سنت شفاهی

سنت شفاهی و فرهنگی کلامی ، - مواد فرهنگی و سنتیست که بیمار شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. پیام و یا شواهد در گفتارها و صداها بودند به صورت شفاهی منتقل می شود و ممکن است برای مثال بهصورتهای حقوق., مثلها و گفت: سیستم و. گوش کردن به آهنگها یا آهنگ ها دربیایند. زنان این است که برای یک جامعه ممکن است برای واجد شرایط, تاریخ ادبیات, تاریخ حقوق تاریخ شفاهی و دیگر دانشهای میاننسلی بود بدون که هیچ خط از متن داشتهباشد. گاهی اوقات یک تعریف مضیقتر از سنت شفاهی مناسب است. دانشمندان علوم اجتماعی ممکن است تاکید کرد که تمایز میان سنت شفاهی و شواهد و یا سابقه مورد نیاز است-مواد فرهنگی در میان گروه ...

                                               

شفافیت (رفتار)

شفافیت و. همانطور که در علوم و مهندسی, کسب و کار, علوم انسانی و دیگر زمینه های اجتماعی استفاده می شود به چنین رفتاری گفته می شود که در آن از آنچه که اتفاق می افتد و آنچه که انجام شده است به طوری که دیگران ممکن است قادر به راحتی ببینید. شفافیت به معنای داشتن رفتار کسل کننده, ارائه, ارتباطات و پاسخگو بودن است. شفافیت در شرکتها و سازمانها ، مدیریتهای اجرایی موسسات در مجموع سیاستگزاریها ، اشاره به وزارتخانهای و جوامع مطرح است و مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال یک صندوقدار پس از انجامگرفتن فروش و معامله با ارائه یک لیست از اقلام خریداری شده برای مثال یک رسید و همچنین شمارش آشکار بقیه پول مشتری ...

                                               

مدیریت آموزشی

آموزش مدیریت مجموعهای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و توضیح عناصر سازمانی و روابط بین آنها را در موسسات آموزشی است. در این تعریف عناصر سازمانی و. متشکل از چهار سیستم بنیادی عبارتند از: الف-سیستم رفتار ب - سیستم ساختاری C - سیستم فن آوری د - سیستم محیط زیست است. کارکردهای مدیریت آموزشی; می تواند شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است. هدف مدیریت آموزش و. بهبود بهره وری, بهره وری و کیفیت در موسسات آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی; شرکت است که به ارائه خدمات آموزشی میپردازد.

                                               

مطالعات رومی

مطالعات انجام شده در زبان رومی یا رومشناسی یک رشته علمی است که به مطالعه زبان و ادبیات و فرهنگ این مناطق که به زبان آنها یکی از زبانهای رومی است ، بخشی از مطالعات رومی در دانشگاه ها معمولا شامل تحقیقات بر روی زبان اسپانیایی, فرانسوی, ایتالیایی و پرتغالی است. تحصیلات تکمیلی در این زمینه از یکسو به زبان رومانیایی و کاتالان و از سوی دیگر به فرهنگ, تاریخ و سیاست کشورها و مناطق مربوط به معاملات. از آنجا که ساکنان بیشتر مناطق آمریکای لاتین به زبانهای رومی صحبت می کنند و. امریکا همچنین در بخش مطالعات روم دانشگاه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در زبان غیررومی مورد استفاده در آمریکای لاتین مانند زب ...

                                               

مطالعات کلاسیک

مطالعات کلاسیک شاخه های مطالعه علمی در مورد آثار و یا ایده های عمر از دست رفته است, بخشی از میراث بشری به شمار آمده و می آیند. جنبه های مختلف فرهنگی که حد تکاملی نزدیک کردن نمونه های برجسته ای از خود تولید کند. سپس نمونه ها بهتر و بهتر و یا حداقل همسطح تولید میآید اما معمولا همان نمونه تکمیل اولیه آثار کلاسیک و یا این که در زمینه فرهنگی و هنری و فنی تماس بگیرید. کلاسیک معمولا الگوی کارهای بعدی هستند. برای نمونه استاندارد این زبان نوشته شده است از جدید فارسی محیط ۱۲۰۰ سال پیش در قرن ۲ و ۳ هجری آغاز شد و پس از غربال و پیرایشهای متوالی مردم پارسیگو رفته به یک استاندارد زبان متن است که چارچوب ...

                                               

مطالعات منطقه‌ای

مطالعات منطقه ای و یا مجموعه ای از رشته های میان رشته ای تحقیقاتی و علمی است که به مطالعه مناطق جغرافیایی ملی و یا فرهنگی زندگی است. این اصطلاح به طور گسترده ای مورد استفاده برای زمینه های مختلف علمی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی به ویژه در علوم سیاسی استفاده می شود. برنامه های مشترک مطالعات منطقه از جمله مطالعه تاریخ علم سیاست, جامعه شناسی, مطالعات فرهنگی, زبان شناسی, جغرافیا, ادبیات و دیگر رشته های مرتبط هستند. این درست است که بخشی از تحقیقات در زمینه علوم سیاسی در نظر گرفته شده است.

                                               

نشانه‌شناسی

نشانهشناسی یا نشانیک به معنی نشانه) مطالعه نشانه ها و نمادها است. نشانهشناسی علمی است که به بررسی انواع نشانهها ، عوامل حاضر در فرایند تولید و مبادله و تعبیر آنها و نیز قواعد حاکم بر نشانهها میپردازد. نشانه این است که چیزی غیر از خود نشان میدهد. دانش نشانهشناسی بررسی معناسازی., روند شکلگیری نشانه ها و فهم ارتباطات مهم است. نشانهشناسی شامل مطالعه ساخت و ساز و ایجاد بوک مارک ها و حرکات ، دلالتها ، نامگذاریها ، قیاسها ، تمثیلها ، استعارهها و رمزگانهای ارتباطات است. نشانه ها بر اساس روش و یا تغییر کدهای مورد علاقه برای انتقالشان مضر است که می توانید برای تلفن های موبایل خاص علائم الفبایی, علام ...

                                               

نظریه فطرت

نظریه طبیعت یکی از نظریه های مهم در زمینه شناختشناسی است. بر اساس آن انسان ساخته شده است برای کشتن و بدون نیاز به آموزش در مقایسه با برخی از مفاهیم و موضوعات شناخت وجود دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به زیبایی حقیقتجویی و.اشاره کرد. این مفاهیم بر اساس نظریه طبیعت بدون یادگیری فهم هستند به نام ما تماس بگیرید. در مورد ماهیت ما توافق کمی بین مدافعان و مخالفان آن وجود دارد. دکارت., ایده ها و اصول بسیاری از, اگر چه او می داند و گاهی اوقات نشان می دهد که به واقع همه ایده های ما حداقل به نحو بالقوه ذاتی در.

                                               

موقوفه ملی علوم انسانی

موقوفه ملی برای علوم انسانی یک سازمان مستقل در دولت فدرال ایالات متحده است که توسط بیل بنیاد ملی برای هنر و علوم انسانی تاسیس شد و اختصاص داده شده به آموزش و پرورش و برنامه های کاربردی در زمینه علوم انسانی بوده است. این نهاد در 400 7th St SW Washington, Jan.سی. قرار دارد. موسسه جوایز به این دلیل که جایزه جفرسون و مدال ملی علوم انسانی تعلق می گیرد کار می کند. این نهاد توسط رئیس منصوب شده توسط رئیس جمهور اداره میشود. شورای ملی علوم انسانی متشکل از ۲۶ خصوصی فرد منصوب شده توسط رئیس جمهور و مجلس سنا به مشاوره میدهند.

                                               

پژوهشگاه علوم انسانی

ممکن است منظور از موسسه علوم انسانی یکی از موارد زیر باشد: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و. وابسته به دانشگاه تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و. وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

                                               

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی یک موسسه تحقیقاتی وابسته به جهاد دانشگاهی است که در زمینه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی فعالیت میکند. این مرکز در سال ۱۳۷۴ به عنوان موسسه پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری با صدور مجوز اصولی دریافت کرد که در سال ۱۳۸۱ به مجوز قطعی شد. پس از افزایش کمی و کیفی فعالیت های حوزه پژوهشی موسسه از سال ۱۳۸۶ موسسه شد.

ادیان قوم‌باور
                                               

ادیان قوم‌باور

ادیان قومباور یا ادیان نژادباور یا قبیله ای یک اصطلاح مرسوم در دین شناسی است. پیروان ادیان قومباور از راه فرهنگ و نسب و نژاد یا سنت های فرهنگی مشترک با هم در پیوندند. مشخصههای این نوع از ادیان. آن را محدود به دایره نسبتا کوچکی از پیروان و در یک منطقه خاص که مسائل عمومی از این جامعه کوچک که از طریق آن حل و فصل است. قومیت و دین در این تعریف جدایی ناپذیر هستند. ادیان قبیله ای آن نیز می تواند ادیان اقوام یا ادیان سنتی نیز نام برد.

تراژیکمدی
                                               

تراژیکمدی

تراژدی-کمدی ، تراژیکمدی یا خوشسوگنامه جمله ادبی آمیخته اشکال از تراژدی و کمدی است که معمولا در ادبیات نمایشی دیده می شود. این اصطلاح همچنین در توصیف آثار این فاجعه که از عناصر کمیک, بهره وری وجود دارد نیز کار می کند در مورد غم انگیز با مبارک پایان دادن به کار می رود. از جنبه های برجسته تراژیکمدی در دوران مدرن به نمایشی تئاتر ابسورد اشاره کرد.

Users also searched:

علوم انسانی,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →