Back

★ جرم

                                               

جرم اتمی

جرم اتمی یا جرم نسبی توده ذرات هسته ای ، زیراتمی یا یک مولکول است. یکای جرم اتمی و غیره. یکدوازدهم جرم ایزوتوپ کربن-۱۲ است. شیمیدانها در سدههای ۱۸ و ۱۹ میلادی موفق به رویکرد تجربی جرم اتم از بسیاری از عناصر شناخته شده تا آن زمان به طور کلی نسبی اندازه گیری کار می کنند. این آزمون نشان داد که مثلا جرم یک اتم اکسیژن ۱٫۳۳ برابر جرم یک اتم کربن و جرم یک اتم کلسیم ۲٫۵ برابر جرم یک اتم اکسیژن است. استفاده از این نسبت در محاسبههای آزمایشگاه کار بسیار دشوار بود. از این رو شیمیدانها به ناچار بودند به جرم خاصی را به عنوان یک عنصر معین نسبت به ایجاد و سپس به کمک نسبت های اندازه گیری, جرم عناصر دیگر بر ...

                                               

جرم (فیزیک)

جرم مفهومی بنیادی در فیزیک است که حسی از مقاومت جسم در برابر شتابگرفتن هنگامی که استفاده از زور و یا قدرت گرانش یک جسم جذب اشیاء دیگر به بازارهای اروپایی. در مناطق مختلف فیزیک مانند مکانیک کلاسیک ، نسبیت خاص و نسبیت عام با توجه متفاوت از توده ای از بیان است. کلمات جمعی از ریشه فارسی است. واحد جرم در دستگاه بین المللی یکاها ، کیلوگرم میباشد.

                                               

جرم خورشیدی

جرم خورشیدی یک یکای استاندارد برای اندازه گیری جرم در نجوم است. مقدار این یکا برابر جرم خورشید است. از این یکا برای هر دو کشور جرم و جنایت دیگر ستاره ها یا کهکشان ها خوشه های ستارهای و سحابیها در مقایسه با جرم خورشید ، استفاده شده است. مقدار یکا در اسآی است که برابر با: M ☉ = ۱٫۹۸۸ ۵۵ ± ۰٫۰۰۰ ۲۵ × ۱۰ ۳۰ kg و در حدود ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰kilogram است; و یا: M ⊙ = 1.98892 × 10 30 کیلوگرم {\displaystyle M_{\odot }=1.98892\times 10^{30}{\hbox{ کیلوگرم}}} از آنجا که زمین در یک مدار بیضوی به دور خورشید در حرکت است ، جرم خورشیدی را می توان از معادله برای دوره مداری کوچک بدن اس ...

                                               

جرم مولی

در دانش شیمی و مولکول یکی از خواص فیزیکی مواد است که با توجه به تعریف این نسبت است که از تقسیم: جرم یک ماده داده شده; و یا مقدار آن ماده ، بر اساس دستگاه بین المللی یکاها SI یکای پایه برای جرم مولی kg / مول. با توجه به سابقههای تاریخی توده m بیشتر و تقریبا همیشه برای g mol بیان هستند. برای مثال مولکول آب: G mol M H2O ≈ ۱۸٫۰۱۵ M H ۲ = ۲ × ۱٫۰۰۷ ۹۷۷ × ۱ g / mol = ۲٫۰۱۵ ۸۸۱۴ g / mol جرم مولی جرم یک مول از ذرات ماده است. با تقسیم مقدار مولکول با عدد آووگادرو بود که توده ای از ذرات را به حساب. اين مولکول در محاسبه کمیتها در شیمی استفاده می شود. به دلیل پیچیدگیهای موجود در تعیین مولکول با استفاد ...

                                               

جرم مولکولی

جرم مولکولی جرم یک مولکول داده شده است: آن را در دا یا یو-اندازه گیری شما. مولکول های مختلف یک ترکیب ممکن است توده مولکولی مختلفی داشته باشد چرا که آنها حاوی ایزوتوپ های مختلف یک عنصر هستند. مقدار مربوط به جرم مولکولی نسبی به عنوان گزارش شده توسط IUPAC تعریف شده است نسبت جرم یک مولکول به واحد اتمی جرم واحد است بدون واحد است. جرم مولکولی و جرم مولکولی نسبی جرم M متمایز هستند اما با آن است. مولکول به عنوان جرم یک ماده داده شده تقسیم بر مقدار ماده ای تعریف شده در g / mol بیان شده است. هنگامی که با مقادیر ماکروسکوپی ماده معمولا مولکول مناسب تر است. تعریف وزن مولکولی از نظر مقتدرانه با جرم مولک ...

                                               

پایستگی جرم

قانون پایستگی جرم یا پایستگی ماده: یکی از قوانین اساسی فیزیک و شیمی حقیقت این است که توده و تعدادی از عناصر در هر شیمیایی در یک سیستم بسته و بدون در نظر گرفتن فرآیندهای است که در درون آن اتفاق می افتد این است که ثابت و تغییرناپذیر باقی مانده است. قانون امروز با قانون حفاظت از انرژی ترکیب شده و از قانون پایستگی جرم و انرژی است. هر چند پیش از لاووازیه مردم از جمله حکیم مجریطی این قانون توضیح داد اما این کار از آنتوان لاووازیه بود که با به کارگیری مقیاس به شکل تجربی انقلابی در شیمی, او گفت, و تعدادی از پدیده های شیمیایی از طریق قانون توجیه می شود. این تئوری در شیمی و مکانیک و دینامیک سیالات ک ...

                                               

جرم نامتغیر

جرم یکسان جرم سکون جرم ذاتی و جرم خاص و یا به سادگی یک جرم و جنایت یکی از ویژگی های انرژی و اندازه حرکت یک جسم یا سیستمیک از اشیاء است که در تمام چارچوب های مرجع که توسط تبدیلات لورنتز هم مربوط به کوکی ها. یکسان است. اگر سیستمیک در یک چارچوب از مرکز شتاب به وجود دارد. جرم یکسان سیستم برابر با مجموع انرژی تقسیم بر مجذور سرعت نور. در دیگر چارچوب های مرجع انرژی سیستم را افزایش می دهد اما این حرکت از یک سیستم از این مقدار ارائه شده است و در نتیجه جرم یکسان هنوز هم ثابت می ماند. در سامانههایی که چارتکانه آنها یک بردار پوچ است, برای مثال, یک فوتون تنها یا چند فوتون که همه آنها دقیقا در یک جهت حر ...

                                               

یکای جرم در ایران

در ایران برای وزن یکاهای محلی وجود دارد این است که سیستم بین المللی استفاده از آنها و کمتر به این شهر است. گروان از یکاهای وزن, پیر ایرانی. هر گروان معادل ۴۰۰ گرم است. جو یکای جرم معادل یک سوم نخود. هر جو در برابر ۶۴ میلی گرم بود. سیر یکای غیر رسمی جرم است و هر یک از سیر برابر با ۳۷۵ قیراط است. در نتیجه هر یک از سیر ۷۵ گرم. هر اونس معمولی معادل یکشانزدهم سیر. هر ده سیر برابر با یک چارک است. کلمه سیر ساده کلمات ستیر یا استیر است که زبان پهلوی همان ریخت ستیرster شد. این کلمه در زبان عربی به ریخت "ستاره" وارد شده است اما عربها هر ستاره, چهار مثقال و نیم نفر است. سوت واحد اندازه گیری سنگ های ق ...

                                               

جرم یقه‌سفید

جرم یقهسفید متحده حقوقی مفهوم از سوء استفاده افراد عالی رتبه و موقعیت, و موقعیت خود را بیشتر با جرائم مالی همراهاست. این نظریه برای اولین بار در موضوع جرمشناسی توسط جرمشناس آمریکایی ادوین ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرحشد. بر اساس این ایده از جرائم یقه سفید نشان می دهد فعالیت های غیر قانونی است که از افراد مشهور و شایسته احترام و به صورت یک کلاس بالاتر از جامعه سر متصل است. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از مجرمان حکم که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبها ترین لباس با یقه سفید از فصل و باعث می شود مردم آنها گمان بد همه مردم با هم و چپاول و غارت را به کشور خود. نمونه ای از جرم یق ...

                                               

باتون

باتوم که به اشتباه باتوم یا باطوم گفت: یک میله کوتاه ساخته شده از چوب یا لاستیک است که نیروهای پلیس و پاسبانان بر کمر میآویزند و به سرکوب کردن شورش و جنجال از آن استفاده کنید.

                                               

باند خلافکاران

باند باندهای که همچنین "دسته جمعی" همچنین گفت: به یک گروه از مردم قانون شکنان و گفته میشود که یک نوع جرم خاص به این گروه انجام می دهند با هم شریک است.

                                               

برق‌دزدی

برقدزدی مدت برای این عمل مجرمانه سرقت برق قدرت است. در دادگاه از مجازات این عمل ممکن است جریمه یا زندانیشدن بود. مطابق مطالعه شرقی Group, LLC به عنوان "بازارهای نوظهور شبکه های smart: ۲۰۱۵"., جهان سالانه ۸۹٫۳ میلیارد دلار به دلیل برقدزدی آسیب می رود. بیشترین زیانها در هند پس از آن برزیل و سپس روسیه رخ می دهد. گاردنر رئیس کل شمال شرق Group, LLC اظهار داشت که "هند بیش از هر کشور دیگری زیان و هرج و مرج است. ایالت ماهاراشترا -که شامل بمبئی است - به تنهایی و از دست دادن معادل ۲٫۸ میلیارد دلار حتی اگر در میان کشورهای رتبه بندی در رتبه ۹ قرار داده شده است.

                                               

بزهکاری

یکی از اولین انسانشناسان فرانسوی, پل بروکا., مدعی کشف ویژگی های جمجمه و مغز ممکن است که آنها از مردم پیرو قانون متمایز این منطقه است. جرمشناس ایتالیایی چزاره لومبروزو که در سالهای دهه ۱۸۷۰ مشغول به کار است. اذعان کرد که برخی از افراد با تمایلات بزهکارانه متولد می شوند و در واقع آوردن به بزهکاری در آنها نوعی بازگشت به انسان ابتداییتر است. به اعتقاد او این نوع جنایتکاران را می توان از روی شکل جمجمه تشخیص داده شد. لومبروزو میپذیرفت که یادگیری اجتماعی می تواند بر تکامل تمایلات بزهکارانه تاثیر اما حوادث از نظر بیولوژیکی ناقص می دانستند. ریچارد داگدیل به بررسی رفتار بزهکارانه به شجرهنامههای خانو ...

                                               

تصرف

عمل اشغال ساختمان و زمین, خروج کاربر عمدتا مسکونی ضبط (به انگلیسی: Scott تماس بگیرید. در عمل اشغال این خانه انتقال مالکیت و. اجاره و یا اعطای هر نوع مجوز قانونی مصادره اموال اتفاق می افتد. به گفته رابرت در ۲۰۰۴ جمعیت از مردم در سراسر جهان در خانه, ضبط, زندگی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان است. او برای سال ۲۰۵۰ این رقم به ۳ میلیارد تن نیز به برآورد آن. این موضوع را اشغال کمتر در موضوعات علمی و سیاستگذاریها مطرح شده به عنوان یک مشکل. شکست اجتماعی و یا جنبش اجتماعی در مورد ادراک قرار نگرفتهاست. شغل می تواند منجر به جنبش های سیاسی مانند آنارشیسم ، اتونومیسم یا سوسیالیسم ممکن است. همچنین ای ...

                                               

بزه

جرم یا بزه, و یا تخطی از قانون هر گونه رفتار یا ترک یک رفتار است که قانون را نقض میکند و برای آن در قانون مجازات برای یک مجموعه خاص به این شهر است. جرم و جنایت در معنای "از گناه" ارائه شده است. اهمیت نسبی جرایم مختلف و شیوه های مبتنی بر فعالیت های جنایی ، در طول تاریخ و در جوامع مختلف ، یک جهان متفاوت است. جرم و جنایت و بزهکاری از مفاهیم کلیدی در حقوق کیفری و غیره. جامعه شناسی و روانشناسی جنایی هستند.

                                               

حقه اطمینان

کلاهبرداری و یا کلاهبرداری و یا که در فارسی به آن گوشبری همچنین گفت به نوعی کلاهبرداری است و گفته می شود که در آن اعتماد شخص ملک یا پول او گرفته شده است. کلاهبرداری اطمینان از روانشناسی انسان کمک احساساتی هستند مانند خوشباوری., سادگی و محبت و صداقت و خودبزرگبینی., تقاطع و حرص و آز. محققینی مانند لیندسی هوآنگ و باراک آورباخ کلاهبرداری خواهد اطمینان حاصل شود که تعریف: "خاص انواع کلاهبرداری است که هدف آن داد و ستدی است که به نفع هر دو طرف نیست" و "حقهباز قربانی بهرهجویی این نسخهها کار میکند".

                                               

خشونت

خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواستشان ، است. در تمام دنیا خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده از است که در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک منطقه خاص است. کلمه خشونت است که طیف گسترده ای را پوشش میدهد. خشونت می تواند به درگیری فیزیکی بین دو انسان و جنگ و سلاح های که به کشته شدن میلیون ها نفر از نتایج آن است که به طور گسترده ای استفاده می شود. شاخص صلح جهانی, به روز شده در ژوئن ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور بر اساس معیار "non-violence" طبقه بندی از جهان است.

                                               

خیر و شر

دوگانه خوب و بد یا خوب و بد در دین و اخلاق و فلسفه یادآور موقعیت از چیزهایی که خواسته یا رفتار در یک محدوده که فشار خوبی., رفتار و اخلاق "مثبت" و فشار بد است. منش "منفی" است. نرم افزار خوب-بیشتر به زندگی قربانی و. پشتکار و. خوشحال است. عشق, موفقیت, عدالت وابسته است و بد با اشتباه خودخواسته یا آگاهانه تبعیض انگیزه صدمه به دیگران و تحقیر آن و یا همه به شأن پیامبر است. تخریب و خشونت مرتبط است. در فرهنگ های با نفوذ مذهبی مانند مراسم کلیسای مسیحی و دین ابراهیمی ، بیشتر بچه ها بد در محل متناقض و وارونه خوب است و همیشه خوبی باید غالب و بد را باید شکست.

                                               

دانه (یکا)

دانه یکای اندازه گیری جرم معادل ۶۴٫۷۹۸۹۱ میلی گرم. نام آن از دانه گرفته شده است. از عصر مفرغ به عصر رنسانس متوسط جرمی گندم یا جو بخشی از یکاهای رسمی جنایت شد اما شواهد به وضوح نشان می دهد که در یک کشور از تکه های واقعی و یا تکه های غلات استفاده می شود وجود ندارد. دانه بر اساس قانونی دستگاه یکاهای سنتی وزن و انگلیسی بود. و تنها یکایی است که وزن تروجان و غیره. آوواردوپوا و سیستم اندازه گیری جرم دستگاه اپاپکریز برابر است. یکا بر اساس وزن دانه جو که ۳/۱ دانه گندم است پایه ریزی شده است. یکای بنیادی دستگاه English pre-۱۵۲۷ که با نام وزن برج شناخته شده است نوع دیگری از یکای دانه بود به عنوان یک د ...

                                               

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ، به طور خلاصه در سال ۱۹۹۷ توسط دبیر کل سازمان ملل متحد با هدف کنترل مواد مخدر ، پیشگیری از جرم و مقابله با تروریسم جهانی تاسیس شد. مدیر اجرایی دفتر یوری فدوتوف است. دفتر مرکزی این موسسه در شهر وین در اتریش قرار دارد و دفاتر تخصصی منطقه ای که بیش از ۱۵۰ کشور تحت پوشش ، برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای ایران در سال ۱۹۹۹ آغاز شد.

                                               

سایکوپاتی

روانآزاری یا سایکوپاتی نوعی اختلال شخصیت است. مهم ترین مشخصه این فقدان حس همدردی\همدردی و نداشتن حس پشیمانی پس از انجام این کار او قادر است. این افراد هیچ حس ترحم قادر به آزار دادن دیگران است. همچنین معمولا یک فرد وسواسی و رفتارهای عدم ترس و بیاحتیاطی ، بیقیدی و هسته ای و رفتار ضد اجتماعی نیز هست. روانآزاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی شباهت بسیاری, اما در طبقهبندیهای مختلف تفاوت دارد.

                                               

سوءنیت قبلی

سوءنیت قبلی اصطلاحات علم حقوق است که یک جرم برای قبل از فکر و عمدی اشاره دارد. در حقوق به آن جرم به سابق تصمیم نیز نامیده می شود. برخی از مجرمان با سوءنیت قبلی و آگاهی از جرم و مجازات دست به ارتکاب جرم میزنند. تعدادی از مردم از زانو نیست و اگر منتشر شد دو بار مرتکب خلاف خواهد شد. قاتل و یا به عمد و سوء نیت قبلی بر قتل و یا عملی به عمد انتخاب شده را انجام دهد که نوعآ کشنده باشد حتی برای کشتن داشته باشند و یا نسبت به طرف نوعآ کشنده باشد. در زمینه سرمایه گذاری, برای مثال, اگر معلوم شود که کسی با سوء نیت قبلی قصد به جهان است که بدهی خود را به طلبکار تقوا می تواند او را از جنبه جنایی تحت پیگرد ...

                                               

شر

بد به خوب ، مفهومی نزدیک به بی اخلاقی است در فلسفه اخلاق و خیر وجود دارد مطلوب و لذت و شر به عدم کمال و درد و رنج تعریف شده است. این سوال که آیا شر نسبی مطلق و یا پزشک به چهار دیدگاه متقابل آگهی: مطلق گرایی اخلاقی ، نسبیگرایی از جهان است. اخلاقستیزی و جهانیگرایی اخلاقی است.

                                               

فرار از صحنه جرم

فرار از صحنه جرم به معنای عمل ترک یک محل که در آن تخلفات انجام شده است. این عمل را می توان با یا بدون برنامه ریزی قبلی و با توجه به برنامه ریزی انجام شده است که نتیجه متفاوت خواهد شد. صحنه جرم "عمومی جرم است به ویژه جایی که شواهد و مدارک قانونی به دقت جمع آوری می شود." این اصطلاح به هر فراری توسط مجرمان از صحنه جرم انجام شده است. اشاره دارد که ممکن است با شاهدان عینی و یا اجرای قانون بشود. موضوع فرار از صحنه جرم در چندین شاخه های حقوق کیفری شده است و در تحقیقات علمی جرمشناسی و همچنین به عنوان نوع "ایده" ناشی میشود. مجرم می تواند اجرا راندن اسب با استفاده از ماشین فرار و یا با همراهی یک ران ...

                                               

فهرست عناصر بر پایه جرم اتمی

این صفحه فهرست عناصر بر اساس عدد اتمی است که منبع آن IUPAC امپراتوری برای خطا به طور مثال, 1.00794 که حس 1.00794 ± 0.00007.برای عناصر پرتوزا ایزوتوپ پایدار آن نوشته شده است قرار داده و در داخل شهر. دیمیتری مندلیف

                                               

قاتل سریالی

سریال قاتل یا قاتل زنجیرهای به طور کلی شخصی که سه بار یا بیشتر به قتل جهان است. این گوش دادن در طول دوره از زمان برای بیش از یک ماه اتفاق می افتد تعطیل و گوش دادن یک دوره از زمان وجود دارد قابل توجه است. این فرد معمولا از سلامت روانی برخوردار نیست. در حالی که بسیاری از مقامات آستانه سفارش "سه قتل" تنظیم شده است دیگران آن را به "این" افزایش یا "دو مورد" کاهش. رضایت روانی, انگیزه معمول برای قتل زنجیرهایست و اکثر قتلهای زنجیرهای شامل تماس جنسی با قربانی است اما دفتر تحقیقات فدرال شب اعلام میدارد که انگیزه قاتلان, سریال, می, خشم, هیجانجویی سود مالی و جلب توجه است. گوش دادن ممکن است یک روش مشاب ...

                                               

قانون‌ستیزی

قانونستیزی یک فلسفه آنارشیستی است که ابتدا در اوایل قرن بیستم به عنوان یکی از عواقب ناشی از آنارشیسم فردگرا در فرانسه و ایتالیا و بلژیک و سوئیس تشکیل شد. قانونستیزان آشکارا شیوه زندگی کوتاهی را تغییر دهید.

                                               

کارچاق‌کن (جرم)

پاک کننده و یا فیکسر شخصی است که پس از وقوع جرم اقدام به حذف و از بین بردن ردپاهای فیزیکی و یا آنها را برای فشار و یا باجگیری از شخصی که جرم مرتکب شده ، استفاده می کند. فیکسر نیز نقشی مشابه با مواد شوینده اما اغلب کمی کمتر از مواد شوینده درگیر در صحنه جرم است و سعی خواهد کرد که اثرات مخرب این عمل برای کسی که آن عمل را انجام داده با تغییر داستان و یا کمرنگ کردن اثرات آن را کمتر می کند. این فرد ممکن است شواهد و مدارک در صحنه جرم از بین بردن و یا حذف شده است. به عنوان یکی از انواع معروف در داستان های جنایی ، مواد شوینده می تواند یک قاتل حرفهای است که برای نابود کردن یک موقعیت خاص ، مرتکب قتل ...

                                               

کج‌رفتاری

کجرفتاری و یا کژروی به معنی تخطی عمدی از هنجار یا مجموعه ای از هنجارهای خاصی است که در جامعه پذیرفته شده در این شهر است. کجرفتاری تنها به نحوه عمل فرد نگران اما به فعالیت های این گروه نیز مرتبط هستند. به افرادی که هنجارهای پذیرفته شده فراتر از تابستان است. کجرفتار گفت. مردم کجرفتار به طور کلی ضمانت اجرایی رسمی و غیر رسمی هنجارهای آنها را نادیده گرفت. کجرفتاری در جامعه شناسی, روانشناسی, روانپزشکی و جرمشناسی مورد مطالعه است.

                                               

کودکان به کار گرفته شده توسط بزرگسالان در ارتکاب جرم

کودکان شاغل توسط بزرگسالان در ارتکاب جرم و مراجعه به این عبارت از به کارگیری ، جمع و جور کردن و یا ارائه کودکان خود را به دیگری برای استفاده در چیزهایی غیر قانونی مانند قاچاق و تولید یا خرید و فروش مواد مخدر و صنعت که یکی از مظاهر کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک که توسط سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۹۹ به تصویب ساخت. میباشد. بر اساس آنچه که توصیه می شود در این مورد از بدترین اشکال کار کودکان اغلب کشورها از تصویب کنوانسیون باید مطمئن باشید که این عمل نیز یک جرم جنایی است و مانند سایر اعمال مجرمانه باید برای مقابله با آن اقدامات حقوقی یا اداری در نظر گرفته شده بود اجرایی از جمله قوانین ملی ...

                                               

هم‌نوایی

کانفورمیسم ، I. های هنجارطلبی یا همشکلی یک رفتار اجتماعی است که اهداف و ویژگی ها یا نیازهای تولید شده در فرهنگ و جامعه و برآوردن نیازهای آن و. هماهنگی و تعادل وجود دارد به وجود میآید. به کسانی که رفتار همنوایانه دین است. "گروه" آن را گفت. همنوایان مردم هستند که ارزش به طور کلی پذیرفتهشده و وسایل رسمی در تلاش برای تحقق بخشیدن به آنها را قبول و به موفقیت و یا عدم وجود آنها را تحت تاثیر قرار در پذیرش اجتماعی او نیست. من در اکثر موارد با پذیرش تمام هنجارهای بدون علامت هستند. می تواند مورد استفاده قرار گیرد از طرف یک فرد یا یک گروه اجتماعی است. ترس از مجازات احساس محرومیت یا درونی شدن ارزش ها ا ...

                                               

جرم

این توده ممکن است در یکی از این موارد PPM: جرم دندان تجمع محکم و سخت شده پلاک های میکروبی روی دندان. جرم از فیزیک مقاومت جسم در برابر شتاب زمانی که زور و یا قدرت گرانش یک جسم در جذب سایر اشیاء. ولسوالی جرم از ولسوالی های ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان. جرم گوش و یا گوش موم و غیره. ترشحات طبیعی و ضروری گوش دادن. جرم یا بزه در علم حقوق به معنی نقض قوانین. جرم آسمانی یا شیء آسمانی و. برای هر ماده فیزیکی طبیعی موجود در فضای بیرونی. جـرم و یا میکروب ، جاندارانی بسیار کوچک.

جرم یقه‌آبی
                                               

جرم یقه‌آبی

جرم یقهآبی است که در جرمشناسی است که بر خلاف جرم یقهسفید است که توسط افراد رده بالای جامعه هستند در توده یقهآبی جرم توسط افراد و گروه های پایین تر در جامعه هستند. در حالی که جرم یقه آبی طبقه بندی رسمی در قانون اما بیشتر از تعداد جرمها از این دسته هستند. بسیاری از این گونه جرمها در یک مقیاس کوچک برای سود دهی فوری توسط افراد و یا گروه ها انجام می شود. این گونه جرمها را می توان جرایم مانند تولید و توزیع مواد مخدر و تجاوز به عنف و سرقت, حمله و قتل در نظر گرفته شده اند قرار می گیرند.

                                               

یکای جرم اتمی

یکای واحد جرم اتمی یا دالتون که معمولا شدند مختصر پرورش amu یا u) یک یکای اندازه گیری جرم در مقیاس اتمی و مولکولی است. این یکا بودند یکدوازدهم جرم اتم خنثی کربن-۱۲ که در مورد پایه و سکون واقع شده است تعریف شده است و برابر با ۱٫۶۶۰ ۵۳۹ ۰۶۶ ۶۰ × ۱۰ −۲۷ کیلوگرم است. این یکا تقریبا با جرم یک نوترون یا پروتون برابر است و تفاوت مقدار نیز با توجه به تفاوت جرمی است که انرژی بستگی هسته ای تبدیل شده است.

بزهکاری نوجوانان
                                               

بزهکاری نوجوانان

بزهکاری نوجوانان به انجام اعمال غیر قانونی توسط افراد با سن اشاره دارد. در کشورهای مختلف بسیاری از روش های خاص به افراد زیر سن قانونی از نظر من از جمله تشکیل دادگاه های مختلف و مراکز بازداشت مربوط به نوجوانان بزهکار. از این رو شایع است که نگرش به این مسائل به جای موارد جنایی-نوع موارد مدنی است.

پنجه بوکس
                                               

پنجه بوکس

پنجه یکی از انواع سلاح های سرد از آن در نزاع خیابانی استفاده کنید. بسیاری از زورگیرها و بد مردم از این سلاح مجهز هستند. این شی فلزی به صورت حلقه به هم پیوستهاست که در هر حلقه آن است که یک برجستگی وجود دارد. هر سال حدود ۱۱۰۰ نفر در ایران با انواع سلاح های سرد از جمله پنجه بوکس کشته شدند. بسیاری از افراد معتقد هستند که خوب این سلاح برنج است. مجازات حمل این سلاح در ایران ۶ ماه زندان و پرداخت جریمه است

ترفند کار در خانه
                                               

ترفند کار در خانه

کلاهبرداری, کار در خانه, یک ترفند و به زودی غنی نشان می دهد که در آن قربانی با پیشنهاد استخدام در خانه فریب دادن قابلیت های. از زمانی که این طرح به طوری که فرد می تواند به صرف زمان کمی در چیزی است که در کمتر پول برای پرداخت هزینه های آن کتاب ، پول زیادی می کند کسب و کار صنعت است. هدف واقعی از این پیشنهاد این است که کلاه بردار از قربانی خود پول به دست آورد و یا از طریق پرداخت هزینه برای پیوستن به این طرح و یا نیاز به یک قربانی برای سرمایه گذاری در محصولات که ارزش فروش آنها را به اشتباه نشان می دهد به این شهر است.

جعل اسناد
                                               

جعل اسناد

جعل روند, ساخت و تطبیق یا تقلید اشیاء آمار و یا اسناد و مدارک به قصد فریب به خاطر تغییر درک عمومی و یا برای کسب سود از طریق فروش اشیاء تقلبی است. کپی رایت و غیره. کپیاستودیو و بازتولید به عنوان جعل در نظر گرفته نشدهاست اما پس از مدتی ممکن است از طریق به رسمیت شناختن و ارائه نادرست عمدی جعلی بهحساب می آید. اغلب جعل پول یا اسکناس رایج است به نام جعل نگاه کنید. اما کالاهای مصرفی نیز ممکن است تقلبی هستند.

رذیلت
                                               

رذیلت

رذیلت عمل یا رفتار یا عادت است. که در جامعه مربوطه غیر اخلاقی و. فاسد و یا بد به در نظر گرفته شود. در این برنامه از جزئیتر ، رذیلت یک اشتباه بیش از حد. کاستی و ناتوانی یا تنها یک عادت بد اشاره دارد. رذیلت صفت شخصیتی نامطلوب و یا پستی مانند توقیف یا نامردی. تعدادی از رذیلتهای اخلاقی شامل این موارد هستند: خشم و غرور ، دروغ و. ترس و بیوفایی., این شک و حسادت و غیره. ایده های. بی عدالتی و غیره. بیصبری و غیره. در میان همه چیز ، تنبلی., غرور و ضعف جنسی و. خشم.

Users also searched:

جرم,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

جرم

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →